Kategori filtre:

Aktuelt

Nyt pro­jekt sæt­ter byg­ge­ma­te­ri­a­ler i kredsløb

 • Projekt  
  16 May 2019

Med et budget på 75 mio kroner og tredive partnere fra storbyerne København, Hamburg, London og Helsinki-regionen, skal Vandkunsten bane vejen for at implementere cirkulær økonomi og skabe byer uden byggeaffald.

Ma­ni­fest og bo­lig-ø til KAB

 • Nyhed,  
 • Tegnestuen  
  12 April 2019

Fællesskab, genbrug og en populær boligform er med på Vandkunstens ønskeø, der er motivet på en tegning til Rolf Andersson, bygningsdirektør i KAB. Fagligt input og kærlige indspark til KABs fremtid var gaveønsket, da en af tegnestuens mest visionære bygherrer blev fejret torsdag med et miniseminar.

Præ­kva­li­fi­ce­ret til sy­ge­hus­grun­den i Holste­bro

 • Nyhed  
  10 April 2019

Holstebro Udvikling har udskrevet en konkurrence for en langsigtet og sammenhængende udviklingsplan for den 70.000 kvm store sygehusgrund, samt resten af midtbyen i Holstebro. Team Vandkunsten er prækvalificeret.

Vand­kun­stens før­ste me­di­e­gra­fi­ke­re har be­stå­et sven­de­prø­ven

 • Nyhed,  
 • Tegnestuen  
  8 April 2019

Tillykke til Signe og Astrid, der fredag blev færdige med svendeprøven.

25 bed­ste nor­di­ske træ­byg­ge­ri­er

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  4 April 2019

Træ er godt – nu er Lisbjerg Bakke at finde i en case-samling af moderne træbyggereferencer udpeget af nordisk ministerråd og Wood in Construction sekretariatet.

De før­ste 500 huse er fær­di­ge i kæm­pe renove­ring

 • Projekt  
  27 March 2019

Fase 1 i renoveringen af gårdhavehusene i Albertslund Syd er afsluttet før tid.

Sta­tus fra luf­ten over Køge

 • Projekt  
  25 March 2019

Friske luftfotos viser udviklingen af Køge Kyst og en flok af tegnestuens projekter

Præ­kva­li­fi­ce­ret i Ran­ders

 • Nyhed  
  20 March 2019

Med visionen om at bringe Byen til Vandet, skal vi skabe en fremtidssikret, realiserbar og bæredygtig udviklingsplan, der skal være det primære arbejdsredskab i realiseringen af det største byudviklingsprojekt i Randers´ historie

Med far­ve som grund­stof

 • Event  
  18 March 2019

Udstilling// Colour Days på A.Petersen fejrer farverigt design, kunsthåndværk og arkitektur. Vandkunsten bidrager med to installationer i udstillingen, der er dybt forankret i faglighed, tilsat stor nysgerrighed og respekt for farver som markører i vores hverdag.

Byg­ge­plads/ Stor­slå­et ud­sigt og en men­ne­ske­lig ska­la i Oslo

 • Projekt  
  21 February 2019

Boligprojekt har Oslos opera som nabo og er placeret helt ud til vandet foran Barcode-kvarteret. Mens Barcode og andre boligprojekter er høje, tilfører ’Vannkunsten’ en langt mere menneskelig tæt og lav skala ved den tætte bys møde med fjorden.

Byg­ge­fæl­les­ska­ber er også et værk­tøj til kom­mu­ner

 • Holdning,  
 • Tegnestuen  
  8 January 2019

Byggefællesskaber giver værdi for de byggefæller, der går sammen om at bygge unikke boliger. Men byggefællesskaber udvikler også byer og er et værktøj til den kommunale planlægning og planstrategi. Derfor har vi sendt en nytårshilsen til alle landets kommuner for at inspirere til at bruge værktøjet i den lokale planlægning.

Mo­der­ne træ­byg­ge­ri er Årets Byg­ge­ri

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  1 December 2018

Hele byggebranchen hædrer boligerne på Lisbjerg Bakke for byggeriets samfundsmæssige og byggefaglige betydning.

Nyt gen­brugs­kon­cept er fi­na­list i In­nova­tion Chal­len­ge

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  2 November 2018

Vandkunsten er blandt finalisterne til Circular Construction Challenge med vores bud på et designkoncept, der er smukt og cirkulært. Nu søger vi team-partners til næste skridt af udviklingen af produktet.

Præ­mi­e­ret by­trans­for­ma­tion i Aal­borg

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  3 October 2018

Tornhøjforbindelsen i Aalborg er en transformation af en smal betonviadkukt under en hovedvej til et indbydende byrum og en elegant bro. På arkitekturens dag blev projektet præmieret blandt Aalborgs bedste arkitektur.

Træ­byg­ge­ri præ­mi­e­ret i Aar­hus

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  1 October 2018

Den almene boligbebyggelse på Lisbjerg Bakke som vi har tegnet for Al2Bolig, er netop præmieret af Aarhus Kommune.

At­trak­tivt og land­ska­be­ligt byrum – ny for­bin­del­se ind­vi­et i Aal­borg

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  29 August 2018

Ny bro og byrum etablerer ny sammenhæng mellem to meget forskellige kvarterer i Aalborgbydelen Tornhøj.

Mid­ler­ti­di­ge stu­di­e­bo­li­ger sæt­ter gang i byen og byg­ge­bran­chen

 • Holdning,  
 • Tegnestuen  
  27 August 2018

Midlertidighed som strategi for byudvikling kan være meget mere end nyttehaver, tacovogne og cykelværksteder. Læs debatindlægget fra Vandkunstens erhvervsforsker Silje Erøy Sollien

Vand­kun­sten books avai­lab­le for pre-or­der

 • Nyhed  
  23 August 2018

Themes around current Housing and Renovation & Transformation projects, distinguished Nordic publishers Arvinius + Orfeus will launch two books featuring Vandkunsten projects in September.

Ø-hus til Se­je­rø

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  21 August 2018

På Sejerø har der været stille på havnemolen, der ellers er et væsentligt samlingssted på en lille ø. Lokale ildsjæle har derfor kæmpet for at få opført et Ø-hus på Sejerø havn som Vandkunsten skal tegne.

Sta­tions­bro for­bin­der det gam­le Køge og nye ud­vik­lings­om­rå­der

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  5 August 2018

Med en 'Køgesk' version af den spanske trappe, forbinder en ny bro byens fine gamle centrale del og nyt byområder

Vin­der ar­ki­tekt­kon­kur­ren­ce om nyt kul­tur­hus og te­a­ter i Hvi­d­ov­re

 • Nyhed  
  20 June 2018

Den historiske Risbjerggård er omdrejningspunkt for nyt Kulturhus og Teater til 70 mio kr. Vandkunsten med Orbicon og AIX Arkitekter AB har vundet arkitektkonkurrencen, der er første led i virkeliggørelsen af en større helhedsplan for Hvidovre bymidte.

Præ­kva­li­fi­ce­ret til SI­MAC i Svend­borg

 • Projekt  
  14 June 2018

Svendborg styrker sin maritime historie og identitet med udviklingen af en ny havnebydel. Vandkunsten er prækvalificeret til den to-delte konkurrence.

Ud­stil­ler vi­sio­ner for ‘re­beauty’ på Ar­ki­tek­tur­bien­na­len i Ve­ne­dig

 • Event,  
 • Projekt  
  23 May 2018

Kultur, økonomi og energi - med en udvidet totaløkonomisk tilgang med tre potentielle ressourcekapitaler, vandt Vandkunsten den store renoveringsopgave af 1000+ gårdhavehuse i Albertslund Syd. Nu er visionen udstillet i Venedig og designet for for adskillelse

Job og kar­ri­e­re hos Vand­kun­sten

 • Karriere,  
 • Tegnestuen  
  22 May 2018

Job og karriere// Vi er altid glade for at modtage ansøgninger fra talentfulde arkitekter, konstruktører og andre relevante professioner eller studieretninger.

Forsk­nings­e­vent – data og ar­ki­tek­tur

 • Event  
  1 May 2018

Event 18. maj 2018/ Workshops mens du kører fra sted til sted, et stort seminar og en bogudgivelse afslutter tre års intenst samarbejde i Nordic Built STED - Sustainable Technology and Environmental Design. Arkitekter, ingeniører og andre interesserede inviteres til at få en introduktion til værktøj og processer, som er udviklet og afprøvet i projektet.

Rå bo­li­ger no­mi­ne­re­de til by­ens bed­ste

 • Nyhed  
  18 April 2018

Transformationen af Konstabelskolen til studieboliger er nomineret til Københavns Kommunes Bygningspræmiering. Rå, men kærlig renovering fremhæver arkitektoniske kvaliteter og får nye frem.

Ud­stil­ling ud­stil­ling

 • Event  
  12 April 2018

En håndfuld aktuelle europæiske udstillinger har boligen i fokus for at diskutere fremtidens løsninger på klima, mobilitet og ’boevne’.

Fo­re­læs­ning om bo­li­gens ar­ki­tek­tur på Kun­sta­ka­de­miets Ar­ki­tekt­sko­le

 • Event  
  16 March 2018

Vandkunsten partner Jan Albrechtsen holder key note om en kernestreng i tegnestuens DNA, boligarkitektur den 20 marts 2018

Kan ar­bejds­mil­jø no­gen­sin­de bli­ve se­xet?

 • Holdning  
  7 March 2018

Arkitekter bør gribe det æstetiske potentiale i arbejdsmiljø som designparameter for design for adskillelse. Cirkulær økonomi relaterer nemlig til sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladsen.

Vi lan­ce­rer Vand­kun­sten Ma­ga­si­ner

 • Nyhed  
  20 February 2018

Boligbyggeri og renovering er emnerne for de første to publikationer om tegnestuens aktuelle virke. I alt 19 projekter spænder vidt i skala og økonomi og her fortolkes og udfordres tradition såvel som lovgivning

Vin­der to ram­me­af­ta­ler med Do­mea.dk

  26 January 2018

End­nu et pi­lot­pro­jekt i Gel­lerup!

 • Nyhed  
  19 January 2018

Sammen med JCN Bolig, PKA, Transform og MOE har Vandkunsten vundet totalentreprisekonkurrencen om renovering af boligblok B7 samt byggefelt 1 og 2 med tilhørende udviklings- og opførelsespligt. <br /> <br /> Boligblok B7 skal renoveres og ombygges og på den måde opgraderes til moderne standard, mens der på byggefelt 1 og 2 opføres nye private lejeboliger. <br /> <br /> Målet er, at der gennem arkitektonisk sammentænkte elementer opnås en yderligere nuancering, samt en fortætning af rummet mellem blok B6 og B7 via samspillet med det kommende byggeri på byggefelterne. Området skal fremstå med sin egen individuelle karakter og skabe et nyt minikvarter i Gellerupparken.<br /> Indtægter fra salg af de to byggeretter går til medfinansiering af renoveringsprojektet på B7 og øvrige kommende projekter i forbindelse med omdannelsen af Gellerupparken.<br /> Projektet er en del af den overordnede strategi for Gellerup om at skabe et blandet by- og boligområde og skabe sammenhæng til det øvrige Aarhus.

Byg­ge­fæl­les­skab i den nye by­del Køge Kyst

 • Event,  
 • Nyhed,  
 • Projekt  
  24 October 2017

'Baugruppen' er en inspirerende projektform udviklet i Tyskland, hvor boligejerne går sammen. Fællesbyg Køge Kyst er nye byggefællesskaber med Vandkunsten som arkitekter.

Cir­ku­lært byg­ge­ri på Bu­il­ding Gre­en

 • Event,  
 • Projekt  
  19 October 2017

Circle House udstilles på Building Green messen i Forum 1. - 2. november 2017

Vi vin­der kon­kur­ren­cen om Jern­stø­be­ri­et i Ribe!

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  12 October 2017

Vi vin­der Kul­ba­ne­kvar­te­ret i Val­by

  4 October 2017

Sammen med Marianne Levinsen Landskab vinder vi parallelopdraget om Kulbanekvarteret i Valby. Området der før har ligget som et stort skår i bydelen, skal transformeres til en markant park, der kan være generator for nyt liv, nye aktiviteter og nye bevægelser og på den måde blive et samlingspunkt for hele lokalområdet.

Før­ste spa­destik på Tu­net i Tre­kro­ner

 • Nyhed  
  31 August 2017

Hvordan får flere råd til en bolig og hvordan integreres flygtninge? Det kommer dette projekt med et bud på. Små, billige 0-energiboliger samlet i en bebyggelsesplan, der lægger op til fælles aktiviteter og integration.<br /> <br /> 21. august var der første spadestik på projektet, der kobler en ny boligtype og en populær boligform. Basisboligen er en boligtype, hvor prisen holdes nede ved at bygge kompakt og billigt med træbaserede moduler. Basisbolig egner sig for unge under uddannelse og andre med meget lav betalingsevne.<br /> <br /> AlmenBolig+ er en boligform, hvor husleje og drift holdes nede ved, at beboerne bidrager til at vedligeholde boligbebyggelsen. Erfaringer har vist, at konceptet virker, og der dannes ejerskab, når beboerne får ansvar.<br /> <br /> Bebyggelsesplanen er en social klynge og henvender sig både til unge og børnefamilier, der ønsker plads til udfoldelse i et grønt fællesskab, leg og dyrehold. Det gode naboskab understøttes på to måder; dels i muligheder for fælles udvikling og dyrkning af havebrug, dels i forpligtigelser omkring løbende vedligeholdelse af boliger og fællesarealer. <br /> <br /> Tunet, som bebyggelsen er døbt, indeholder 20 flygtningeboliger, 4 familieboliger og 36 ungdomsboliger.

Ud­reg­nin­ger af to­talø­ko­no­mi kan hjæl­pe med ma­te­ri­a­le­valg

 • Projekt,  
 • Tegnestuen  
  29 August 2017

Til renoveringen og tilbygningen til Brønshøj skole, krævede bygherren fra Københavns ejendomme udregning af totaløkonomi (LCC - Life Cycle Costing). Vandkunstens beregninger kan hjælpe med materialevalget

Mu­si­cons Hal 7 ind­vi­et

 • Nyhed  
  21 August 2017

D. 17/8 blev Hal 7 på Musicon indviet. <br /> Den gamle betonelementfabrik er blevet transformeret til værksteder for kreative ildsjæle; Maker’s Space, Værestedet Bistedet og Rockmuseet deles om bygningen, som har en fælles café. <br /> Nyindretningen skal kun fungere i en tiårig periode, og derfor er der i størst muligt omfang anvendt containere og genbrugsmaterialer: Således gøres den fremtidige demontering nem og materialespild undgås. <br /> Den gamle hals rå overflader og den collageagtige brug af materialer skaber en aldeles uhøjtidelig atmosfære – lidt som på Christiania. Indvendige gader og pladser er uopvarmede, men i fællesområdet er der installeret en ’raket-ovn’ som kan varme siddepladser op og bruges til pizza-bagning.

Ar­ki­tek­tur der ska­ber mer­vær­di

  14 August 2017

Endnu et af Vandkunstens projekter indgår i Danske Arkitektvirksomheders eksempelsamling med arkitektur, der skaber merværdi socialt, miljømæssigt og økonomisk. Der er i indsamlingen gjort meget ud af at samle dokumentation for projekternes effekter. Og de er overraskende markante.

Hu­ma­ni­stisk ar­ki­tek­tur på stor ar­ki­tek­tur­ud­stil­ling

 • Event  
  4 July 2017

Nu har du chancen for at opleve vores projekter Køge Kyst og Bank Mikkelsens Vej. Projekterne blev udstillet på sidste års arkitekturbiennale i Venedig. Nu er udstillingen kommet til Dansk Arkitektur Center og løber hele sommeren indtil 1. oktober 2017.

Råt kul­tur­hus vin­der norsk pris

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  28 June 2017

Med lovord som ’Hele byens dagligstue’ og det ’kloge’ hus, er Hamar Kulturhus hædret med Byggeskikkprisen for Hamar Kommune.

Før­ste spa­destik til det gode liv i nye ram­mer

 • Nyhed  
  21 June 2017

Efter en lang inddragelsesproces, projektering og nedrivning af de oprindelige bygninger tog Gentofte Kommunes Borgmester, Hans Toft, d. 21. juni 2017 første spadestik til det nye botilbud på Bank Mikkelsens Vej. Første fase består af 48 boliger og administration, der forventes at stå færdig i 2018.

Vin­der kon­kur­ren­ce om bør­ne­ha­ve

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  20 June 2017

Underspillet og nærmest 'barnligt almindelig' bygning tilpasser sig overgangen mellem landsby og bymiljø i Hvidovre

Byg­ger se­ni­o­r­bo­fæl­les­skab i Køge Kyst

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  15 June 2017

Endnu et bofællesskab er i gang i byområdet Køge Kyst. På en fantastisk placering på kanten af naturområder ved vandet og nær byen, skal Vandkunsten for PensionDanmark bygge 90 boliger, herunder et bofællesskab for 50+segmentet – et seniorbofællesskab.

Frem­ti­dens se­ni­o­r­bo­fæl­les­ska­ber på Born­holm

 • Event,  
 • Projekt  
  10 June 2017

Du kan møde Vandkunstens Morten Dam Feddersen lørdag på Folkemødet på Bornholm. Med udgangspunkt i vores seniorbofællesskab i Køge Kyst, er fremtidens seniorfællesskaber på programmet.

Præ­kva­li­fi­ce­ret til Kul­kranspo­ret i Aar­hus

 • Nyhed  
  1 June 2017

Team Vandkunsten er prækvalificeret til konkurrencen om en ny 'High line' park i Aarhus sydhavn med underrådgiverne STED by og landskab, Stokvad Rådgivende Ingeniører, RAW Mobility, Smith Innovation samt DEM & Esbensen Rådgivende Ingeniører,

Ud­ar­bej­der hel­heds­plan for Bags­værd by­mid­te

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  23 May 2017

Vandkunsten har vundet tilbudskonkurrencen om en ny helhedsplan for en levende bymidte i Bagsværd

Ud­valgt til kæm­pe År­hus-pro­jekt

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  16 May 2017

Team Vandkunstens forslag er valgt for omdannelsen af det gamle sygehus til ny bydel. Historien, moderne byudvikling og arkitektur skaber identitet og nytænkning i det nye kvarter.

By­na­tur gi­ver for­ny­el­se til det tra­di­tio­nel­le strå­tag

 • Nyhed  
  9 May 2017

Ny bynatur og arkitektoniske muligheder med præfabrikerede moduler i tækkestrå, som anvender affaldsstrå og kan udføres i regnvejr.

Bæ­re­dyg­tig­hed i ra­dio­en

 • Holdning  
  9 May 2017

Bygge- og modebranchen er store syndere, når det kommer til emner som energi og miljø - Vandkunstens Søren Nielsen var i Radio24syv og diskutere løsninger og holdninger med en ligesindet fra modebranchen.

Res­sour­cer og cir­ku­lær øko­no­mi med in­nova­tions­net­værk

 • Event  
  8 May 2017

Den bæredygtige byggebranche er overskriften for et inspirationsmøde om grøn omstilling mandag den 15. maj. Vandkunstens Anne-Mette Manelius fortæller om tegnestuens erfaringer med at udforske og udfordre den cirkulære økonomi.

Et gyl­dent ikon for hele Aar­hus

  5 May 2017

Sammen med JCN Bolig, Transform, ingeniørfirmaet MOE samt Plan og Proces har Vandkunsten vundet det første Pilotprojekt i det nuværende belastede Gellerup område.

In­fo­mø­de i Kø­ben­havn om byg­ge­fæl­les­skab i Køge Kyst

 • Event  
  3 May 2017

17. maj er der informationsmøde hos os på tegnestuen om byggefællesskaber i Køge Kyst. Fællesbyg Køge Kyst er nye byggefællesskaber med inspiration fra Tyskland og med Vandkunsten som arkitekter.

Præ­kva­li­fi­ce­ret til bo­li­ger i Bin­des­bøll-byen

 • Nyhed  
  28 April 2017

Vandkunsten er sammen med Rønnow Arkitekter og Henry Jensen prækvalificerede til at byde på omdannelsen af det psykiatriske hospital i Aarhus til 18.000 m2 almene boliger for AAB.

Mo­der­ne Kar­tof­fel­ræk­ker præ­mi­e­res af Kø­ben­havns Kom­mu­ne

 • Projekt  
  28 April 2017

Kvaliteter i de klassiske byggeforeningshuse har været direkte inspiration i boligprojektet Byhusene på Islands Brygge som nu præmieres for 'godt og smukt byggeri'.

Ta­ler om den ar­ki­tek­to­ni­ske de­tal­je

  21 April 2017

Hvad er vigtigheden af detaljering I moderne byggekultur? Er den traditionelle forbindelse mellem gennembearbejdede detaljer helt forsvundet i moderne projekter? – Seminar den 4 maj 2017

Præ­kva­li­fi­ce­ret til at teg­ne vi­sions­plan for ny by­del i Ribe

 • Nyhed  
  29 March 2017

Jernstøberiet bliver navnet på et centralt område i Ribe. Team Vandkunsten er prækvalificeret til parallelkonkurrencen for transformationen af det gamle industriområde, der huser Ribe Jernindustri

Wor­ks­hop ud­vik­ler byg­ge­fæl­les­skab i Køge Kyst

 • Event,  
 • Projekt  
  27 March 2017

Efter inspirationsmødet i marts, er en workshop 20. april det næste skridt mod byggefællesskaber i Køge Kyst. Fællesbyg Køge Kyst er nye byggefællesskaber med inspiration fra Tyskland og med Vandkunsten som arkitekter.

Præ­kva­li­fi­ce­ret til at ud­vik­le Frem­ti­dens Kul­ba­ne­kvar­ter

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  24 March 2017

Vandkunsten er i team med Marianne Levinsen Landskab og Norconsult udvalgt som det ene af to rådgiverteams, der de kommende måneder skal arbejde med byudviklingspotentialer, forbedring af trafikforhold og nye stiforbindelser i Kulbanekvarteret i Valby.

Vin­der tre bo­fæl­les­ska­ber

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  14 March 2017

Vandkunsten fortsætter samarbejdet med Domea og med Wissenberg har teamet vundet opgaven at bygge plejeboliger for Ballerup Boligselskab, der skal huse beboere med udviklingshæmning og også skabe gode rammer for personale og pårørende.

Re­beauty – ny rap­port om gen­brug­te byg­ge­ma­te­ri­a­ler

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  7 March 2017

Uden skønhed ingen bæredygtighed - Resultaterne fra Nordic Built Component Reuse viser, at direkte genbrug kan være smukt - kan betale sig - og faktisk ér miljøvenligt - nu er rapporten tilgængelig i en lækker trykt version.

Før­ste spa­destik i Torn­høj

 • Projekt  
  6 March 2017

Første spadestik til transformationsprojekt i Aalborg blev fejret i fredag, hvor forbindelsen under en ny bro skal skabe ny sammenhæng mellem to meget forskellige kvar-terer.

Fra Amts­sy­ge­hus til by­kvar­ter

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  3 March 2017

Historien, moderne byudvikling og arkitektur skaber identitet og nytænkning i det kommende kvarter i Aarhus. Første fase i parallelopdraget er offentliggjort.

Vin­der kon­kur­ren­ce om Bo­lig­borg i Svend­borg

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  1 March 2017

Genbrugte mursten og byens bedste udsigt - Nordre Skole i Svendborg bliver til Borgen og omdannes til boligborg fyldt med nærmest herskabelige almene boliger.

Bliv klo­ge­re på de­sign der kan skil­les ad

 • Event,  
 • Nyhed  
  1 March 2017

Design for adskillelse er temaet for et seminar på Kunstakademiets Arkitektskole. Vandkunstens Line Tebering deler erfaringer.

Sti­mu­le­ren­de ar­ki­tek­tur i Hjer­ne­kas­sen

 • Holdning,  
 • Nyhed  
  27 February 2017

På med lyttebøfferne og hør i podcasten om, hvilke strategier for ressourceanvendelse der kan skabe både hjernestimulerende oplevelser og mere medindflydelse for brugerne.

Skal byg­ge fle­re bo­li­ger på Grønt­tor­vet

 • Projekt  
  21 February 2017

Vandkunsten har sammen med Dominia vundet opgaven om opførelsen af 50 nye almene familieboliger og 14 kollegieboliger på Grønttorvet for SAB og AKB ved KAB, samt ForældreFonden.

Ma­ni­fest for Frem­ti­dens bæ­re­dyg­ti­ge al­me­ne bo­lig

 • Holdning,  
 • Projekt  
  2 January 2017

Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig er en konstruktion, hvori indgår alle fortidens erfaringer og nutidens længsler. - sådan lyder det i visionen for fremtidens bæredygtige almene bolig, der er under opførelse på Lisbjerg Bakke ved Århus.

In­gen bæ­re­dyg­tig­hed uden sau­na

 • Tegnestuen  
  21 December 2016

Med et vintermotiv fra vores projekt i Oslo, ønsker alle os på Vandkunsten alle jer en glædelig jul og et godt nytår

Dan­marks stør­ste by­park skal dri­ve ud­vik­ling i Aal­borg

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  15 December 2016

Vandkunstens forslag til den omfattende udviklingsplan for Aalborgs nye bydel Stigsborg Havnefront er udvalgt til at udvikle byens sidste 'fjerdedel'

Op­læg om ro­bo­t­vi­sio­ner

 • Event  
  2 December 2016

Robotterne kommer – og i Odense på tirsdag, kan du blive meget klogere på, hvad robotteknologier betyder for byggeriet. Nye teknologiske visioner er en del af tegnestuens arbejde med den cirkulære økonomi – og derfor er Vandkunstens Anne-Mette Manelius inviteret som oplægsholder på Teknologisk Institut.

Følg Vand­kun­stens ju­le­ka­len­der

 • Event  
  1 December 2016

I december kan du følge Vandkunstens julekalender på Instagram. Vi har fundet en stak håndskitser frem - nye som gamle.

Rej­se­gil­de for Søn­der­gård Fæl­les­hus

 • Projekt  
  28 November 2016

En sjælden gang, er et rundt hus det eneste rigtige - I fredags var der rejsegilde for det nye Søndergård Fælleshus i Måløv.

Kul­tur­hu­set He­li­os er ind­vi­et

 • Nyhed  
  31 October 2016

Tillykke til Faaborg med indvielsen af film- og kulturhuset Helios og med Emil Saltos smukke lysinstallation.

Frem­ti­dens byer – med træ

 • Event  
  26 October 2016

GO2Wood Conclave er en ambitiøs konference med hele 40 oplæg om træ - fra producenter, forskere og arkitekter – og Vandkunstens Søren Nielsen og Kim Dalgaard

Træ­byg­ge­ri i 4 eta­ger op­fø­res nu på Lis­b­jerg Bak­ke

 • Projekt  
  26 October 2016

Nyt boligbyggeri på Lisbjerg Bakke viser trækonstruktionen som et seriøst og bæredygtigt bud på fremtidens bolig.

No­mi­ne­ret til Træpri­sen 2016

 • Nyhed  
  21 October 2016

”Vandkunsten er nomineret for sit fremsynede arbejde med træet som en væsentlig bidragsyder til mere bæredygtigt byggeri i høj arkitektonisk kvalitet ”

Fo­re­læ­ser på Har­vard

 • Event  
  14 October 2016

At skabe sammenhæng mellem landskab og bygninger har været integreret i Vandkunstens praksis siden 70'erne. Partner Thomas Nybo Rasmussen forelæser i Boston om ikoniske projekter.

Team Vand­kun­sten vin­der pro­jekt­kon­kur­ren­cen om Ama­ger Fæl­led kvar­ter

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  13 October 2016

Bydelen kobler by og natur på en helt ny måde og er udviklet med naturbaserede løsninger. Det tværfaglige team består af: Vandkunsten (arkitektur og planlægning), Marianne Levinsen (landskab), DEM & Esbensen (ingeniører, bæredygtighed) og Norconsult (ingeniører, trafik + vand).

Læs rap­por­ten fra nor­disk gen­brugs­pro­jekt

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  11 October 2016

Ny rapport viser, at miljøet vinder, når byggematerialerne genanvendes. Tværfagligt nordisk projekt føjer nye parametre til repertoiret for bæredygtigt byggeri.

Vin­der pla­nop­ga­ve i Ber­lin

 • Projekt  
  21 September 2016

Med et udpræget socialt afsæt i en bebyggelsesplan med kæmpe herlighedsværdier, har Vandkunsten vundet parallelopdraget om Daumstrasse, Berlin.

Rå bo­li­ger mod­ta­ger pris for renove­ring

 • Projekt  
  2 September 2016

”Sanseligt pirrende og fandenivoldsk med en kunstnerisk kvalitet som et maleri af Asger Jorn. Konstabelskolen er et nytænkende bidrag til bæredygtig renovering.” Sådan lød nomineringsudvalgets vurdering af de københavnske ungdomsboliger på Margretheholm, der i september vandt RENOVER prisen 2016.

Ny bog om lang­tids­hold­bar ar­ki­tek­tur

 • Nyhed  
  20 August 2016

Flere af Vandkunstens projekter er med i bog om adaptiv arkitektur, der samler teori og praksis

Nyt di­gi­talt værk­tøj gi­ver mere bæ­re­dyg­tig­hed

 • Tegnestuen  
  26 July 2016

Med BIMværktøj bliver LCA endelig et praktisk beslutningsværktøj tidligt i designfasen.

Vin­der Al­men­Bo­lig+5

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  7 June 2016

Med fokus på effektivt boksbyggeri og høj arkitektonisk kvalitet, er AlmenBolig+ de mest innovative boliger i mange år. Nu revolutionerer vi boksbyggeriet med en helt ny tilgang.