Kategori filtre:

Aktuelt

Præ­kva­li­fi­ce­ret i Hor­sens

 • Nyhed  
  3 February 2020

Åen tilbage til byen - og som driver af byens udvikling, det er blandt ambitionerne for en parallelkonkurrence i Horsens. Team Vandkunsten er præ-kvalificeret sammen med Skaarup Landskab, Via Trafik, BACTOCON og Etos Ingeniører.

Præ­kva­li­fi­ce­ret til Sta­diongrun­den i Hels­in­gør

 • Nyhed  
  28 January 2020

Vandkunsten er prækvalificeret til arkitektkonkurrencen om en bæredygtig udvikling af grund med perfekt beliggenhed.

Glæ­de­lig jul og godt nytår

 • Tegnestuen  
  19 December 2019

Med hilsner til samarbejdspartnere nær og fjern, ser vi tilbage på året der er gået og fremad på nye aktiviteter og samarbejder i 2020.

Vin­der in­ter­na­tio­nal ar­ki­tek­tur­pris om so­ci­a­le fæl­les­ska­ber

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  11 December 2019

Lisbjerg Bakke modtager Matilde Baffa Ugo Rivolta European Architecture Award 2019 for sine de gode rammer for uformelle fællesskaber og de fremtidssikrede arkitektoniske kvaliteter

500 bo­li­ger på den yder­ste hav­ne­tip i Køge Kyst

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  4 December 2019

Vandkunsten har vundet arkitektopgave for for PensionDanmark som udvikler fem byggefelter med en helt unik beliggenhed på Søndre Havn

Vel­kom­men til bo­lig­la­bo­ra­to­ri­et

 • Nyhed  
  29 November 2019

Hvad nu, hvis vi boede eller byggede sådan her?? Hver dag i december kan du på Instagram komme indenfor i Vandkunstens boliglaboratorium, hvor der konstant stilles spørgsmål og udvikles nye boliger.

Team Vand­kun­sten vin­der ud­vik­lings­kon­kur­ren­cen om Holste­bro Midt­by

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  8 October 2019

Strategien for en grøn udvikling for en kulturkøbstad kommer til at definere udviklingen af Holstebro by i de næste 50 år

Før­ste spa­destik for fæl­les­byg­ger­ne

 • Projekt  
  3 September 2019

Byggefællernes Fællesbyg Køge Kyst er kommet i jorden og projektets mange partnere og bygherrer fejrede første spadestik og den lange vej fra Pippi Langstrømpe-tegningen til det færdige projekt, der nu opføres.

Jan Al­bre­cht­sen ud­pe­get til Oden­se Ar­ki­tek­tur­råd

 • Nyhed  
  20 May 2019

Odense Kommune har oprettet et arkitekturråd, der skal rådgive Odense om god arkitektur og byudvikling. Jan Albrechtsen, partner hos Vandkunsten, er udpeget til rådet.

Nyt pro­jekt sæt­ter byg­ge­ma­te­ri­a­ler i kredsløb

 • Projekt  
  16 May 2019

Med et budget på 75 mio kroner og tredive partnere fra storbyerne København, Hamburg, London og Helsinki-regionen, skal Vandkunsten bane vejen for at implementere cirkulær økonomi og skabe byer uden byggeaffald.

Ma­ni­fest og bo­lig-ø til KAB

 • Nyhed,  
 • Tegnestuen  
  12 April 2019

Fællesskab, genbrug og en populær boligform er med på Vandkunstens ønskeø, der er motivet på en tegning til Rolf Andersson, bygningsdirektør i KAB. Fagligt input og kærlige indspark til KABs fremtid var gaveønsket, da en af tegnestuens mest visionære bygherrer blev fejret torsdag med et miniseminar.

Præ­kva­li­fi­ce­ret til sy­ge­hus­grun­den i Holste­bro

 • Nyhed  
  10 April 2019

Holstebro Udvikling har udskrevet en konkurrence for en langsigtet og sammenhængende udviklingsplan for den 70.000 kvm store sygehusgrund, samt resten af midtbyen i Holstebro. Team Vandkunsten er prækvalificeret.

Vand­kun­stens før­ste me­di­e­gra­fi­ke­re har be­stå­et sven­de­prø­ven

 • Nyhed,  
 • Tegnestuen  
  8 April 2019

Tillykke til Signe og Astrid, der fredag blev færdige med svendeprøven.

25 bed­ste nor­di­ske træ­byg­ge­ri­er

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  4 April 2019

Træ er godt – nu er Lisbjerg Bakke at finde i en case-samling af moderne træbyggereferencer udpeget af nordisk ministerråd og Wood in Construction sekretariatet.

De før­ste 500 huse er fær­di­ge i kæm­pe renove­ring

 • Projekt  
  27 March 2019

Fase 1 i renoveringen af gårdhavehusene i Albertslund Syd er afsluttet før tid.

Sta­tus fra luf­ten over Køge

 • Projekt  
  25 March 2019

Friske luftfotos viser udviklingen af Køge Kyst og en flok af tegnestuens projekter

Præ­kva­li­fi­ce­ret i Ran­ders

 • Nyhed  
  20 March 2019

Med visionen om at bringe Byen til Vandet, skal vi skabe en fremtidssikret, realiserbar og bæredygtig udviklingsplan, der skal være det primære arbejdsredskab i realiseringen af det største byudviklingsprojekt i Randers´ historie

Med far­ve som grund­stof

 • Event  
  18 March 2019

Udstilling// Colour Days på A.Petersen fejrer farverigt design, kunsthåndværk og arkitektur. Vandkunsten bidrager med to installationer i udstillingen, der er dybt forankret i faglighed, tilsat stor nysgerrighed og respekt for farver som markører i vores hverdag.

Byg­ge­plads/ Stor­slå­et ud­sigt og en men­ne­ske­lig ska­la i Oslo

 • Projekt  
  21 February 2019

Boligprojekt har Oslos opera som nabo og er placeret helt ud til vandet foran Barcode-kvarteret. Mens Barcode og andre boligprojekter er høje, tilfører ’Vannkunsten’ en langt mere menneskelig tæt og lav skala ved den tætte bys møde med fjorden.

Byg­ge­fæl­les­ska­ber er også et værk­tøj til kom­mu­ner

 • Holdning,  
 • Tegnestuen  
  8 January 2019

Byggefællesskaber giver værdi for de byggefæller, der går sammen om at bygge unikke boliger. Men byggefællesskaber udvikler også byer og er et værktøj til den kommunale planlægning og planstrategi. Derfor har vi sendt en nytårshilsen til alle landets kommuner for at inspirere til at bruge værktøjet i den lokale planlægning.