Kategori filtre:

Aktuelt

Job – Regn­skabs­me­d­ar­bej­der

  • Karriere  
  5 May 2024

Vi søger en regnskabsmedarbejder, der kan være med til at styrke tegnestuens økonomifunktion. Du skal arbejde tæt sammen med vores økonomichef som pt. varetager regnskabsfunktionen alene.

Mød Vand­kun­sten land­skab

  1 March 2024

Hos Vandkunsten er 8 landskabsarkitekter med til at formgive og planlægge de fysiske rum for byer, bygninger, byrum og landskaber vi arbejder med.

Til­lyk­ke Sø­ren og Ar­ki­tekt­sko­len Aar­hus

  20 February 2024

Vi styrker vores tætte bånd til forsknings- og undervisningsmiljøet, når partner Søren Nielsen pr. 1. marts tiltræder et professorat i arkitekturens praksis på Arkitektskolen Aarhus. Dermed går han i fodsporene af Vandkunsten-stifterne Michael Sten Johnsen og Jens Arnfred.

Hædren­de om­ta­le til Vand­kun­stens Ting­b­jerg­hu­se

  15 January 2024

Ved tildeling af priserne for Årets Byggeri 2023 opnåede Tingbjerghuse "Hædrende omtale". Dommerkomitéen begrunder fortjenesten på baggrund af fire nøgleårsager: Respekt for oprindelige værdier, Bevaring af natur og biodiversitet, Sikkerhed og fællesskabsfølelse samt Bevaring af historisk karakter.

Vand­kun­sten til­de­les Det Gyld­ne Søm 2023

  8 January 2024

Ved Byggesocietets Nytårskur 4. januar 2024 modtog Søren Nielsen på tegnestuens vegne prisen Det Gyldne Søm 2023. Prisen er siden 1973 tildelt en virksomhed, organisation eller person, der har gjort en forskel i bygge- og ejendomsbranchen.

Vand­kun­sten vin­der Gen­nem­brud­det i Bran­de!

  15 December 2023

Ikast-Brande Kommune har valgt at gå videre med Vandkunsten som rådgiver til det videre forløb med opgaven på baggrund af det indleverede forslag. Vandkunsten varetager selv både arkitekt og landskabsarkitektydelsen.

Vi sø­ger pro­jekt­le­der til op­ga­ve i Tys­kland

  • Tegnestuen  
  14 December 2023

Vandkunsten søger en erfaren projektleder til en aktuel opgave i Tyskland.

Kul­tur­hus Ris­b­jerg­gaard byg­nings­præ­mi­e­ret 2023

  12 December 2023

Kulturhus Risbjerggaard blev indviet 9. september 2022 og består af fem voluminer; fire nybyggede samt den historiske Risbjerggaard, der er ombygget til nutidige formål.⁠

Re­duction Ro­ad­map

  2 November 2023

Kære politikere, kære byggebranche, materialeleverandører, investorer, bygherrer, rådgivere...alle os! Lad os endelig rykke byggeriet mod ægte bæredygtighed, lad os indføre krav, der afspejler de faktiske behov for at mindske klimakrisens effekt. Der er stadig lidt tid, men den må ikke spildes – handlingen kan ikke udskydes længere.

Ba­lan­cen no­mi­ne­ret til Da­nish Wood Award

  29 September 2023

Dommerkomiteen for Danmarks ældste arkitekturpris, Danish Wood Award, har i år udvalgt seks nyopførte byggerier som kandidater til prisen, der onsdag 25. oktober bliver uddelt for 38. gang.⁠

Van­n­kun­sten til­de­les Hou­en fonds diplom 2023

  20 September 2023

Vannkunsten, Oslo Rådhus og Lascaux IV: Internasjonalt senter for hulemaleri, Montignac, Frankrig, var de tre projekter, der onsdag d. 20. september blev tildelt Houens fonds diplom. Houen fonds diplom er et af Norges fineste udmærkelser indenfor arkitektur og byggeskik. Prisen uddeles i år for første gang siden 2019. Diplomet blev overrakt af statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartement, Even Aleksander Hagen på Nasjonalmuseet.

Hold Vand­kun­sten og SLA vin­der ar­ki­tekt­kon­kur­ren­cen om Oden­se in­dre havn

  • Nyhed  
  8 June 2023

Ved et offentligt arrangement i Odense den 8. juni 2023 blev Hold Vandkunsten og SLA kåret som vinder af arkitektkonkurrencen om udviklingen af Odense indre havn. Holdet vandt med sit forslag Odense Havneby, som nu skal bearbejdes og indgå i et videre arbejde mod en bydelsudviklingsplan for bydelen. Holdet består desuden af EKJ Rådgivende Ingeniører, Cushman & Wakefield/RED, Linq Trafik og Mogens A. Morgen.

Vand­kun­sten vin­der fire ram­me­af­ta­ler med DAB

  • Nyhed  
  17 April 2023

Vandkunsten er udpeget som rådgivere i fire rammeaftaler for DAB med DOMINIA som rådgivningspartner. Rammeaftalerne dækker teknisk rådgivning inden for både renovering og nybyggeri på Sjælland og Lolland-Falster for de almene boligselskaber, som administreres af DAB.

Eva­lu­e­ring af Se­ni­o­r­bo­fæl­les­ska­bet Ba­lan­cen

  27 February 2023

Virker de ting vi prædiker? Antropologer fra AART har for Realdania undersøgt Vandkunstens byggeri Seniorbofællesskabet Balancen i Ry. Konklusionen er klar: Arkitekturen i Balancen er i høj grad med til at understøtte forskellige former for fællesskab.

6 hjer­ter til af­falds­sku­re i Mu­si­con

  16 February 2023

Den 11. februar tildelte Politikens arkitekturanmelder de cirkulære ressourcepladser i Musicon 6 hjerter. Affaldsskurene er opført i 90% genbrugsmaterialer høstet i lokalområdet.

Team Vand­kun­sten vin­der Mun­ke­ha­gen Grøn­li­kaia i Oslo!

  13 February 2023

HAV Eiendom og Oslo Havn har indbudt Tegnestuen Vandkunsten til det videre arbejde efter parallelopdraget.

Vand­kun­sten vin­der kon­kur­ren­cen om Py­n­te­ne­set i Sta­van­ger

  • Nyhed  
  13 February 2023

Pynteneset Eiendom har valgt Vandkunstens forslag, som nu skal ligge til grund for udviklingen af Pynteneset, etape 2.

Glæ­de­lig jul og godt nytår

  20 December 2022

Temaet for årets julefrokost hos Vandkunsten var Krise – hvilken krise? Det har været et år fyldt af pågående globale og lokale kriser; klimakrise, biodiversitetskrise, oliekrise, krig i Europa, inflation. Mens vi kom os over vores midtvejskrise (50-års fødselsdag) blev det heldigvis også et år, med vundne konkurrencer og priser (ikke-kriser).

Til­lyk­ke Jens!

  15 December 2022

Jens Thomas Arnfred er blevet tildelt Arkitektforeningens Æresmedalje for sit enestående bidrag til dansk arkitektur.

Vand­kun­sten vin­der kon­kur­ren­ce for ud­vik­ling af Sund­ga­de i Søn­der­borg

  • Nyhed  
  15 November 2022

Et enigt bedømmelsesudvalg i Sønderborg Kommune har udvalgt Vandkunstens forslag, som nu skal være grundlaget for udviklingen af Sundgade over de kommende år.