Kategori filtre:

Aktuelt

Vand­kun­sten vin­der fire ram­me­af­ta­ler med DAB

 • Nyhed  
  17 April 2023

Vandkunsten er udpeget som rådgivere i fire rammeaftaler for DAB med DOMINIA som rådgivningspartner. Rammeaftalerne dækker teknisk rådgivning inden for både renovering og nybyggeri på Sjælland og Lolland-Falster for de almene boligselskaber, som administreres af DAB.

Eva­lu­e­ring af Se­ni­o­r­bo­fæl­les­ska­bet Ba­lan­cen

  27 February 2023

Virker de ting vi prædiker? Antropologer fra AART har for Realdania undersøgt Vandkunstens byggeri Seniorbofællesskabet Balancen i Ry. Konklusionen er klar: Arkitekturen i Balancen er i høj grad med til at understøtte forskellige former for fællesskab.

6 hjer­ter til af­falds­sku­re i Mu­si­con

  16 February 2023

Den 11. februar tildelte Politikens arkitekturanmelder de cirkulære ressourcepladser i Musicon 6 hjerter. Affaldsskurene er opført i 90% genbrugsmaterialer høstet i lokalområdet.

Team Vand­kun­sten vin­der Mun­ke­ha­gen Grøn­li­kaia i Oslo!

  13 February 2023

HAV Eiendom og Oslo Havn har indbudt Tegnestuen Vandkunsten til det videre arbejde efter parallelopdraget.

Vand­kun­sten vin­der kon­kur­ren­cen om Py­n­te­ne­set i Sta­van­ger

 • Nyhed  
  13 February 2023

Pynteneset Eiendom har valgt Vandkunstens forslag, som nu skal ligge til grund for udviklingen af Pynteneset, etape 2.

Glæ­de­lig jul og godt nytår

  20 December 2022

Temaet for årets julefrokost hos Vandkunsten var Krise – hvilken krise? Det har været et år fyldt af pågående globale og lokale kriser; klimakrise, biodiversitetskrise, oliekrise, krig i Europa, inflation. Mens vi kom os over vores midtvejskrise (50-års fødselsdag) blev det heldigvis også et år, med vundne konkurrencer og priser (ikke-kriser).

Til­lyk­ke Jens!

  15 December 2022

Jens Thomas Arnfred er blevet tildelt Arkitektforeningens Æresmedalje for sit enestående bidrag til dansk arkitektur.

Vand­kun­sten vin­der kon­kur­ren­ce for ud­vik­ling af Sund­ga­de i Søn­der­borg

 • Nyhed  
  15 November 2022

Et enigt bedømmelsesudvalg i Sønderborg Kommune har udvalgt Vandkunstens forslag, som nu skal være grundlaget for udviklingen af Sundgade over de kommende år.

Ro­holm­par­ken un­der­vejs

  26 October 2022

Ovalen i Roholmparken er godt på vej.

Ar­ki­tek­tur­præ­mi­e­ring 2022

 • Nyhed  
  6 October 2022

Skanderborg Museumsforening og Skanderborg Kommune har præmieret Balancen i Ry med deres fælles arkitekturpris.

Land­skabs­ar­ki­tekt sø­ges

 • Karriere,  
 • Nyhed  
  19 September 2022

Vandkunsten søger en kreativ, engageret, social og frem for alt dygtig landskabsarkitekt til nye opgaver. Ansøgningsfrist er 5. oktober 2022.

Kul­tur­hus Ris­b­jerg­gaard ind­vi­et

 • Nyhed  
  14 September 2022

Fredag d. 9. september åbnede Kulturhus Risbjerggaard med en stor velbesøgt folkefest.

Vand­kun­sten, Rol­vung og Brønd­sted Ar­ki­tek­ter og DO­MI­NIA vin­der Cam­pus Od­s­her­red

 • Nyhed  
  6 September 2022

En enig dommerkomité har valgt Team Vandkunstens forslag som vinder af Fremtidens Campus Odsherred. Med overskriften ”Et nyt samlingspunkt” har teamet på alle måder tilstræbt at levere et projekt, der rammer bygherrens drømme; der pirrer nysgerrigheden efter mere – og vigtigst af alt bliver en campus, der afspejler visionen om et samlingspunkt for hele kommunen.

Årets Bed­ste Bo­g­ar­bej­de 2022 – vin­der af Årets fag­bog!

 • Nyhed  
  4 September 2022

Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde 2022 har udvalgt Vandkunsten monografi som Årets bedste fagbog!

Vand­kun­sten har vun­det kon­kur­ren­cen om et nyt ple­je­hjem i Tune

 • Nyhed  
  27 June 2022

Sammen med Boligselskabet Sjælland har Vandkunsten vundet grundkøbskonkurrencen om Greve Kommunes kommende plejehjem i Tune.

Van­n­kun­sten kå­ret til Årets Bygg i Nor­ge

  23 June 2022

Vi er meget stolte og glade over at Vannkunsten er kåret til Årets Bygg 2021 i Norge!

Vand­kun­sten del­ta­ger i er­hvervs­frem­stød i Oslo

 • Nyhed  
  13 June 2022

Partnerne Elena Astrid Rojas og Emma Hansson deltog torsdag i et dansk erhvervsfremstød i Oslo under overskriften "Fremtidens grønne bæredygtige og klimasikre byer".

Valgt som vin­der i Ege­dal

 • Nyhed  
  2 May 2022

En enig dommerkomité har valgt Vandkunstens helhedsplan for 900 nye boliger som vinder i Egedal. Projektet med titlen "Landskabsbyen - en moderne forteby" skal nu realiseres i tæt samarbejde med Egedal Kommune, borgerne, Industriens Pension og 2LProjektudvikling.

Per­nil­le Schyum Po­ul­sen ud­pe­get til Ar­ki­tek­tur­råd i Hels­in­gør

 • Nyhed  
  23 March 2022

Partner og arkitekt MAA Pernille Schyum Poulsen er udpeget til Helsingør Kommunes nystiftede Arkitekturråd. Sammen med Inge-Lise Kragh, partner og arkitekt MAA i Rønnow Arkitekter og Ole Schrøder, partner og arkitekt MAA hos Tredje Natur skal Pernille i en toårig periode bidrage til at styrke byudvikling, bæredygtighed og den arkitektoniske kvalitet i Helsingør Kommune. Samarbejdet starter for alvor, når Byrådet forventeligt vedtager kommunens Arkitekturpolitik i starten af maj, men rådet trak allerede d. 10. marts i arbejdstøjet. De tre arkitekter deltog nemlig i en arkitektursalon i Kulturværftet i Helsingør, hvor temaet netop var "mød arkitekten". Byens borgere blev således introduceret til de tre arkitekter og deres tilgang og syn på arkitektur og byudvikling. Vi er glade for, at borgere og politikere nu får glæde af Pernilles særlige viden om arkitektur, byplanlægning og fællesskaber.

Sten har for­ladt os

 • Nyhed  
  16 March 2022

Sten har forladt os I fredags mistede vi Michael Sten Johnsen efter længere tids sygdom. Sten – det hed han altid på tegnestuen – var vores allesammens far. En hel generation af os havde han undervist på akademiet, inden vi blev rekrutteret til Vandkunsten. Han havde et godt øje for hvem der delte hans faglige appetit, humor, improvisationsevne, glade galskab, inspirationen fra de nordiske mestre, engagementet i samfundet og de store slag i byens bolledej. På tegnestuen var han den toneangivende faderfigur - ’chefideologen’ og den venlige patriark, som altid bakkede os op - og byggede os op. Han lærte os at skære udsagnene ind til benet, som han selv gjorde det i sine karakteristiske skitser med 4 mm 6B stift. Og han lærte os at balancere et højt ambitionsniveau med et uhøjtideligt udtryk. Vores gæld til Sten kan umuligt overdrives. Æret være hans minde – jo, men det er et helt overflødigt udsagn: Sten er altid allerede med os i hver en streg, i hvert et ord.