Kategori filtre:

Aktuelt

Tak for 2020 og glæ­de­lig jul

 • Nyhed  
  14 December 2020

Tak for et minderigt 2020, hvor de gode samarbejder har været ekstra værdsat.

Byg Bed­re! Byg­ge­ri­ets Ma­te­ri­a­le­py­ra­mi­de er ble­vet in­ter­ak­tiv

 • Nyhed  
  28 October 2020

Nu kan du med nogle få klik beregne og forbedre byggeprojektets CO2-aftryk. Vandkunsten og Det Kongelige Akademi har udviklet den interaktive version af Byggeriets Materialepyramide.

Strå­ta­get sto­flig kli­mavin­der i LCA

 • Nyhed  
  5 October 2020

Stråtag er op til en 90 % mere klimavenligt som tagmateriale end tagpap og betontegl, viser livscyklusanalyse fra Vandkunsten for Straatagets Kontor og Tækkelauget. Oprindelseslandet har stor betydning for klimapåvirkningen.

Bo­lig­pro­jek­ter på vej i Køge Kyst

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  22 September 2020

Det store koncept og konkrete skitseprojekter for bofællesskaber, en daginstitution og 500 boliger i byggefeltet SH4 er godkendt af udviklingsselskabet.

Faa­borg-Midt­fyn og Køge no­mi­ne­ret til By­plan­pri­sen

 • Nyhed  
  9 September 2020

Vandkunsten står bag udviklingsplanerne bag to ud af tre nomineringer til årets Byplanpris. Byplanprisen uddeles hvert år til kommuner for planlægning, der er nytænkende og inspirerende.

Ra­di­kal renove­ring gi­ver mer­vær­di

 • Projekt  
  1 September 2020

Transformation i Gellerupparken fremhæves i ny publikation. ”Man skulle bygge dobbelt så klimavenligt, som vi kan i dag, hvis CO2-regnskabet skulle gå op. Selv ikke hvis de nye boliger blev bygget i halm, ville klimaregnskabet gå op ved at bygge nyt.” Søren Nielsen om forskellen på renovering og nedrivning/nybyggeri af boligblokke.

Ur­bant Selv­byg i Mu­si­con ud­valgt til Bo­lig­la­bo­ra­to­ri­um

 • Projekt  
  27 August 2020

Det skal blive muligt for flere at indfri deres boligdrømme, også i byen. Nu udvikles 3 typer for selvbyggere: minimumshuse, rækkehuse og etageboliger. Urbant Selvbyg realiseres i projekt i Musicon-bydelen med Roskilde Kommune

Vand­kun­sten vin­der kon­kur­ren­ce for Hels­in­gør Sta­dio­nom­rå­de

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  24 June 2020

Med et forslag der frigør landskabet og trækker tråde til lokal verdensarkitektur, har Team Vandkunsten vundet konkurrencen om en helhedsplan for Sommarivaparken med boliger og landskab på Stadiongrunden En stor park og et fastlagt område til boligbyggeri udgør konkurrencegrunden. Vandkunsten integrerer de to ved at fortætte bebyggelsen og placere en boligslange mod syd som ryg op ad en høj skovfyldt skrænt, der har fredede kig til Kronborg Slot.

To pro­jek­ter vi­de­re til bo­lig­la­bo­ra­to­ri­um

 • Projekt  
  4 June 2020

Vandkunsten har kvalificeret sig med hele to projekter til anden ansøgningsrunde af Kunstfondens og Realdanias udviklingspulje med titlen ’Boliglaboratorium’.

Vi skal byg­ge selv – sam­men – ny hand­le­plan for byg­ge­fæl­les­ska­ber

 • Projekt  
  2 June 2020

Byggefællesskaber danner varierede og langtidsholdbare nabolag, men der er udfordringer for en dansk model. Vandkunsten vil skubbe til politikere og byggeriets aktører for at hjælpe processen med ny lovgivning, systematisk rådgivning og finansieringsordninger på vej.

Ski­bet i Køge Kyst af­le­ve­ret

 • Projekt  
  25 March 2020

82 boliger på Søndre Havn i Køge er afleveret til bygherren PensionDanmark. Projektet på ca 7000kvm er et blandet boligbyggeri med rækkehuse, lejligheder og et seniorbofællesskab.

Info om Cor­o­na virus

 • Tegnestuen  
  12 March 2020

Vandkunsten følger myndighedernes anbefaling, og har sendt de fleste medarbejdere på hjemmearbejde. Vores aktiviteter fortsætter så vidt muligt uændret, men vil selvfølgelig være påvirket af situationen.

Ny ud­stil­ling in­vi­te­rer til bo bed­re med Vand­kun­sten

 • Event,  
 • Tegnestuen  
  10 March 2020

Soloudstillingen på Utzon Center skønheden i det almindelige, og i det 'tilfældige'. Vi skal bo bedre. - Og langt mere bæredygtigt og grønt. Det har Tegnestuen Vandkunsten arbejdet på siden 1970. Og her fem årtier senere er det budskab mere aktuelt end nogensinde.

Ud­stil­lings­ka­ta­log i Bo Bed­re

 • Nyhed,  
 • Tegnestuen  
  28 February 2020

"Vandkunsten har været en af de mest markante tegnestuer i Danmark i de seneste fem årtier" - kataloget til den kommende soloudstilling om Vandkunsten er produceret af Bo Bedre

Vand­kun­sten vin­der….

 • Nyhed  
  20 February 2020

Team Vandkunsten har vundet parallelkonkurrencen i Esbjerg om transformationen af centrale områder ved stationen og museumsparken.

Vand­kun­sten ud­vi­der part­ner­grup­pen

 • Tegnestuen  
  6 February 2020

De nye partnere er arkitekterne MAA Elena Astrid Rojas, Emma Hansson, Jan Schipull Kauschen, Kim Bjørn Dalgaard, Morten Dam Feddersen og Rikke Møller Andersen – alle mangeårige medarbejdere.

Præ­kva­li­fi­ce­ret i Hor­sens

 • Nyhed  
  3 February 2020

Åen tilbage til byen - og som driver af byens udvikling, det er blandt ambitionerne for en parallelkonkurrence i Horsens. Team Vandkunsten er præ-kvalificeret sammen med Skaarup Landskab, Via Trafik, BACTOCON og Etos Ingeniører.

Præ­kva­li­fi­ce­ret til Sta­diongrun­den i Hels­in­gør

 • Nyhed  
  28 January 2020

Vandkunsten er prækvalificeret til arkitektkonkurrencen om en bæredygtig udvikling af grund med perfekt beliggenhed.

Glæ­de­lig jul og godt nytår

 • Tegnestuen  
  19 December 2019

Med hilsner til samarbejdspartnere nær og fjern, ser vi tilbage på året der er gået og fremad på nye aktiviteter og samarbejder i 2020.

Vin­der in­ter­na­tio­nal ar­ki­tek­tur­pris om so­ci­a­le fæl­les­ska­ber

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  11 December 2019

Lisbjerg Bakke modtager Matilde Baffa Ugo Rivolta European Architecture Award 2019 for sine de gode rammer for uformelle fællesskaber og de fremtidssikrede arkitektoniske kvaliteter