Kategori filtre:

Aktuelt

Vand­kun­sten vin­der kon­kur­ren­ce for Hels­in­gør Sta­dio­nom­rå­de

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  24 June 2020

Med et forslag der frigør landskabet og trækker tråde til lokal verdensarkitektur, har Team Vandkunsten vundet konkurrencen om en helhedsplan for Sommarivaparken med boliger og landskab på Stadiongrunden En stor park og et fastlagt område til boligbyggeri udgør konkurrencegrunden. Vandkunsten integrerer de to ved at fortætte bebyggelsen og placere en boligslange mod syd som ryg op ad en høj skovfyldt skrænt, der har fredede kig til Kronborg Slot.

To pro­jek­ter vi­de­re til bo­lig­la­bo­ra­to­ri­um

 • Projekt  
  4 June 2020

Vandkunsten har kvalificeret sig med hele to projekter til anden ansøgningsrunde af Kunstfondens og Realdanias udviklingspulje med titlen ’Boliglaboratorium’.

Vi skal byg­ge selv – sam­men – ny hand­le­plan for byg­ge­fæl­les­ska­ber

 • Projekt  
  2 June 2020

Byggefællesskaber danner varierede og langtidsholdbare nabolag, men der er udfordringer for en dansk model. Vandkunsten vil skubbe til politikere og byggeriets aktører for at hjælpe processen med ny lovgivning, systematisk rådgivning og finansieringsordninger på vej.

Ski­bet i Køge Kyst af­le­ve­ret

 • Projekt  
  25 March 2020

82 boliger på Søndre Havn i Køge er afleveret til bygherren PensionDanmark. Projektet på ca 7000kvm er et blandet boligbyggeri med rækkehuse, lejligheder og et seniorbofællesskab.

Info om Cor­o­na virus

 • Tegnestuen  
  12 March 2020

Vandkunsten følger myndighedernes anbefaling, og har sendt de fleste medarbejdere på hjemmearbejde. Vores aktiviteter fortsætter så vidt muligt uændret, men vil selvfølgelig være påvirket af situationen.

Ny ud­stil­ling in­vi­te­rer til bo bed­re med Vand­kun­sten

 • Event,  
 • Tegnestuen  
  10 March 2020

Soloudstillingen på Utzon Center skønheden i det almindelige, og i det 'tilfældige'. Vi skal bo bedre. - Og langt mere bæredygtigt og grønt. Det har Tegnestuen Vandkunsten arbejdet på siden 1970. Og her fem årtier senere er det budskab mere aktuelt end nogensinde.

Ud­stil­lings­ka­ta­log i Bo Bed­re

 • Nyhed,  
 • Tegnestuen  
  28 February 2020

"Vandkunsten har været en af de mest markante tegnestuer i Danmark i de seneste fem årtier" - kataloget til den kommende soloudstilling om Vandkunsten er produceret af Bo Bedre

Vand­kun­sten vin­der….

 • Nyhed  
  20 February 2020

Team Vandkunsten har vundet parallelkonkurrencen i Esbjerg om transformationen af centrale områder ved stationen og museumsparken.

Vand­kun­sten ud­vi­der part­ner­grup­pen

 • Tegnestuen  
  6 February 2020

De nye partnere er arkitekterne MAA Elena Astrid Rojas, Emma Hansson, Jan Schipull Kauschen, Kim Bjørn Dalgaard, Morten Dam Feddersen og Rikke Møller Andersen – alle mangeårige medarbejdere.

Præ­kva­li­fi­ce­ret i Hor­sens

 • Nyhed  
  3 February 2020

Åen tilbage til byen - og som driver af byens udvikling, det er blandt ambitionerne for en parallelkonkurrence i Horsens. Team Vandkunsten er præ-kvalificeret sammen med Skaarup Landskab, Via Trafik, BACTOCON og Etos Ingeniører.

Præ­kva­li­fi­ce­ret til Sta­diongrun­den i Hels­in­gør

 • Nyhed  
  28 January 2020

Vandkunsten er prækvalificeret til arkitektkonkurrencen om en bæredygtig udvikling af grund med perfekt beliggenhed.

Glæ­de­lig jul og godt nytår

 • Tegnestuen  
  19 December 2019

Med hilsner til samarbejdspartnere nær og fjern, ser vi tilbage på året der er gået og fremad på nye aktiviteter og samarbejder i 2020.

Vin­der in­ter­na­tio­nal ar­ki­tek­tur­pris om so­ci­a­le fæl­les­ska­ber

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  11 December 2019

Lisbjerg Bakke modtager Matilde Baffa Ugo Rivolta European Architecture Award 2019 for sine de gode rammer for uformelle fællesskaber og de fremtidssikrede arkitektoniske kvaliteter

500 bo­li­ger på den yder­ste hav­ne­tip i Køge Kyst

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  4 December 2019

Vandkunsten har vundet arkitektopgave for for PensionDanmark som udvikler fem byggefelter med en helt unik beliggenhed på Søndre Havn

Vel­kom­men til bo­lig­la­bo­ra­to­ri­et

 • Nyhed  
  29 November 2019

Hvad nu, hvis vi boede eller byggede sådan her?? Hver dag i december kan du på Instagram komme indenfor i Vandkunstens boliglaboratorium, hvor der konstant stilles spørgsmål og udvikles nye boliger.

Team Vand­kun­sten vin­der ud­vik­lings­kon­kur­ren­cen om Holste­bro Midt­by

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  8 October 2019

Strategien for en grøn udvikling for en kulturkøbstad kommer til at definere udviklingen af Holstebro by i de næste 50 år

Før­ste spa­destik for fæl­les­byg­ger­ne

 • Projekt  
  3 September 2019

Byggefællernes Fællesbyg Køge Kyst er kommet i jorden og projektets mange partnere og bygherrer fejrede første spadestik og den lange vej fra Pippi Langstrømpe-tegningen til det færdige projekt, der nu opføres.

Jan Al­bre­cht­sen ud­pe­get til Oden­se Ar­ki­tek­tur­råd

 • Nyhed  
  20 May 2019

Odense Kommune har oprettet et arkitekturråd, der skal rådgive Odense om god arkitektur og byudvikling. Jan Albrechtsen, partner hos Vandkunsten, er udpeget til rådet.

Nyt pro­jekt sæt­ter byg­ge­ma­te­ri­a­ler i kredsløb

 • Projekt  
  16 May 2019

Med et budget på 75 mio kroner og tredive partnere fra storbyerne København, Hamburg, London og Helsinki-regionen, skal Vandkunsten bane vejen for at implementere cirkulær økonomi og skabe byer uden byggeaffald.

Ma­ni­fest og bo­lig-ø til KAB

 • Nyhed,  
 • Tegnestuen  
  12 April 2019

Fællesskab, genbrug og en populær boligform er med på Vandkunstens ønskeø, der er motivet på en tegning til Rolf Andersson, bygningsdirektør i KAB. Fagligt input og kærlige indspark til KABs fremtid var gaveønsket, da en af tegnestuens mest visionære bygherrer blev fejret torsdag med et miniseminar.