Kategori filtre:

Aktuelt

Land­skabs­ar­ki­tekt sø­ges

 • Karriere,  
 • Nyhed  
  19 September 2022

Vandkunsten søger en kreativ, engageret, social og frem for alt dygtig landskabsarkitekt til nye opgaver. Ansøgningsfrist er 5. oktober 2022.

Kul­tur­hus Ris­b­jerg­gaard ind­vi­et

 • Nyhed  
  14 September 2022

Fredag d. 9. september åbnede Kulturhus Risbjerggaard med en stor velbesøgt folkefest.

Vand­kun­sten, Rol­vung og Brønd­sted Ar­ki­tek­ter og DO­MI­NIA vin­der Cam­pus Od­s­her­red

 • Nyhed  
  6 September 2022

En enig dommerkomité har valgt Team Vandkunstens forslag som vinder af Fremtidens Campus Odsherred. Med overskriften ”Et nyt samlingspunkt” har teamet på alle måder tilstræbt at levere et projekt, der rammer bygherrens drømme; der pirrer nysgerrigheden efter mere – og vigtigst af alt bliver en campus, der afspejler visionen om et samlingspunkt for hele kommunen.

Årets Bed­ste Bo­g­ar­bej­de 2022 – vin­der af Årets fag­bog!

 • Nyhed  
  4 September 2022

Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde 2022 har udvalgt Vandkunsten monografi som Årets bedste fagbog!

Vand­kun­sten har vun­det kon­kur­ren­cen om et nyt ple­je­hjem i Tune

 • Nyhed  
  27 June 2022

Sammen med Boligselskabet Sjælland har Vandkunsten vundet grundkøbskonkurrencen om Greve Kommunes kommende plejehjem i Tune.

Van­n­kun­sten kå­ret til Årets Bygg i Nor­ge

  23 June 2022

Vi er meget stolte og glade over at Vannkunsten er kåret til Årets Bygg 2021 i Norge!

Vand­kun­sten del­ta­ger i er­hvervs­frem­stød i Oslo

 • Nyhed  
  13 June 2022

Partnerne Elena Astrid Rojas og Emma Hansson deltog torsdag i et dansk erhvervsfremstød i Oslo under overskriften "Fremtidens grønne bæredygtige og klimasikre byer".

Valgt som vin­der i Ege­dal

 • Nyhed  
  2 May 2022

En enig dommerkomité har valgt Vandkunstens helhedsplan for 900 nye boliger som vinder i Egedal. Projektet med titlen "Landskabsbyen - en moderne forteby" skal nu realiseres i tæt samarbejde med Egedal Kommune, borgerne, Industriens Pension og 2LProjektudvikling.

Per­nil­le Schyum Po­ul­sen ud­pe­get til Ar­ki­tek­tur­råd i Hels­in­gør

 • Nyhed  
  23 March 2022

Partner og arkitekt MAA Pernille Schyum Poulsen er udpeget til Helsingør Kommunes nystiftede Arkitekturråd. Sammen med Inge-Lise Kragh, partner og arkitekt MAA i Rønnow Arkitekter og Ole Schrøder, partner og arkitekt MAA hos Tredje Natur skal Pernille i en toårig periode bidrage til at styrke byudvikling, bæredygtighed og den arkitektoniske kvalitet i Helsingør Kommune. Samarbejdet starter for alvor, når Byrådet forventeligt vedtager kommunens Arkitekturpolitik i starten af maj, men rådet trak allerede d. 10. marts i arbejdstøjet. De tre arkitekter deltog nemlig i en arkitektursalon i Kulturværftet i Helsingør, hvor temaet netop var "mød arkitekten". Byens borgere blev således introduceret til de tre arkitekter og deres tilgang og syn på arkitektur og byudvikling. Vi er glade for, at borgere og politikere nu får glæde af Pernilles særlige viden om arkitektur, byplanlægning og fællesskaber.

Sten har for­ladt os

 • Nyhed  
  16 March 2022

Sten har forladt os I fredags mistede vi Michael Sten Johnsen efter længere tids sygdom. Sten – det hed han altid på tegnestuen – var vores allesammens far. En hel generation af os havde han undervist på akademiet, inden vi blev rekrutteret til Vandkunsten. Han havde et godt øje for hvem der delte hans faglige appetit, humor, improvisationsevne, glade galskab, inspirationen fra de nordiske mestre, engagementet i samfundet og de store slag i byens bolledej. På tegnestuen var han den toneangivende faderfigur - ’chefideologen’ og den venlige patriark, som altid bakkede os op - og byggede os op. Han lærte os at skære udsagnene ind til benet, som han selv gjorde det i sine karakteristiske skitser med 4 mm 6B stift. Og han lærte os at balancere et højt ambitionsniveau med et uhøjtideligt udtryk. Vores gæld til Sten kan umuligt overdrives. Æret være hans minde – jo, men det er et helt overflødigt udsagn: Sten er altid allerede med os i hver en streg, i hvert et ord.

Vand­kun­sten til­delt ini­ti­a­tiv­pri­sen Lil­le Arne

 • Nyhed  
  1 February 2022

For initiativet opensource.vandkunsten.com vandt Tegnestuen Vandkunsten årets Lille Arne, der uddeles af Arkitektforeningen.

Til­bring en for­mid­dag i sel­skab med Sø­ren Ni­el­sen

 • Event  
  26 January 2022

I et DEL & LÆR webinar om cirkulært byggeri deler partner i Vandkunsten Søren Nielsen ud af tegnestuens erfaringer med tilpasningsdygtighed i udvalgte projekter.

Vand­kun­sten Mo­no­gra­fi

 • Tegnestuen  
  18 January 2022

Tegnestuen Vandkunsten har siden sin grundlæggelse i 1970 været toneangivende i arbejdet med at sætte klimamæssige og sociale dagsordener i dansk arkitektur og byplanlægning. Vandkunsten bragte en ny attitude ind i arkitekturfaget med rødder i den modkultur, der var en del af tidsånden. Og med den en slet skjult indignation over den boligkvalitet, man tilbyder helt almindelige mennesker.

Tak for et – trods alt – fest­ligt 2021, hvor vo­res 50-års fød­sels­dag var i fo­kus

 • Nyhed,  
 • Tegnestuen  
  20 December 2021

Fra alle os på Tegnestuen Vandkunsten skal lyde en stor tak for det gamle år 2021. Endnu et år vi ikke glemmer foreløbigt!

Bo bed­re bæ­re­dyg­tigt

 • Event,  
 • Tegnestuen  
  25 November 2021

Vandkunstens anmelderroste soloudstilling, der blev vist første gang på Utzon Center i 2020, er nu åbnet i en genbrugt, men rekurateret version på Dansk Arkitektur Center.

Sø­ren Ni­el­sen ud­pe­get til Sta­tens Kunst­fonds ar­ki­tek­tur­ud­valg 2022-2025

 • Nyhed  
  28 October 2021

Søren Nielsen, Marianne Levinsen og Anne Mette Exner er de nyudpegede medlemmer af Statens Kunstfonds arkitekturudvalg.

Nyt Ak­k­vi­si­tions-, for­ret­nings­ud­vik­lings- og kom­mu­ni­ka­tions­team

 • Tegnestuen  
  15 October 2021

Vi har valgt at styrke vores akkvisitions-, forretningsudviklings- og kommunikationsteam, og er derfor glade for ansættelsen af erfarne Laura Wedderkind Bank.

Stra­te­gisk ud­vik­ling i Tøn­ders hi­sto­ri­ske by­mid­te

 • Projekt  
  9 June 2021

Nu skal vi et spadestik dybere i Tønder Midtby, hvor Vandkunsten har vundet en indbudt tilbudskonkurrence om en strategisk udviklingsproces med fokus på nybyggeri i et bevaringsværdigt bymiljø.

Lan­ce­ring af open­sour­ce hjem­mesi­de

 • Tegnestuen  
  4 June 2021

Med lancering af ny opensource hjemmeside, deler Vandkunsten digitale værktøjer fra tegnestuens egne arkiver. Delingen skal inspirere og fremprovokere mere deling og nye løsninger i byggebranchens omstilling til en bæredygtig praksis.

Vin­der i Hor­ner Ge­est

 • Projekt  
  25 May 2021

Med en markant bevaringsstrategi fortættes en eksisterende bydel og tilføres 3.100 nye boliger mens de allerfleste billige almene boliger bevares sammen med alle de mange bevaringsværdige træer.