Kategori filtre:

Aktuelt

Stra­te­gisk ud­vik­ling i Tøn­ders hi­sto­ri­ske by­mid­te

 • Projekt  
  9 June 2021

Nu skal vi et spadestik dybere i Tønder Midtby, hvor Vandkunsten har vundet en indbudt tilbudskonkurrence om en strategisk udviklingsproces med fokus på nybyggeri i et bevaringsværdigt bymiljø.

Vin­der i Hor­ner Ge­est

 • Projekt  
  25 May 2021

Med en markant bevaringsstrategi fortættes en eksisterende bydel og tilføres 3.100 nye boliger mens de allerfleste billige almene boliger bevares sammen med alle de mange bevaringsværdige træer.

Ind­flyt­ning i po­pu­lært bo­fæl­les­skab

 • Projekt  
  26 April 2021

Træ var det naturlige byggemateriale til bofællesskabet Skråningen i Lejre. Nu er beboerne flyttet ind i etape II.

Renove­rings­pro­jek­ter bli­ver mere cir­ku­læ­re

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  18 January 2021

Med cirkulær renovering, kan spares ressourcer og opnås arkitektonisk merværdi i landets store boligforeninger. Vandkunsten har del af 2 af de 13 renoveringsprojekter som er tildelt støtte af Realdania til at indfri ambitioner om øget direkte genanvendelse og implementering af cirkulære løsninger i helhedsrenoveringer.

Bo­lig­pro­jek­ter på vej i Køge Kyst

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  22 September 2020

Det store koncept og konkrete skitseprojekter for bofællesskaber, en daginstitution og 500 boliger i byggefeltet SH4 er godkendt af udviklingsselskabet.

Ra­di­kal renove­ring gi­ver mer­vær­di

 • Projekt  
  1 September 2020

Transformation i Gellerupparken fremhæves i ny publikation. ”Man skulle bygge dobbelt så klimavenligt, som vi kan i dag, hvis CO2-regnskabet skulle gå op. Selv ikke hvis de nye boliger blev bygget i halm, ville klimaregnskabet gå op ved at bygge nyt.” Søren Nielsen om forskellen på renovering og nedrivning/nybyggeri af boligblokke.

Ur­bant Selv­byg i Mu­si­con ud­valgt til Bo­lig­la­bo­ra­to­ri­um

 • Projekt  
  27 August 2020

Det skal blive muligt for flere at indfri deres boligdrømme, også i byen. Nu udvikles 3 typer for selvbyggere: minimumshuse, rækkehuse og etageboliger. Urbant Selvbyg realiseres i projekt i Musicon-bydelen med Roskilde Kommune

Vand­kun­sten vin­der kon­kur­ren­ce for Hels­in­gør Sta­dio­nom­rå­de

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  24 June 2020

Med et forslag der frigør landskabet og trækker tråde til lokal verdensarkitektur, har Team Vandkunsten vundet konkurrencen om en helhedsplan for Sommarivaparken med boliger og landskab på Stadiongrunden En stor park og et fastlagt område til boligbyggeri udgør konkurrencegrunden. Vandkunsten integrerer de to ved at fortætte bebyggelsen og placere en boligslange mod syd som ryg op ad en høj skovfyldt skrænt, der har fredede kig til Kronborg Slot.