Kategori filtre:

Aktuelt

Ma­ni­fest og bo­lig-ø til KAB

 • Nyhed,  
 • Tegnestuen  
  12 April 2019

Fællesskab, genbrug og en populær boligform er med på Vandkunstens ønskeø, der er motivet på en tegning til Rolf Andersson, bygningsdirektør i KAB. Fagligt input og kærlige indspark til KABs fremtid var gaveønsket, da en af tegnestuens mest visionære bygherrer blev fejret torsdag med et miniseminar.

Vand­kun­stens før­ste me­di­e­gra­fi­ke­re har be­stå­et sven­de­prø­ven

 • Nyhed,  
 • Tegnestuen  
  8 April 2019

Tillykke til Signe og Astrid, der fredag blev færdige med svendeprøven.

Byg­ge­fæl­les­ska­ber er også et værk­tøj til kom­mu­ner

 • Holdning,  
 • Tegnestuen  
  8 January 2019

Byggefællesskaber giver værdi for de byggefæller, der går sammen om at bygge unikke boliger. Men byggefællesskaber udvikler også byer og er et værktøj til den kommunale planlægning og planstrategi. Derfor har vi sendt en nytårshilsen til alle landets kommuner for at inspirere til at bruge værktøjet i den lokale planlægning.

Mid­ler­ti­di­ge stu­di­e­bo­li­ger sæt­ter gang i byen og byg­ge­bran­chen

 • Holdning,  
 • Tegnestuen  
  27 August 2018

Midlertidighed som strategi for byudvikling kan være meget mere end nyttehaver, tacovogne og cykelværksteder. Læs debatindlægget fra Vandkunstens erhvervsforsker Silje Erøy Sollien

Job og kar­ri­e­re hos Vand­kun­sten

 • Karriere,  
 • Tegnestuen  
  22 May 2018

Job og karriere// Vi er altid glade for at modtage ansøgninger fra talentfulde arkitekter, konstruktører og andre relevante professioner eller studieretninger.

Ud­reg­nin­ger af to­talø­ko­no­mi kan hjæl­pe med ma­te­ri­a­le­valg

 • Projekt,  
 • Tegnestuen  
  29 August 2017

Til renoveringen og tilbygningen til Brønshøj skole, krævede bygherren fra Københavns ejendomme udregning af totaløkonomi (LCC - Life Cycle Costing). Vandkunstens beregninger kan hjælpe med materialevalget

In­gen bæ­re­dyg­tig­hed uden sau­na

 • Tegnestuen  
  21 December 2016

Med et vintermotiv fra vores projekt i Oslo, ønsker alle os på Vandkunsten alle jer en glædelig jul og et godt nytår

Nyt di­gi­talt værk­tøj gi­ver mere bæ­re­dyg­tig­hed

 • Tegnestuen  
  26 July 2016

Med BIMværktøj bliver LCA endelig et praktisk beslutningsværktøj tidligt i designfasen.