Byggesocietets formand, Ole Schrøder, motiverede prisen som gengivet nedenfor:

“I Byggesocietetet arbejder vi for at forene branchen omkring en fælles grøn dagsorden. Derfor vil vi gerne hylde de dygtige, de modige og innovative tilgange, samtidig med at vi værdsætter en fagligt fræk, men stadig konstruktiv og kollegial tone.

Det Gyldne Søm tildeles i 2023 Tegnestuen Vandkunsten for deres mangeårige indsats for at skubbe bygge- og ejendomsbranchen i en mere grøn retning, for deres nye måder at arbejde på og for deres altid lødige, relevante og tankevækkende bidrag til den gode debat i branchen.

Vandkunsten er en arkitektvirksomhed, som arbejder med hele arkitektfagets bredde. Det er boliger, bebyggelser og byplaner, renoveringer og transformationer og forskning og udvikling af fagets værktøjer.

Vandkunsten blev stiftet i 1970, hvor de vandt en idékonkurrence for boligbyggeri med et projekt der senere blev opført som Tinggården i 1978. Siden har tegnestuen haft fokus på f.eks. bofællesskaber og byggefællesskaber ligesom de også allerede tidligt brugte træ i deres byggerier. Herudover har Vandkunsten altid haft en stærk bæredygtig og social profil. Også før vi andre begyndte at tale om det. Deres arkitektur er blevet omtalt som uformel og har altid haft fokus på at forbedre boligkvaliteten for almindelige mennesker.

Af vigtige nyere projekter og samarbejder medvirkende til tildelingen af Det Gyldne Søm, skal fremhæves Tingbjerghuse, CIRCuit, Fællesbyg Køge Kyst, CPH Shelter, CPH Village og udviklingen af digitale værktøjer relateret til totaløkonomi.

I Byggesocietetet er vi stolte over at tildele Det Gyldne Søm 2023 til Tegnestuen Vandkunsten”.

Søren Nielsen, som modtog prisen på tegnestuens vegne, takkede for prisen og benyttede samtidig anledningen til at opfordre de mange indflydelsesrige medlemmer af byggesocietet, der var samlet til nytårskur, til at understøtte branchesamarbejder, så der kan opbygges nye produktplatforme til erstatning for betonindustrien. Ellers, som han sagde, vil vi ikke være i stand til at bygge indenfor rammerne af de planetære grænser!

Tak til Byggesocietetet for anerkendelsen!

Foto: Byggesocietetet.