Kategori filtre:

Aktuelt

Med far­ve som grund­stof

 • Event  
  18 March 2019

Udstilling// Colour Days på A.Petersen fejrer farverigt design, kunsthåndværk og arkitektur. Vandkunsten bidrager med to installationer i udstillingen, der er dybt forankret i faglighed, tilsat stor nysgerrighed og respekt for farver som markører i vores hverdag.

Ud­stil­ler vi­sio­ner for ‘re­beauty’ på Ar­ki­tek­tur­bien­na­len i Ve­ne­dig

 • Event,  
 • Projekt  
  23 May 2018

Kultur, økonomi og energi - med en udvidet totaløkonomisk tilgang med tre potentielle ressourcekapitaler, vandt Vandkunsten den store renoveringsopgave af 1000+ gårdhavehuse i Albertslund Syd. Nu er visionen udstillet i Venedig og designet for for adskillelse

Forsk­nings­e­vent – data og ar­ki­tek­tur

 • Event  
  1 May 2018

Event 18. maj 2018/ Workshops mens du kører fra sted til sted, et stort seminar og en bogudgivelse afslutter tre års intenst samarbejde i Nordic Built STED - Sustainable Technology and Environmental Design. Arkitekter, ingeniører og andre interesserede inviteres til at få en introduktion til værktøj og processer, som er udviklet og afprøvet i projektet.

Ud­stil­ling ud­stil­ling

 • Event  
  12 April 2018

En håndfuld aktuelle europæiske udstillinger har boligen i fokus for at diskutere fremtidens løsninger på klima, mobilitet og ’boevne’.

Fo­re­læs­ning om bo­li­gens ar­ki­tek­tur på Kun­sta­ka­de­miets Ar­ki­tekt­sko­le

 • Event  
  16 March 2018

Vandkunsten partner Jan Albrechtsen holder key note om en kernestreng i tegnestuens DNA, boligarkitektur den 20 marts 2018

Byg­ge­fæl­les­skab i den nye by­del Køge Kyst

 • Event,  
 • Nyhed,  
 • Projekt  
  24 October 2017

'Baugruppen' er en inspirerende projektform udviklet i Tyskland, hvor boligejerne går sammen. Fællesbyg Køge Kyst er nye byggefællesskaber med Vandkunsten som arkitekter.

Cir­ku­lært byg­ge­ri på Bu­il­ding Gre­en

 • Event,  
 • Projekt  
  19 October 2017

Circle House udstilles på Building Green messen i Forum 1. - 2. november 2017

Hu­ma­ni­stisk ar­ki­tek­tur på stor ar­ki­tek­tur­ud­stil­ling

 • Event  
  4 July 2017

Nu har du chancen for at opleve vores projekter Køge Kyst og Bank Mikkelsens Vej. Projekterne blev udstillet på sidste års arkitekturbiennale i Venedig. Nu er udstillingen kommet til Dansk Arkitektur Center og løber hele sommeren indtil 1. oktober 2017.

Frem­ti­dens se­ni­o­r­bo­fæl­les­ska­ber på Born­holm

 • Event,  
 • Projekt  
  10 June 2017

Du kan møde Vandkunstens Morten Dam Feddersen lørdag på Folkemødet på Bornholm. Med udgangspunkt i vores seniorbofællesskab i Køge Kyst, er fremtidens seniorfællesskaber på programmet.

Res­sour­cer og cir­ku­lær øko­no­mi med in­nova­tions­net­værk

 • Event  
  8 May 2017

Den bæredygtige byggebranche er overskriften for et inspirationsmøde om grøn omstilling mandag den 15. maj. Vandkunstens Anne-Mette Manelius fortæller om tegnestuens erfaringer med at udforske og udfordre den cirkulære økonomi.

In­fo­mø­de i Kø­ben­havn om byg­ge­fæl­les­skab i Køge Kyst

 • Event  
  3 May 2017

17. maj er der informationsmøde hos os på tegnestuen om byggefællesskaber i Køge Kyst. Fællesbyg Køge Kyst er nye byggefællesskaber med inspiration fra Tyskland og med Vandkunsten som arkitekter.

Wor­ks­hop ud­vik­ler byg­ge­fæl­les­skab i Køge Kyst

 • Event,  
 • Projekt  
  27 March 2017

Efter inspirationsmødet i marts, er en workshop 20. april det næste skridt mod byggefællesskaber i Køge Kyst. Fællesbyg Køge Kyst er nye byggefællesskaber med inspiration fra Tyskland og med Vandkunsten som arkitekter.

Bliv klo­ge­re på de­sign der kan skil­les ad

 • Event,  
 • Nyhed  
  1 March 2017

Design for adskillelse er temaet for et seminar på Kunstakademiets Arkitektskole. Vandkunstens Line Tebering deler erfaringer.

Op­læg om ro­bo­t­vi­sio­ner

 • Event  
  2 December 2016

Robotterne kommer – og i Odense på tirsdag, kan du blive meget klogere på, hvad robotteknologier betyder for byggeriet. Nye teknologiske visioner er en del af tegnestuens arbejde med den cirkulære økonomi – og derfor er Vandkunstens Anne-Mette Manelius inviteret som oplægsholder på Teknologisk Institut.

Følg Vand­kun­stens ju­le­ka­len­der

 • Event  
  1 December 2016

I december kan du følge Vandkunstens julekalender på Instagram. Vi har fundet en stak håndskitser frem - nye som gamle.

Frem­ti­dens byer – med træ

 • Event  
  26 October 2016

GO2Wood Conclave er en ambitiøs konference med hele 40 oplæg om træ - fra producenter, forskere og arkitekter – og Vandkunstens Søren Nielsen og Kim Dalgaard

Fo­re­læ­ser på Har­vard

 • Event  
  14 October 2016

At skabe sammenhæng mellem landskab og bygninger har været integreret i Vandkunstens praksis siden 70'erne. Partner Thomas Nybo Rasmussen forelæser i Boston om ikoniske projekter.