Kategori filtre:

Aktuelt

Byg­ge­fæl­les­ska­ber er også et værk­tøj til kom­mu­ner

  • Holdning,  
  • Tegnestuen  
  8 January 2019

Byggefællesskaber giver værdi for de byggefæller, der går sammen om at bygge unikke boliger. Men byggefællesskaber udvikler også byer og er et værktøj til den kommunale planlægning og planstrategi. Derfor har vi sendt en nytårshilsen til alle landets kommuner for at inspirere til at bruge værktøjet i den lokale planlægning.

Mid­ler­ti­di­ge stu­di­e­bo­li­ger sæt­ter gang i byen og byg­ge­bran­chen

  • Holdning,  
  • Tegnestuen  
  27 August 2018

Midlertidighed som strategi for byudvikling kan være meget mere end nyttehaver, tacovogne og cykelværksteder. Læs debatindlægget fra Vandkunstens erhvervsforsker Silje Erøy Sollien

Kan ar­bejds­mil­jø no­gen­sin­de bli­ve se­xet?

  • Holdning  
  7 March 2018

Arkitekter bør gribe det æstetiske potentiale i arbejdsmiljø som designparameter for design for adskillelse. Cirkulær økonomi relaterer nemlig til sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladsen.

Bæ­re­dyg­tig­hed i ra­dio­en

  • Holdning  
  9 May 2017

Bygge- og modebranchen er store syndere, når det kommer til emner som energi og miljø - Vandkunstens Søren Nielsen var i Radio24syv og diskutere løsninger og holdninger med en ligesindet fra modebranchen.

Sti­mu­le­ren­de ar­ki­tek­tur i Hjer­ne­kas­sen

  • Holdning,  
  • Nyhed  
  27 February 2017

På med lyttebøfferne og hør i podcasten om, hvilke strategier for ressourceanvendelse der kan skabe både hjernestimulerende oplevelser og mere medindflydelse for brugerne.

Ma­ni­fest for Frem­ti­dens bæ­re­dyg­ti­ge al­me­ne bo­lig

  • Holdning,  
  • Projekt  
  2 January 2017

Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig er en konstruktion, hvori indgår alle fortidens erfaringer og nutidens længsler. - sådan lyder det i visionen for fremtidens bæredygtige almene bolig, der er under opførelse på Lisbjerg Bakke ved Århus.