Derudover fremhæves projektet på grund af sin imponerende og visionære tilgang til at transformere en tidligere udfordret bydel til et blomstrende, bæredygtigt fællesskab.

Tingbjerg er bygget som en bydel, hvor fællesskaber og menneskers trivsel er grundlæggende værdier. Disse værdier er afspejlet i det samlede arkitektoniske anlæg. Dyrkningshaver, grønne bakker og naborum, det var de første tanker for Tingbjerg, da det blev tegnet i 50’erne af arkitekt og byplanlægger Steen Eiler Rasmussen.

Udviklingen af Tingbjerg er baseret på en præmis om, at alle tiltag skal bygge på Tingbjergs oprindelige værdier – men opdateret til nutidens krav og behov og med forbedringer, de steder hvor tiden har vist, at de oprindelige planer ikke har været tilstrækkelige.

Den nye fortætningsstrategi  og Tingbjerghusene tilfører det store boligområde tryghed og rumlighed.
Husene er opført som moderne ejerboliger, som almindelige mennesker kan betale,  i den fredede almene bebyggelses haverum.

For at støtte områdets udvikling blev de nye ejerboliger prissat langt under markedsværdi, og ejerne har skullet ansøge om at købe. Samtidig er der indført en gevinstklausul: køberne kan kun høste fortjeneste på salg, når de har boet og bidraget til området i 4 år. Hvis de sælger med gevinst indenfor 4 år, skal Bydelsforeningen have 50% af profitten. Dette for at sikre, at de nye tilflyttere kommer til Tingbjerg med en oprigtig vilje til at bidrage med at skabe et levende og inkluderende bykvarter.⁠

Boligprojektet er tegnet for NREP. Landskabsarkitekt er SLA.
Grundlag til ny lokalplan er udført i et samarbejde mellem SLA og Vandkunsten i samarbejde med Københavns Kommune og boligforeningerne fsb og SAB.