Kategori filtre:

Aktuelt

Ud­stil­lings­ka­ta­log i Bo Bed­re

 • Nyhed,  
 • Tegnestuen  
  28 February 2020

"Vandkunsten har været en af de mest markante tegnestuer i Danmark i de seneste fem årtier" - kataloget til den kommende soloudstilling om Vandkunsten er produceret af Bo Bedre

Vand­kun­sten vin­der….

 • Nyhed  
  20 February 2020

Team Vandkunsten har vundet parallelkonkurrencen i Esbjerg om transformationen af centrale områder ved stationen og museumsparken.

Præ­kva­li­fi­ce­ret i Hor­sens

 • Nyhed  
  3 February 2020

Åen tilbage til byen - og som driver af byens udvikling, det er blandt ambitionerne for en parallelkonkurrence i Horsens. Team Vandkunsten er præ-kvalificeret sammen med Skaarup Landskab, Via Trafik, BACTOCON og Etos Ingeniører.

Præ­kva­li­fi­ce­ret til Sta­diongrun­den i Hels­in­gør

 • Nyhed  
  28 January 2020

Vandkunsten er prækvalificeret til arkitektkonkurrencen om en bæredygtig udvikling af grund med perfekt beliggenhed.

Vin­der in­ter­na­tio­nal ar­ki­tek­tur­pris om so­ci­a­le fæl­les­ska­ber

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  11 December 2019

Lisbjerg Bakke modtager Matilde Baffa Ugo Rivolta European Architecture Award 2019 for sine de gode rammer for uformelle fællesskaber og de fremtidssikrede arkitektoniske kvaliteter

500 bo­li­ger på den yder­ste hav­ne­tip i Køge Kyst

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  4 December 2019

Vandkunsten har vundet arkitektopgave for for PensionDanmark som udvikler fem byggefelter med en helt unik beliggenhed på Søndre Havn

Vel­kom­men til bo­lig­la­bo­ra­to­ri­et

 • Nyhed  
  29 November 2019

Hvad nu, hvis vi boede eller byggede sådan her?? Hver dag i december kan du på Instagram komme indenfor i Vandkunstens boliglaboratorium, hvor der konstant stilles spørgsmål og udvikles nye boliger.

Team Vand­kun­sten vin­der ud­vik­lings­kon­kur­ren­cen om Holste­bro Midt­by

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  8 October 2019

Strategien for en grøn udvikling for en kulturkøbstad kommer til at definere udviklingen af Holstebro by i de næste 50 år

Jan Al­bre­cht­sen ud­pe­get til Oden­se Ar­ki­tek­tur­råd

 • Nyhed  
  20 May 2019

Odense Kommune har oprettet et arkitekturråd, der skal rådgive Odense om god arkitektur og byudvikling. Jan Albrechtsen, partner hos Vandkunsten, er udpeget til rådet.

Ma­ni­fest og bo­lig-ø til KAB

 • Nyhed,  
 • Tegnestuen  
  12 April 2019

Fællesskab, genbrug og en populær boligform er med på Vandkunstens ønskeø, der er motivet på en tegning til Rolf Andersson, bygningsdirektør i KAB. Fagligt input og kærlige indspark til KABs fremtid var gaveønsket, da en af tegnestuens mest visionære bygherrer blev fejret torsdag med et miniseminar.

Præ­kva­li­fi­ce­ret til sy­ge­hus­grun­den i Holste­bro

 • Nyhed  
  10 April 2019

Holstebro Udvikling har udskrevet en konkurrence for en langsigtet og sammenhængende udviklingsplan for den 70.000 kvm store sygehusgrund, samt resten af midtbyen i Holstebro. Team Vandkunsten er prækvalificeret.

Vand­kun­stens før­ste me­di­e­gra­fi­ke­re har be­stå­et sven­de­prø­ven

 • Nyhed,  
 • Tegnestuen  
  8 April 2019

Tillykke til Signe og Astrid, der fredag blev færdige med svendeprøven.

25 bed­ste nor­di­ske træ­byg­ge­ri­er

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  4 April 2019

Træ er godt – nu er Lisbjerg Bakke at finde i en case-samling af moderne træbyggereferencer udpeget af nordisk ministerråd og Wood in Construction sekretariatet.