Kategori filtre:

Aktuelt

Ny ram­me­af­ta­le med Bo­ligsel­ska­bet Sjæl­land

 • Nyhed  
  23 April 2021

Bygherre vil have samarbejde om bæredygtighed. Vandkunsten indgår i rammeaftale på DKK 180 mio og kan se frem til miniudbud om 10 store renoveringer.

Bag fa­ca­den på dansk ar­ki­tek­tur

 • Nyhed  
  20 April 2021

Når en stor del af Danmark genåbner onsdag, er Vandkunsten med på en stor udstilling på DAC. Bag Facaden går helt tæt på nogle af dansk arkitekturs aktuelle dagsordner. Der er masser på spil. Har vi for eksempel (fortsat) råd til at bo i byen?

Vin­der i Tü­bin­gen

 • Nyhed  
  9 April 2021

Med en moderne fortolkning af den gamle landsbys gårde og sociale rum, har Tegnestuen Vandkunsten vundet byplankonkurrence i den sydtyske by Tübingen.

3 præ­kva­li­fi­ka­tio­ner i rap

 • Nyhed  
  6 April 2021

Tegnestuen Vandkunsten er prækvalificeret til 3 forskellige arkitektkonkurrencer, nemlig Generationernes Hus i Nivå Bymidte, Visionskonkurrence for Bispeengbuen og renovering af en boligafdeling i Bomidtvest, Aarhus/Ikast.

Ra­di­kalt renove­rings­pro­jekt indstil­let til pris

 • Nyhed  
  6 April 2021

Pilotprojektet Blok 4b i Gellerup er indstillet til Renoverprisen 2021 og blandt 128 projekter er 'den med triumfbuen' blandt de 18 renoveringsprojekter som er favoritter til prisen.

Vand­kun­sten vin­der i Hor­sens – Blåt loop skal brin­ge åen til­ba­ge til byen

 • Nyhed  
  3 February 2021

Et vandloop, der binder byen bedre sammen og klimasikrer Åkvarteret og andre dele af Horsens midtby. Rum til nye byudviklingsmuligheder og et robust vejnet, der fører mere trafik uden om midtbyen. Det er nogle af de elementer, der er med i Team Vandkunstens forslag til en udviklingsplan for Åkvarteret i Horsens.

Renove­rings­pro­jek­ter bli­ver mere cir­ku­læ­re

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  18 January 2021

Med cirkulær renovering, kan spares ressourcer og opnås arkitektonisk merværdi i landets store boligforeninger. Vandkunsten har del af 2 af de 13 renoveringsprojekter som er tildelt støtte af Realdania til at indfri ambitioner om øget direkte genanvendelse og implementering af cirkulære løsninger i helhedsrenoveringer.

Tak for 2020 og glæ­de­lig jul

 • Nyhed  
  14 December 2020

Tak for et minderigt 2020, hvor de gode samarbejder har været ekstra værdsat.

Byg Bed­re! Byg­ge­ri­ets Ma­te­ri­a­le­py­ra­mi­de er ble­vet in­ter­ak­tiv

 • Nyhed  
  28 October 2020

Nu kan du med nogle få klik beregne og forbedre byggeprojektets CO2-aftryk. Vandkunsten og Det Kongelige Akademi har udviklet den interaktive version af Byggeriets Materialepyramide.

Strå­ta­get sto­flig kli­mavin­der i LCA

 • Nyhed  
  5 October 2020

Stråtag er op til en 90 % mere klimavenligt som tagmateriale end tagpap og betontegl, viser livscyklusanalyse fra Vandkunsten for Straatagets Kontor og Tækkelauget. Oprindelseslandet har stor betydning for klimapåvirkningen.

Bo­lig­pro­jek­ter på vej i Køge Kyst

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  22 September 2020

Det store koncept og konkrete skitseprojekter for bofællesskaber, en daginstitution og 500 boliger i byggefeltet SH4 er godkendt af udviklingsselskabet.

Faa­borg-Midt­fyn og Køge no­mi­ne­ret til By­plan­pri­sen

 • Nyhed  
  9 September 2020

Vandkunsten står bag udviklingsplanerne bag to ud af tre nomineringer til årets Byplanpris. Byplanprisen uddeles hvert år til kommuner for planlægning, der er nytænkende og inspirerende.

Vand­kun­sten vin­der kon­kur­ren­ce for Hels­in­gør Sta­dio­nom­rå­de

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  24 June 2020

Med et forslag der frigør landskabet og trækker tråde til lokal verdensarkitektur, har Team Vandkunsten vundet konkurrencen om en helhedsplan for Sommarivaparken med boliger og landskab på Stadiongrunden En stor park og et fastlagt område til boligbyggeri udgør konkurrencegrunden. Vandkunsten integrerer de to ved at fortætte bebyggelsen og placere en boligslange mod syd som ryg op ad en høj skovfyldt skrænt, der har fredede kig til Kronborg Slot.