Kategori filtre:

Aktuelt

Land­skabs­ar­ki­tekt sø­ges

  • Karriere,  
  • Nyhed  
  22 March 2024

Vandkunsten søger en dygtig landskabsarkitekt med minimum 3-5 års projekteringserfaring

Hold Vand­kun­sten og SLA vin­der ar­ki­tekt­kon­kur­ren­cen om Oden­se in­dre havn

  • Nyhed  
  8 June 2023

Ved et offentligt arrangement i Odense den 8. juni 2023 blev Hold Vandkunsten og SLA kåret som vinder af arkitektkonkurrencen om udviklingen af Odense indre havn. Holdet vandt med sit forslag Odense Havneby, som nu skal bearbejdes og indgå i et videre arbejde mod en bydelsudviklingsplan for bydelen. Holdet består desuden af EKJ Rådgivende Ingeniører, Cushman & Wakefield/RED, Linq Trafik og Mogens A. Morgen.

Vand­kun­sten vin­der fire ram­me­af­ta­ler med DAB

  • Nyhed  
  17 April 2023

Vandkunsten er udpeget som rådgivere i fire rammeaftaler for DAB med DOMINIA som rådgivningspartner. Rammeaftalerne dækker teknisk rådgivning inden for både renovering og nybyggeri på Sjælland og Lolland-Falster for de almene boligselskaber, som administreres af DAB.

Vand­kun­sten vin­der kon­kur­ren­cen om Py­n­te­ne­set i Sta­van­ger

  • Nyhed  
  13 February 2023

Pynteneset Eiendom har valgt Vandkunstens forslag, som nu skal ligge til grund for udviklingen af Pynteneset, etape 2.

Vand­kun­sten vin­der kon­kur­ren­ce for ud­vik­ling af Sund­ga­de i Søn­der­borg

  • Nyhed  
  15 November 2022

Et enigt bedømmelsesudvalg i Sønderborg Kommune har udvalgt Vandkunstens forslag, som nu skal være grundlaget for udviklingen af Sundgade over de kommende år.