Vores huse er skabt i dialog med den måde folk bor, arbejder, leger og tænker på. Boliger, bygninger og byer skal være i øjenhøjde.

Mod en cirkulær fremtid

Et mo­der­ne dansk træhus

projects

<p>Den 3-4 etagers boligbebyggelse  i bakkerne 10 km vest for Aarhus centrum er disponeret som en lille landsby med to tætte bogrupper á tre bygninger, organiseret omkring hver sit lille ’torv’ og langs en gennemgående ’bygade’, som i forbindelse med en fase-to-bebyggelse vil omkranse et fælles frodigt haverum. Projektet er opført med Wood Stock, som er et søjlebjælkesystem i limtræ udviklet af Vandkunsten og MOE. Beton og stål er desuden anvendt, hvor det giver byggeteknisk mening og af lavpraktiske hensyn. Beton er oplagt til at opfylde de høje lydkrav i etagebyggeri og er derfor anvendt til trappe- og elevatorkerne ligesom de 23cm tykke dæk udgøres af limtræ og 9cm armeret beton for at sikre lyddæmpning. Stålbjælker erstatter træ visse steder for at bevare byggesystemets proportioner. Den hybride byggeteknik og særligt søjlebjælkesystemet giver høj planmæssig fleksibilitet og understøtter fremtidig demontering og genbrug af byggematerialer. Den ikke-bærende facade har for eksempel givet fuld frihed til at udforme facadekassetterne og placering af vindueshuller. Facader og vinduer er forberedt for altanmontage. Overdimensionerede tagudhæng og vandnæser beskytter den ubehandlede rødgransfacade. Konstruktiv beskyttelse er en del af projektets arkitektoniske udtryk. Tagformen og bygningsprincippet har også givet ekstra højt til loftet på de øverste etager. Entrepriseomkostningerne for boligerne er på bare 11.000 kr/m2 ex. moms</p>

Byg­ge­fæl­ler har ind­fly­del­se på egen bo­lig

projects

<p>Fællesbyg Køge Kyst er et beboerdrevet boligprojekt på Køges Søndre Havn. Byggefællesskabet giver den enkelte stor indflydelse på både egen bolig og de fælles rammer ligesom der spares penge, der normalt går til en developer.</p> <p>Fællesbyg er en ny måde for boligsøgende at skabe sine egne rammer – at bygge sammen med ligesindede i et såkaldt byggefællesskab med inspiration fra Tyskland. Byggeriet er udviklet gennem en længere proces og bag projektet Fællesbyg Køge Kyst står et partnerskab mellem Tegnestuen Vandkunsten, Selskabet for Billige Boliger,  og byudviklingsselskabet Køge Kyst.</p> <p>De kommende beboere har stiftet Foreningen Fællesbyg Køge og hyrer derigennem en entreprenør til at stå for opførelsen. De enkelte beboere har så haft indflydelse på deres egen bolig under en overordnet ramme, som de også har indflydelse på.</p>

Cir­ku­lær og byg­get til byg­ge­re

projects

<p>Genbrugte skibscontainere huser nu kreative ildsjæle og mere stille mødesteder i Makers Corner i Roskildes bæredygtige bydel Musicon. Tre brugergrupper deler de nye faciliteter – et lokal maker-miljø, en unge-makergrupper, og et værested for psykisk sårbare beboere i alle aldre.</p> <p>Tilbage i 2016 modtog Roskilde kommune en donation fra Den A. P. Møllerske Støttefond. Eftersom containere allerede var i fuld brug for Orange Makers på deres tidligere lokation, ledte bygherren efter arkitekter med erfaring i at omdanne gamle shippingcontainere til arkitektur. Vandkunsten fik til opgave at omdanne den gamle Hal7 til brugernes behov.</p> <p>Intens brugerinvolvering, og i tæt samarbejde med entreprenøren, stod Hal7 færdig i 2017. Udefra ligner bygningen stadig en gammel industrihal, der står bevaret i omdannelsen fra betonfabrik til den nye kreative bydel Musicon. Inde i det 900 kvm store Makers Corner, møder man 29 genbrugte containere, og fire forskellige klimazoner.</p> <p>Genbrug og design for cirkularitet er implementeret i et radikalt omfang .Ud over de 29 omdannede containere, er hele den bærende bygninskonstruktion og betongulvet bevaret. Desuden er anvendt brugte vinduer og døre og gulvet fra et gammelt sportsgulv. Det betyder, at mindst 90 % af byggeriet udgøres af genbrugssmaterialer.</p> <p>Alle detaljer udført for adskillelse – det giver den praktiske fordel for brugerne af stedet, at de kan ændre indretning når deres behov ændrer sig.</p>

Sam­ler hele bran­chen om cir­ku­lært byg­ge­ri

projects

<p>Circle House er verdens første almene boligbyggeri, der bliver bygget efter cirkulære principper. Det betyder bl.a. at byggeriet kan skilles ad igen, og målsætningen er at 90% af de brugte materialer kan genanvendes næsten uden at tabe værdi.</p> <p>Circle House projektet har til formål at udvikle og udbrede viden om cirkulært byggeri i hele branchen, derfor samler projektet over 30 forskellige virksomheder på tværs af hele byggeriets værdikæde. Målet er et cirkulært fyrtårnsbyggeri, der udbydes og opføres på markedsvilkår og hvis principper kan bruges i alle skalaer af byggeriet.</p> <p>Projektet analyserer værdikæder, forretningsmodeller, business cases og rammevilkår for at afdække, hvor der mangler led i kæden eller lovgivning skal tilpasses for at materialerne kan recirkuleres. Alle resultater og erkendelser deles gennem en bred diskussion om cirkulært byggeri i hele branchen.</p> <p>Vi er gået ind i projektet som en del af Fællestegnestuen &#8211; et navn lånt fra Vandkunstens fortid &#8211; der består af et samarbejde med 3XN Arkitekter og Lendager Group. Sammen går vi ind og skubber strategisk til den teknologiske udvikling.</p>

Nye bo­li­ger i den gam­le tor­pedo­hal

projects

<p>MTB hallen blev bygget i 1954 til vedligeholdelse af forsvarets skibe, først og fremmest motortorpedobåde. Den er opført i datidens begejstring for store konstruktioner i jernbeton og stål med et hovedrum på 32x160x15 m.</p> <p>Da forsvaret forlod Holmen i 1990erne blev området genstand for byudvikling. Byggematadoren Kurt Thorsen så muligheder for at bygge boliger i den tomme gigantiske betonstruktur og han kom til Vandkunsten for at løse opgaven. Vi bevarede de rå konstruktioner og tegnede boliger med en stor fælles gade til åben himmel, tæt på byen og direkte ned til vandet.</p> <p>Den gamle hal var et hus af stor orden &#8211; et enkelt, stramt skelet med patina. De 67 nye boliger lægger sig ind i denne struktur og skaber samtidig lidt uorden og bringer forskellige skalaer og materialer i spil.</p> <p>Vi søgte en modstilling, der kan fortælle hallens historie, og samtidig skabe arkitektoniske spændinger og oplevelse af to temperamenter: Denne grove, ordentligt marcherende krigshal, og det lette spejlende, mere legende bolighus.</p>

Job og kar­ri­e­re hos Vand­kun­sten

news

Job og karriere// Vi er altid glade for at modtage ansøgninger fra talentfulde arkitekter, konstruktører og andre relevante professioner eller studieretninger.