Søren skal forske og undervise i bosætning og økologi, hvilket ligger i direkte forlængelse af hans tegnestuepraksis igennem mere end tre årtier – og Vandkunstens virke i almindelighed. Det akademiske ståsted giver mulighed for at eksperimentere og arbejde med idéer før end de er klar til mødet med markedets og lovgivningens virkelighed.

Disse aktiviteter producerer uundværlig inspiration for fornyelsen af praksis.

Vi ønsker Søren og Aarhus tillykke, og glæder os sammen med resten af branchen til at lade os inspirere af resultaterne!