Køge Kyst
Køge
2010 - 2035

Li­vet før byen – Byen for li­vet

Byen, havnen og banen strikkes sammen

Køges industrihavn og jernbaneområde skal udvikles til en levende og bæredygtig bydel. En bydel der frem mod 2040 skal binde hele Køge sammen og styrke byens bestræbelser på at blive et attraktivt område i hovedstads- og Øresundsregionen. Vandkunsten har været med fra starten i det meget ambitiøse projekt.

Byudviklingsprojektet blev søsat i 2009 af Køge Kommune og Realdania med en konkurrence om en udviklingsplan for området. Vandkunsten vandt konkurrencen i et konsortium med en række andre partnere. Helhedsgrebet ’Livet før byen – Byen for livet’ blev endeligt vedtaget i 2011.

Udviklingsplanen rummer både en plan for Køge Kysts fysiske udformning samt en række strategier for de fokusområder, der skal drive udviklingen af bydelen. De tværfaglige fokusområder omhandler både kultur, bæredygtighed, byggeri og erhvervsudvikling.

Værktøjer til udvikling

”I den enkelte kommune er der ofte mange år imellem de helt store transformationsprojekter. I Vandkunsten kommer vi med helt særlig erfaring med den type opgaver og kan derfor varetage en ekstraordinær rådgivende rolle overfor kommunen i forhold til at udvikle de grundlæggende værktøjer, der skal i brug i arbejdet for den videre udvikling.”

- Pernille Schyum Poulsen, Arkitekt MAA, partner

Et solidt partnerskab

Et solidt partnerskab Vandkunsten har foreløbigt været involveret i de fleste af projektets faser og løst opgaver for både partnerselskabet Køge Kyst P/S, Køge Kommune og flere af områdets developere. Arbejdet ligger godt i tråd med vores erfaringer med større transformationsopgaver, hvor nyt skal strikkes ind i det bestående i samspil med historien og omgivelserne. Af samme grund agerer tegnestuen også rådgiver for Køge Kyst-selskabet for at sikre en optimal langsigtet udvikling i forhold til projektets vision. [Snit af den nye underføring mellem byen (højre) og havnen (venstre)]

Kulturhuset blev lydisoleret

I det tidligere industrikvarter på Søndre Havn ligger Tapperiet, et ungekulturhus i en gammel bygning. Som del af forarbejdet til at opføre det nye boligkvarter, fik vi opgaven at lydisolere huset, så det kunne overholde skrappere krav til lydniveauer i boligområder. Tapperiet har derfor fået en stor, grøn ‘overfrakke’ på.

>> læs mere om Tapperiet her

Brobygning mellem nyt og gammelt

Konkurrencen om en ny gang- og stationsbro er én af de opgaver, som Vandkunsten har vundet efter færdiggørelsen af udviklingsplanen.
Sammen med en bred underføring, skal broen forbinde det eksisterende byområde ved stationen med det tidligere industriområde på ’den anden side’ af jernbanen. Foruden broens koblende egenskaber skal den ligeledes gøre stationsområdet til et attraktivt sted at opholde sig og danne en ny rekreativ plads hævet over jernbanen med vid udsigt over byen og havnen.

Elastisk designguide frem for stram lokalplan

Hvor udviklingsplanen er særdeles detaljeret i forhold til hvordan det nye område bebygges, er selve lokalplanen anderledes løs. Der er i stedet udarbejdet mulighedskataloger, en slags arkitektonisk designmanual, der anviser hvordan de enkelte byggefelter bør bearbejdes for at sikre en markant arkitektonisk kvalitet. Katalogerne indgår som dialog værktøj mellem grundejere og kommunen i udvikling og tilpasning af byggerier.

Strikketøj og Køge Skala

Billedligt talt er Vandkunstens tilgang til byplanlægning lidt som det at reparere et slidt men værdsat stykke strikketøj. Vi samler de gode masker op og strikker en tættere by, der rummer de moderne elementer, mens vi forholder os tro mod det bedste af det bestående. For Køge Kyst handler dette blandt andet om at kombinere den gamle bys charme og eksisterende skala med de tidsvarende behov for mobilitet, et attraktivt erhvervsområde og en velfungerende detailhandel.

Fasedelt udvikling

Udviklingen af de 300.000 etagekvadratmeter opdeles i 13 faser. Første fase, Etape 0, forløber over fem år og byder på aktiviteter og anlæg, der inviterer byens borgere og resten af hovedstadsområdet indenfor i Køges nye bydel. Tegnestuen har skabt den midlertidige rute, ’Tråden’, der åbner området i to særskilte byrum. ’Tidsrummet’ der ligger i området omkring Søndre Havn, og ’Udsigten’ placeret på kanten mellem byen og Søndre Strand.

Ved at lade mennesker udforske og indtage projektområdet, bliver kulturen og aktiviteterne på stedet en drivkraft for den løbende omdannelse.

Tværfagligt team

I et langvarigt og omfattende projekt som Køge Kyst, stiller Vandkunsten med et kompetent og tværfagligt hold til at løfte opgaven. Holdet har lang erfaring med tunge politiske processer og er i det hele taget gearet til at operere konstruktivt og skabe fremdrift i udviklingsprojekter med en bred skare af interessenter.

Foto af det midlertidige byrum ’Udsigten’: Martin Håkan

Udvalgt til Arkitekturbiennalen

Den samlede transformationsplan for Køge Kyst er procesbaseret byudvikling, hvor mennesket er i centrum. Derfor er vi også stolte over at projektet blev udvalgt til at repræsentere Danmark ved den store arkitekturudstilling på Arkitekturbiennalen i Venedig 2016.

Med fødderne i sandet

Planens udviklingsområder grænser op til kyst og strand og grønne stier og opholdssteder skaber kvaliteter for beboere og byens borgere. Vi har fået opgaver af byggeselskaber til at tegne boliger på flere byggefelter. De første boliger på Søndre Havns ‘SH-1’ var klar til indflytning i maj 2017. Se mere om “Strandengen” her

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Køge Kyst

Kategori:Boliger, Erhverv, Planlægning

Bygherre: Køge Kyst P/S (REALDANIA og Køge Kommune)

Beliggenhed: Køge

Bruttoareal: 320.000

År: 2010 - 2035

Status: Planen er under udvikling

Opgaven

Program: Boliger, detailhandel, bro, byum, kulturhus,

Aktivitet: Masterplan, lokalplan, bebyggelsesplaner, boliger, landskab, brugerinddragelse, bygherrerådgivning

Opgavetype: Vundet konkurrence

Kontakt: Jan Albrechtsen, jal@vandkunst.dk

Projektgruppe: Pernille Schyum Poulsen, Rikke Møller Andersen, Kristian Svejborg, Olmo Ahlmann, Kristian Martinsen, Camilla Libonati, Thomas Nybo Rasmussen, Susanne Schelde, Christian Stahlfest Holck Skov, Morten Dam Feddersen, Flemming Ibsen, Søren Nielsen, Martin Erik Andersen, Jan Albrechtsen

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Ingeniør: Tyrens AB, Esbensen, Sloth Møller

Konsulent: Center for idræt og arkitektur (KADK), Albæk Byggerådgivning, ICP, Claus Bech-Danielsen, Lise Gamst