Krudtløbsvej 14
DK-1439 København K

(+45) 32 54 21 11
vandkunsten@vandkunst.dk
CVR: 25507886
Bank: Arbejdernes Landsbank

Søren Nielsen

Arkitekt MAA, partner
sn@vandkunst.dk
(+45) 60 40 27 57

Søren er arkitekt MAA og partner hos Vandkunsten. Her har han været ansvarlig for planlægning og projektering af byggerier med mangfoldige funktioner og skalatrin.

Søren har stor erfaring med idéudvikling, projektudvikling, projekteringsledelse, kommunikation og brugerinddragelse. Han varetager størstedelen af tegnestuens udviklingsarbejde i forhold til teknologi og bæredygtighed, og står som garant for en holistisk tilgang til miljø, social- og økonomisk bæredygtighed i alle faser.

Søren udvikler og afprøver strategier for bæredygtighed og genanvendelse – og stod blandt andet bag den udprægede bæredygtige tilgang til renovering af 1001 huse i Albertslund Syd, der er tegnestuens største projekt.
Han har også opført vores mindste projekt – det moderne tanghus på Læsø som anvender ålegræs på eksperimenterende vis.

Søren underviser kandidatstuderende på Kunstakademiets Arkitektskole og Danmarks Tekniske Universitet og forelæser om bæredygtighed og arktektur i ind- og udland.

 

CV

2008-

Partner i Vandkunsten

2015

Tildelt Nykredits Bæredygtighedspris

2013-

Timelærer på Kunstakademiets Arkitektskole

2008-

Indskrevet som erhvervs PhD-studerende

2007

MBA i design om aktør-netværk

2003-2007

Timelærer på Kunstakademiets Arkitektskole

2000-2005

Selvstændig praktiserende arkitekt

1995-1998

Timelærer på Kunstakademiets Arkitektskole

1990-2000

Ansat hos Vandkunsten

1989-1990

Ansat hos Skaarup og Jespersen

1989

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole

1979-82

Studerer Statskundskab ved Københavns Universitet