Krudtløbsvej 14
DK-1439 København K

(+45) 32 54 21 11
vandkunsten@vandkunst.dk
CVR: 25507886
Bank: Danske Bank

Jan Albrechtsen

Arkitekt MAA, partner
jal@vandkunst.dk
(+45) 26 79 50 07
Jan Albrechtsen er arkitekt MAA og partner hos Vandkunsten. Her har han ansvar for planlægning og projektering af en lang række komplekse byggerier og opgaver med særlig vægt på byudvikling, byplanlægning, institutioner og boligudvikling.
Jan har som praktiserende arkitekt sat vigtige aftryk på dansk by- og boligudvikling gennem de seneste årtier. Han har bl.a. stået for idé- og konceptudvikling i forbindelse med både konkurrencer og projektgennemførelse – fra tæt-lav, billige boliger i Kvistgård og AlmenBolig+ konceptet til etageboligbyggeriet i forsvarets nedlagte torpedohal på Holmen i København og boliger på vandet i Teglværkshavnen og de præmierede Byhuse på Islands Brygge.
I de senere år har Jan desuden beskæftiget sig med en lang række masterplankonkurrencer i Danmark, Sverige og Norge – alle med meget forskellige afsæt for udvikling  – bl.a. Aalborg – City in Between, Køge Kyst, Viborg Baneby, Farum i Udvikling, Bispevika, Kløvermarken, Arenakvarteret, Varvstaden i Malmø og Ørestad Fælled Kvarter.
I 2014 modtog Jan sammen med Pernille Schyum Poulsen Eckersberg Medaillen for deres arbejde med byudvikling.
Jan har sideløbende undervist, holdt forelæsninger og været censor på Kunstakademiets Arkitektskole og fungerer som fagdommer udpeget af Arkitektforeningen samt i tilsvarende former for arkitektkonkurrencer.
Læs mere

CV

2015

Tildelt Nykredits Bæredygtighedspris

2014

Tildelt Eckersberg Medaillen for sit arbejde i feltet mellem bygning og planlægning med masterplanen som værktøj. Sammen med Pernille Schyum Poulsen

2000-

Partner i Vandkunsten A/S

1990-

Timelærer på Kunstakademiets Arkitektskole

1982-

Ansat hos Vandkunsten

1981

Projektansat hos KAB

1980

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole

1973

Afgang fra Byggeteknisk Skole