Valby Maskinfabrik
Gl. Køge Landevej, Valby
2015 - 2019

Fa­mi­lie­bo­li­ger og er­hverv i Val­by

Familieboliger og erhverv

Bebyggelsen er udformet som åbne karréer, der danner overgang fra den meget trafikerede Gl. Køge Landevej og afskærmer det bagvedliggende bykvarter mod støj. Som en del af nogle mindre pladsdannelser mellem bygningsenhederne er der etableret støjskærme til yderligere afskærmning af opholdsarealer.

Rødt murværk og mørkebrune altaner
udført i anodiseret aluminium.

Bebyggelsens stueetager består af en blanding af forskellige erhverv mod Gl. Køge Landevej og boliger mod havesiden.

Erhverv er en integreret del af byggeriet og med en stram lokalplan, som fritholder facaden for skiltning, er der blevet plads til nuancer i murværket, til at invitere indenfor.

Bebyggelsen varierer i højden fra 5 - 6,5 etager, højest mod Gl. Køge Landevej, og den store skala, og lavere mod det bagvedliggende bykvarter. Tagetagen er udformet som en traditionel penthouseetage, trukket en meter tilbage mod Gl. Køge Landevej. Karnapper ved trapperum fremstår som en del af penthouseetagen, og tilfører variation i facade og i skala.

Begrønnede støjskærme er en del af arkitekturen og udformningen af disse tager afsæt i områdets rå, industrielle historie og eksisterende stålkonstuktioner.

For at sikre et blandet bykvarter med variation i bokvaliteter indeholder bebyggelsen forskellige boligtyper; opgangsboliger, rækkehuse og altangangsboliger.

Materialevalg og facadeudtryk tager udgangspunkt i lokalplanen og afspejler såvel områdets industrielle historie som en dansk byggetradition. Materialerne er tegl i rødbrune nuancer, der i afgrænsede felter er trukket tilbage, så der opstår en variation i udtryk og en stoflighed. Tagetager og altanværn er beklædt med plader af anodiseret aluminium, indfarvet i en brun nuance. Vinduesrammer udføres i samme farveholdning.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Valby Maskinfabrik

Kategori:Boliger, Erhverv

Bygherre: De Forenede Ejendomsselskaber A/S

Beliggenhed: Gl. Køge Landevej, Valby

Bruttoareal: 21.364

År: 2015 - 2019

Status: Opført

Opgaven

Program: Boliger, erhverv

Aktivitet: Nybyggeri

Byggesystem: Betonelementer

Kontakt: Rikke Møller Andersen, rma@vandkunst.dk

Projektgruppe: Jan Albrechtsen, Pernille Schyum Poulsen, Rikke Møller Andersen, Eleonora Fassina, Michael Delin, Thomas Kröll, Gilles Charrier, Tanja Nors Tardrup (på barsel), Troels Trier Mørk

Rådgiverteam

Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten

Landskab: Schönherr

Entreprenør: WR Enterprise