Krudtløbsvej 14
DK-1439 København K

(+45) 32 54 21 11
vandkunsten@vandkunst.dk
CVR: 25507886
Bank: Danske Bank

Troels Trier Mørk

Bygningskonstruktør, arkitekt MAA
ttm@vandkunst.dk
(+45) 60 40 27 39

Troels har en bred projekteringserfaring, specielt inden for detailprojektering, fra både nybyg og renovering, og har med sin håndværksmæssige og byggetekniske baggrund – og sit mangeårige virke – stor indsigt i alle former for byggeri.

Han er særdeles godt bekendt med bygningsmæssige forhold og de procedurer og krav, som projekterne er betinget af.

CV

2016

Ansat hos Vandkunsten som arkitekt

2016

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole

2005-2016

Ansat hos Vandkunsten som bygningskonstruktør

2005

Afgang fra Byggeteknisk Højskole

1998-2002

Egen tømrervirksomhed

1997

Udlandsophold med snedkerarbejde i Seattle og Hawaii

1996

Udlært tømrer