Trekroner Ungdoms- og flygtningeboliger
Roskilde
2015 - 2018

Ram­mer for in­te­gra­tion

Hvordan får flere råd til en bolig og hvordan integreres flygtninge? Det kommer projektet med et bud på. Små, billige 0-energiboliger samlet i en bebyggelsesplan, der lægger op til fælles aktiviteter og arbejdsopgaver til de enkelte beboere som styrker følelsen af medansvar og tilhørsforhold.

Sammen med KAB og isoleringsproducenten Rockwool, kontaktede Roskilde Kommune Vandkunsten for at lave en bebyggelse med meget billige boliger, der samtidig kan fremme integrationen af syriske flygtninge. Kommunen ønskede, at de syriske flygtninge kommer ind i fysiske rammer, der ikke alene giver  tag over hovedet, men også mulighed for bedre integration med unge under uddannelse.

Boligprojektet i Trekroner kobler en ny boligtype og en populær boligform. Basisboligen er en boligtype, hvor prisen holdes nede ved at bygge kompakt og billigt med træbaserede moduler. Basisbolig egner sig for unge under uddannelse og andre med meget lav betalingsevne.

AlmenBolig+ er en boligform, hvor husleje og drift holdes nede ved, at beboerne bidrager til at vedligeholde boligbebyggelsen. Erfaringer har vist, at konceptet virker, og der dannes en følelse af ejerskab, når beboerne får ansvar.

Socialt fællesskab i tunet

Bebyggelsesplanen er en social klynge, et tun, og henvender sig både til unge og børnefamilier, der ønsker plads til udfoldelse i et grønt fællesskab og leg. Det gode naboskab understøttes på to måder; dels i muligheder for fælles udvikling og dyrkning af havebrug, dels i forpligtigelser omkring løbende vedligeholdelse af boliger og fællesarealer. Målgruppen er 2/3 studerende og 1/3 flygtninge.

Eget drivhus

Bebyggelsen har eget drivhus til at understøtte de fælles aktiviteter for havebrug. Her kan man møde sin nabo.

Prøvebyggeri for nyt isoleringssystem

Rockwool har udviklet et nyt højisolerende vægbyggesystem, der egner sig for tæt/lavt byggeri. Rockwool ønskede at realisere et forsøgsbyggeri, dels for at teste konceptet i fuld skala, dels for at have en konkret case med henblik på international markedsføring. Det enkle byggesystem giver mulighed for at opføre byggeri med ekstraordinært lavt energiforbrug.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Trekroner Ungdoms- og flygtningeboliger

Kategori:Boliger

Bygherre: Roskilde Kommune, KAB og Rockwool

Beliggenhed: Roskilde

Bruttoareal: 2.200

År: 2015 - 2018

Status: Udført

Antal enheder: 62 boliger, 4 familieboliger og resten 2/3 til studerende, 1/3 til unge flygtninge

Anlægssum: DKK 70 mio

Opgaven

Program: Ungdomsboliger, flygtningeboliger, billige boliger

Aktivitet: Nybyggeri

Opgavetype: Opdrag

Kontakt: Jan Albrechtsen, jal@vandkunst.dk

Projektgruppe: Pernille Schyum Poulsen, Kim Dalgaard, Elena Astrid Rojas, Thomas Nybo Rasmussen, Troels Trier Mørk, Rasmus Kragh Bjerregaard, Jan Albrechtsen

Og: Mia Ann Bruhn

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten

Ingeniør: Esbjerg Ingeniørerne

Entreprenør: Adserballe & Knudsen