Munkehagen, Grønlikaia
Oslo
2022

Hals­smyk­ket i Lagu­n­e­by­en

Hvem udvikler vi byen for? For alle!

Vandkunstens forslag til Grønlikaia, Halskæden, tilbyder en plan, der forankrer projektet socialt med generøse og varierede offentlige byrum der er tilgængelige for alle i Oslo.

Det nye sted byder på veldefinerede rammer for byaktiviteter omkring et nyt centralt landskabsrum – lagunen – et beskyttet havnebassin med god vandføring omgivet af flydende bygninger i varieret skala. Centralt i dette havnerum er den historiske Blockmurskaien og et lokalt bytorv, som vi kalder Munkehagens centrale torv. I dette vestvendte byrum ved vandet ligger tyngdepunktet for fælles byliv og aktivitet.

Halssmykkets hovedgreb er baseret på donutøkonomiens principielle balance mellem det socialt bæredygtige og klodens tolerancegrænser. For at overskride tolerancegrænserne mindst muligt i byudviklingen, er vi her afhængige af at minimere kunstigt skabte byggegrunde. Derfor placeres bygningerne på vandet langs en pælefunderet havnepromenade der ligger som en perlekæde rundt om det indre vandspejl i lagunen. Deraf navnet Halssmykket. Det fælles samlingspunkt udspringer fra en nødvendighed: Byg let og åbent, minimer kunstig land, tilbyd optimale lysforhold ude på vandet.

Den blå-grønne strategi

Både måden og afgrænsningen af ​​Oslos møde med fjorden har ændret sig både i karakter og som kystlinje gennem tiden. Byen er vokset længere og længere ud i fjordens rum. Oslo er gået fra naturlige, bløde, glidende overgange til mere direkte vertikale møder med vandoverfladen.

Ved Grønlikaia har industri og havneudvikling ændret grænsen mellem land og vand, og med planerne for en ny bydel bygges der længere ud i fjorden.

Vi er optaget af, at Grønlikaia har et fantastisk udgangspunkt for at skabe en ny bydel med en stærk og autentisk identitet. Beliggenheden er helt særlig med Ekebergskråninger i ryggen og udsigten til bymidten, Bjørvika og hele fjorden og øerne. Dette er en placering, der virkelig forpligter.

Mellem land og vand

Forslaget udvikler og nuancerer på mangfoldig vis overgangen mellem land og vand, både på et større plan, men også i de små nære situationer. Projektet er robust nok til at modstå havstigninger, samtidig med at de generøse sigtelinjer mellem fjorden og Ekeberg bevarer og tydeliggøres.

Stedets historie er nærværende i den gamle smukke blokmurskaj er gjort til et ankerpunkt i vores plan, hvor kajen får en hovedrolle.

Mangfoldighed er nøgleordet for alle gode kvarterer og vores forslag viser en klar vilje til at tegne de mange små øjeblikke og situationer. Her prioriteres det offentlige rum som skal være varieret og identitetsskabende, samtidig med at de overordnede bylinjer er klare og synlige.

Fjordglød til alle!

Udnyttelsesmæssigt tilsiger begrænsningen af bebyggelsens klimapåvirkning en differentiering imellem bebyggelse på land og på vand. Vi øger tætheden mod Kongshavnveien og fortynder bebyggelsen på vandet. Denne mærkbare forskel skaber en nedskalering af bydelen i to typer by, der imidlertid knyttes tæt sammen af Lagunen og den eksisterende kajkant, hvori Lagunepladsen indfældes. Samtidig giver forskellen i tæthed mulighed for en optimering af udsigtsforholdende med det resultat, at alle boliger i planen får fjordglød! Tilmed er disse udsigter primært rettet mod sydvest og dermed sammenfaldende med god solindstråling.

Nabolag og boliger

Lagunebyen differentieres igennem et hierarki af bebyggelsestypologier. Rækken af typologier giver mulighed for at generere en rig variation af boligtyper, hvilket kan sikre en mangfoldig og differentieret beboersammensætning. Små og store husstande, forskellige indkomstgrupper, gamle og unge vil kunne finde plads i kvarteret.

Havmiljø

For at minimere klimapåvirkningerne betjener projektet sig af en palet af fundamentstyper. Broens bebyggelse er designet til at sikre vandets gennemstrømning i området. Ved at undgå opfyld og spunsning og ved at minimere pælefundering og bebyggelsestæthed på vandarealet opnås en næsten barrierefri gennemstrømning. Vandet i lagunen forbliver rent og sundt for fritidsaktiviteterne og det maritime liv på havbunden og i vandet. På dette grundlag kan der arbejdes med at stimulere havbiologien gennem tilplantning og bearbejdning af bundmiljøer for at etablere et økosystem.

Børnehaven ved fjorden

Placeringen af børnehaven, bevægelsescenteret og kulturhuset ved en af Oslos smukkeste udsigter og nye landskab med buffersonen skaber en synergi og et nyt skillepunkt som tilføjer identitet og et smukt endepunkt for rejsen langs Oslos havnepromenade.

Fællesskab og forretning

Ikke-kommercielle aktiviteter fordeles jævnt i bebyggelsen og målrettes forskellige typer af byens borgere. Alle kan gratis bruge bryggen og bådebroerne til svømning og ophold. Alle har adgang til at nyde udsigten mod landskabet i syd. Bydelen kunne fint stå alene sådan, men kommercielle aktiviteter som sauna, sejlklub, isbod, butikker, restauranter og caféer giver mulighed for at opgradere sine oplevelser på stedet. Der er dermed tale om et robust aktivitetshierarki, der på den ene side er uafhængig af kommerciel succes, på den anden netop skaber de bedste forudsætninger for at man kan drive service- og oplevelsesvirksomhed. Denne kombination tjener til at skabe liv i byrummene på alle tider af året, på alle tidspunkter på døgnet og dermed tryghed for beboere og besøgende.

Byliv og rekreation

Med sin afstand til Oslo centrum er Halssmykket ikke stedet for natteliv og shopping, men et lokalt boligområde med en stærk grænseflade til offentligheden i kraft af et generøst overskud af rekreative kvaliteter.

Balancen mellem det offentlige og det private bliver derfor en vigtig faktor i at skabe størst værdi totalt. I stedet for indiskrete territorialmarkeringer, hegn og skilte med ’privat’ foreslår vi diskrete markeringer i terrænet eller gennem adgangssystemets udformning. Gårde i karréerne er private, men aflåsninger skaber en afvisende og u-generøs karakter, hvorimod et par trin op til et hævet grønt niveau ikke afviser nogen, men enhver forstår at man forlader den offentlige zone. En smal gangbro til en husbåd, en rute der ender blindt, er tydeligvis privatzone.

Bilfri by

I den flydende by er der ingen parkering, og bygningerne er konstrueret i træ, hvis relativt lave vægt stiller færre krav til mængden af pæle og pontondækkenes bæreevne. Parkeringen anlægges mod Kongshavnveien – enten i terræn eller som parkeringshuse på bakkeniveau. Bilerne sluses ind i parkeringsanlæggene ved ankomsten til området, der således friholdes helt for biltrafik med undtagelse af servicetrafik.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Munkehagen, Grønlikaia

Kategori:Boliger, Kultur & institutioner, Planlægning

Bygherre: Hav Eiendom

Beliggenhed: Oslo

År: 2022

Status: Vundet konkurrence. Igangværende

Opgaven

Program: Boliger, erhverv, kultur og institutioner

Aktivitet: Byplanlægning

Opgavetype: Parallelopdrag

Projektgruppe: Elena Astrid Rojas, Emma Hansson, Søren Nielsen, Nanna Larsson, Laura Rahbæk Larsson, Ilias Ben Chaabane, Julie Ejlers, Nel Jan Schipull, Jan Albrechtsen, Pernille Schyum Poulsen

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten, Brendeland og Kristoffersen, R21 og Gartnerfuglen

Landskab: DETBLÅ

Konsulent: Leva, DHI og Røisland & Co