Diversify Now! Alternative boligformer
Vandkunsten
2018 - okt 2020

Mang­fol­dig­hed og mere fæl­les­skab øn­skes

Hvordan får vi et mere differentieret boligudbud i Danmark?

Hvordan skal fremtidens boligformer se ud? Ønsker vi blandet socialt boligbyggeri med swimmingpool på taget som i Wien? Eller et byggefællesskab hvor flygtninge udvikler deres egen bolig i fællesskab med andre borgere som i Tübingen? Hvad med en bolig hvor kun den helt grundlæggende struktur ligge fast og du selv skal bygge den færdig, eventuelt i samarbejde med dit nye bofællesskab, som det nu forsøges forskellige steder i Europa? Det er nogle af de spørgsmål som et erhvervsforskningsprojekt undersøger nærmere.

Udviklingen af nye boligformer og rammer for fællesskab er en hjørnesten i Vandkunstens arkitektpraksis. Derfor har vi iværksat forskningsprojektet ”Diversify Now!”. Projektet undersøger alternative boligformer for at udvikle nye alternative boligprodukter til det danske marked. Særlig fokus ligger på fællesskabsbaserede bolig- og byggeformer som kan skabe langtidsholdbare og socialt bæredygtige nabolag, samt påvirke en ressourcebesparende livsstil. Både beboernes, udviklerens og beslutningstagerens perspektiv er her vigtigt, for at dokumentere udvikling af både rumlig og social organisation. Projektet skubber til rammerne i byggeindustrien i Danmark i dag og undersøger hvordan finansiering og lovgivning bedre kan understøtte et bredere boligudbud.

Projektets hovedmål er at udvikle et manifest og en debat om boligpolitik, parallelt med udviklingen af konkrete nye boligprodukter i udbud eller konkurrence. I produktudviklingsfasen vil en workshopserie fokuseret på en boligutopi stå centralt, med særlig indbudte repræsentanter fra byggebranchen og forskellige beboere med erfaring fra alternative boligprojekter.

Projektet er støttet af Innovationsfonden gennem Erhvervs post doc ordningen.

Vandkunstens egne cases

De danske dybdegående cases er i stor grad hentet fra Vandkunstens egen portefølje, hvor der fra starten har været et grundlæggende vilkår at skabe nye, bæredygtige måder at bygge bolig på. En akademisk forankring hos Statens Byggeforskningsinstitut sørger for at projektet får en bredere faglig relevans.

Integrationsboliger i Trekroner ved Roskilde

Tunet Trekroner har dannet et fællesskab hvor både studerende, flygtninge og familier kan samles om en fælles gård og et fælles dyrkningsprojekt. At holde huslejen på et meget lavt niveau har været centralt, og har ført til innovation både byggeteknisk, socialt og i boligorganisationens processer på en gang.

Byggefællesskab i Køge Kyst

Fællesbyg Køge Kyst er første gang en byggegruppe med beboerne selv som bygherrer bygger et etagebyggeri med over 40 lejligheder i Danmark uden en privat udvikler. Projektet følger den tyske ’Baugemeinschaften’ model, og det er meget interessant hvordan projektet kan bane vejen for nye former for beboerdrevne byggeprocesser i Danmark.

Containerboliger på midlertidig byggegrunde

CPH Village udforsker som studerende at bo sammen i en midlertidig bebyggelse og på meget minimal plads. Organisationen har udfordret den traditionelle byggesektor og udfordret planloven for at få lov realisere deres start-up projekt, samt ser sig selv som boligpionerer og et boliglaboratorium.

Lokal selvbyggerkvarter med sin helt egen identitet

Boligforeningerne ved Fiskerhavnen har givet moderne selvbyg en særlig karakter i København. At udvikle potentialerne i moderne selvbyg vil muligvis kunne udfordre de almindelige byggeprocesser i dag.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Diversify Now! Alternative boligformer

Kategori:Boliger, Forskning & udvikling

Bygherre: Vandkunsten og støttet af Innovationsfonden

Beliggenhed: Vandkunsten

År: 2018 - okt 2020

Status: I gang

Anlægssum: DKK 1,4 mio

Opgaven

Program: Alternative boligformer

Aktivitet: Forskningsprojekt

Opgavetype: Erhvervspostdoc

Kontakt: Silje Erøy Sollien, ses@vandkunst.dk

Projektgruppe: Søren Nielsen, Jan Albrechtsen, Pernille Schyum Poulsen, Anne-Mette Manelius Greisen, Katrine West Kristensen, Mirjam Hallin, Salma Zavari, Asbjørn Staunstrup Lund, Marie-Gesine Kauschen, Christian Stahlfest Holck Skov, Kristian Martinsen, Kim Dalgaard, Silje Erøy Sollien

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Konsulent: Akademisk mentor Claus Bech-Danielsen (SBi)