Børnehus på Bank Mikkelsens Vej
Gentofte
2015 - 2017

Et godt og vær­digt liv er for alle

Det gode liv i nye ”landsby” rammer

Børnehuset består af ombygning og nybyggeri og er en del af ”Det gode liv – i nye rammer” – et omfattende moderniseringsprogram for Bank-Mikkelsens Vej i Vangede, der huser sociale institutioner til børn og unge, samt bo- og dagtilbud til voksne med mere eller mindre svære fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Moderniseringsplanen samt en tæt og dialogpræget brugerproces er grundlag for projektet, der nærmer sig sin afslutning.

Børnehuset er en samlet enhed, der rummer forskellige tilbud rettet mod børn og unge under 18 år med forskellige funktionsnedsættelser:

Lundø er et aflastningshjem for familier med hjemmeboende børn og unge under 18 år, med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
Troldemosen er en børnehave for børn i alderen 0-7 år med fysiske, psykiske eller multiplefunktionsnedsættelser.
Børneterapien tilbyder behandling og genoptræning af børn og unge under 18 år med betydelige nedsatte funktionsevner, så de lærer at bruge sig selv både motorisk og kognitivt bedst muligt.

Børnehuset fremstår som en firelænget gård i 2-2½ etage. En eksisterende hovedbygning og den sydvendte sidebygning til Gammelmosehus er omdøbt til Slottet og Sidebygningen. De er bevaret og sammenbygget med en ny mellembygning. Bygningerne er ombygget og istandsat, så indeklima og funktionalitet lever op til nutidige standarder.
Der er behandlingsrum og træningssale samt administrations- og personalerum for Børneterapien.

Derudover rummer en ny vinkelbygning henholdsvis Lundø og Troldemosen, så der dannes et fælles indre gårdrum. Omkringliggende udearealer er om- og nyanlagt som legeplads til børnene.

Hjemligt og værdigt

Bebyggelsen på Bank Mikkelsens Vej har som mål at styrke det hjemlige og værdige liv for alle

Haven er det grønne og rekreative tilbud.

De eksisterende botilbud har allerede kvaliteter i de nære uderum. Det bygger projektet videre på og hver af de nye boenheder tilknyttes en serie af intime uderum. Der er således både mulighed for beskyttet ophold i afgrænsede uderum og under pergolaer.

En villa har arkitektoniske motiver og kvaliteter som har inspireret projektet. Motiverne fra villaen er logiaen, biblioteket, herreværelset, spisestuen, nichen, terrassen, drivhuset, haven og mange flere. De suppleres med en række markante ’tagtutter’, som er en fortolkning af nabolagets karakterfulde tage og’ bliver arkitektoniske markører og identitetsbærende for projektet.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Børnehus på Bank Mikkelsens Vej

Kategori:Kultur & institutioner, Renovering

Bygherre: Gentofte Kommune

Beliggenhed: Gentofte

Bruttoareal: 25.000

År: 2015 - 2017

Status: Udført

Antal enheder: 120 plejeboliger, 2 dag/døgn børneinstitutioner

Anlægssum: DKK ca. 220. mio

Opgaven

Program: Plejeboliger, Almene boliger, børneinstitutioner

Aktivitet: Nybyggeri

Opgavetype: Vundet projektkonkurrence

Kontakt: Jan Albrechtsen, jal@vandkunst.dk

Projektgruppe: Pernille Schyum Poulsen, Michael Delin, Stine Christiansen, Kristian Martinsen, Susanne Schelde, Camilla Stilling, Pi Dehli Kolbye, Signe Lynge Nielsen, Martin Andersson, Thomas Nybo Rasmussen, Camilla Libonati, Kirstine Fagerlund Hvidegaard, Morten Dam Feddersen, Jan Albrechtsen, Chanette Ingemann Nielsen

Og: Bjørn Krogh Andersen, Ingibjörg Benediktsdóttir, Lea Olsson

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten Architects

Landskab: Vandkunsten Architects (Stine Poulsen (PK3) in competion)

Ingeniør: Wissenberg