Krudtløbsvej 14
DK-1439 København K

(+45) 32 54 21 11
vandkunsten@vandkunst.dk
CVR: 25507886
Bank: Arbejdernes Landsbank

Chanette Ingemann Nielsen

Landskabsarkitekt MDL, DGNB-konsulent
cin@vandkunst.dk
(+45) 60 40 27 32

CV

2018

Ansat hos Vandkunsten

2018

Diplomkursus, Klimatilpasning ved hjælp af grønne teknologier fra Københavns Universitet

2016

Uddannet tilgængelighedsrevisor BYG fra Aalborg Universitet

2015

Uddannet projektleder fra Danske Byggeøkonomer

2009

Udlånt til Marianne Levinsen Landskab

2006-2018

Ansat hos JJW ARKITEKTER

2005-2006

Ansat hos Gentofte Kommune

2004-2005

Ansat hos Philip Rasmussen BY & LAND A/S

2004

Ansat hos PB Landskab

2003

Afgang fra Den Kgl Veterinær- og Landbohøjskole

2001-2004

Ansat hos Piil Landskabsarkitekter