Vinderholdets forslag blev valgt af en enig bedømmelseskomité

Ved et offentligt arrangement i dag kunne A. Enggaard løfte sløret for, at hold Vandkunsten og SLA har vundet arkitektkonkurrencen om udviklingen af Odense indre havn. Vinderholdets forslag blev valgt af en enig bedømmelseskomité.

Bedømmelseskomitéen har bestået at repræsentanter for partnerskabet bag udviklingen af Odense indre havn samt to fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening. Odense Kommune og Odense Havn har været repræsenteret i bedømmelseskomiteen med taleret, men uden stemmeret.

Bedømmelseskomitéen udtaler:

“Forslaget Odense Havneby udmærker sig ved at være et gennemarbejdet, solidt og spændende forslag, som danner et optimalt udgangspunkt for det videre arbejde med bydelsudviklingsplanen for Odense indre havn. Forslaget har en meget fin balance mellem det strategiske niveau og det fysiske helhedsgreb. Det betyder, at parterne bag udviklingen med dette forslag i hånden kan tage udgangspunkt i det fysiske helhedsgreb og de foreslåede strategier og bearbejde, kvalificere og tilpasse dem i processen frem mod en endelig bydelsudviklingsplan”.

Næste skridt i havnebydelens udvikling

“Odense Havn er et historisk og ambitiøst byudviklingsprojekt, der rummer et kæmpepotentiale for – efter succesen i Thomas B. Thriges Gade – at blive det nye gode eksempel i Odense. Fra sø- og skovområde til industrihavn og stor arbejdsplads til moderne blandet by- og boligområde for fremtidige generationer. En unik chance der ikke må forspildes!”, siger partner hos Vandkunsten Jan Albrechtsen.

Forslaget er et bud på en udviklingsplan for området, som nu skal bearbejdes og kvalificeres til en egentlig bydelsudviklingsplan. I denne proces kan elementer fra de to andre konkurrenceforslag også blive indarbejdet i bydelsudviklingsplanen. Det er A. Enggaard og Odense Kommune, der sammen – og i dialog med byens borgere og områdets øvrige grundejere – skal udarbejde bydelsudviklingsplanen med udgangspunkt i vinderforslaget. Bydelsudviklingsplanen skal herefter politisk behandles, og dernæst skal der udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner, inden fremtidsperspektiverne kan blive til virkelighed.

“Odense Havn er en vigtig del af byens historie og identitet. Den har gjort Odense til en by ved vandet, givet os arbejdspladser og et udsyn til verden omkring os. Det skal vi have for øje, når inderhavnen skal udvikles – med respekt for historien og fokus på det store potentiale, der er i at udvide Odense mod vandet og trække storbyen helt hen til havnekajen. Vi ønsker spændende arkitektur og meget mere liv i området, og det kommer vi nu et stort skridt tættere på at indfri. Derfor gør det mig også glad, at der er valgt et vinderprojekt med fokus på netop at skabe en varieret bydel med høje oplevelseskvaliteter til mange forskellige mennesker”, siger borgmester Peter Rahbæk Juel.

“Det har været en lang og spændende proces at følge konkurrencen, og jeg føler, at vi har nu et godt afsæt for det videre arbejde. Der er kommet mange gode ideer og forslag i A. Enggaards konkurrence om udviklingen af Odense Indre Havn, og vi kan nu se konturerne af en ny og spændende bydel ved vandet. Jeg glæder mig nu til at det hele samles i en bydelsudviklingsplan – her skal vi forene den indre havns potentiale med vinderholdets projekt. Jeg ser frem til, at vi igen kan invitere øvrige grundejere, byens borgere og interessenter til at blive en del af arbejdet, hvor de kan give deres bidrag til, hvordan Odense indre havn skal videreudvikles”, siger by- og kulturrådmand Søren Windell (C).

“Vi har nu valgt det forslag, som vi mener kan danne det bedste udgangspunkt for det videre arbejde med udviklingen af Odense indre havn. Det er en udvikling, der kommer til at foregå over mange år, og derfor skal planen også kunne tilpasse sig ændringer i boligmarkedet, ny viden og nye krav, der kommer til. Vi skal nu bearbejde vinderholdets forslag til en stærk bydelsudviklingsplan, der vil gøre Odense indre havn til et fantastisk sted at bo og besøge”, udtaler entreprenør Asger Enggaard.

”Odense indre havn er i dag spækket med kontraster. De store tomme siloer afspejler industrihistorien og står nærmest som et Fynsk Manhattan midt i indsejlingen omkranset af bøgeskov næsten helt ned til bredden. Nyt og gammelt mødes i forskellige skala og kvalitet. I kontrasten mellem historien og det moderne, mellem det grønne og det byggede og de mange forskelligartede vandrum, opstår netop det samspil der for os at se er selve havnens DNA og har været kimen til at løse opgaven. Med afsæt i denne læsning, har vi tegnet en robust plan af forskelligartede kvarterer med by og landskabsrum, der bindes sammen på kryds og tværs og med resten af Odense,” siger partner hos Vandkunsten Jan Albrechtsen.

De tre tværfaglige arkitekthold, der har deltaget i konkurrencen er

·         EFFEKT og Tredje Natur med LYTT, SWECO og BRIQ Group
·         Vandkunsten og SLA med Cushman & Wakefield/RED, Mogens A. Morgen, EKJ Rådgivende Ingeniører og Linq Trafik
·         Henning Larsen og ADEPT med Rambøll, PlanScape, ORCA og Vida Local

Læs mere om projektet, de tre konkurrenceforslag og dommerbetænkningen her

Vi ser frem til samarbejdet med A. Enggaard og holdet i den videre proces!