Diakonissestiftelsen - Masterplan og seniorboliger
Frederiksberg
2012 - 2018

Mo­der­ne le­ve­mil­jø i den klas­si­ske Di­a­ko­nis­sestif­tel­se

Seniorboliger Syd

Diakonissestiftelsen på Frederiksberg ønsker at udvikle området fra at være et stort institutionsmiljø til at blive et inspirerende levemiljø med en stor variation af aktiviteter holdt sammen af et fælles kulturelt og kirkeligt fundament. Da man først og fremmest ønskede et varieret liv i stiftelsens historiske og moderne bygninger, blev der blev udskrevet en parallelkonkurrence

Vandkunsten blev delt vinder af parallelopdraget om en udviklingsplan for Diakonissestiftelsens område og det har udmøntet sig i en visionsplan frem mod 2020, og en rolle som bygherrerådgiver for stiftelsen.

Sammen med DEM & Esbensen rådgivende ingeniører og Marianne Levinsen landskab, har Vandkunsten stået for udførelsen af den første halvdel af i alt 100 seniorboliger på Diakonissestiftelsens grund på Frederiksberg.

Boligerne i seniorbofællesskabet henvender sig til personer over 55 år, som tilbydes et nærmiljø med styrket socialt fællesskab – blandt andet via fælles gymnastiksal, caféer, æblelunde og vaskerier. Det

 

Bebyggelsen består af klyngehuse og punkthuse i 3-4 etager

Boligerne har flade tage, så de kan benyttes til ophold og indrettes med højbede og små drivhuse, dog altid så det integreres med husets arkitektur. Tagterrasserne skal være delte mellem beboerne, så haverne giver grobund for et fællesskab, man kan vælge til og fra efter temperament og behov. herudover trækkes opholdsarealerne på taget tilbage fra kanten, så indbliksgener reduceres, og man fra gadeplan snarere oplever beplantningen end beboerne.

Det private og det fælles

Gradueringer af det private, det halvprivate og det fælles i uderummene har som mål at synliggøre naboer og gæster for hinanden på en måde, der respekterer privatsfæren.

Uformelt fællesskab

Fællesskabet i det enkelte hus er uformelt og baseres blandt andet på mere generøse arealer omkring ankomst med kontakt mellem etagerne, så beboerne møder de mennesker, de bor sammen med, for at skabe større tryghed og social sammenhæng.

Bebyggelsen rummer forskellige boligtyper.

Tekniske faciliteter og velfærdsteknologi betyder, at bebyggelsen kan huse en varieret beboergruppe fra ‘ældre’ til ‘gamle’, forstået som graden af plejebehov.

Perspektiv set fra Dronningevej

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Diakonissestiftelsen - Masterplan og seniorboliger

Kategori:Boliger, Boligfællesskab, Kultur & institutioner, Planlægning

Bygherre: Diakonissestiftelsen

Beliggenhed: Frederiksberg

Bruttoareal: ca. 57.000

År: 2012 - 2018

Status: Udført

Antal enheder: 50+ Seniorboliger (fase 1)

Opgaven

Program: Masterplan + 72 plejeboliger, 110 seniorboliger, bofællesskaber, gæsteboliger, kollegieboliger, uddannelsescenter, institution og sundhedshus.

Aktivitet: Totalrådgivning

Opgavetype: Delt vinder af parallelopdrag

Kontakt: Kristian Martinsen, km@vandkunst.dk

Projektgruppe: Jan Albrechtsen, Pernille Schyum Poulsen, Gilles Charrier

Og: Morten Dam Feddersen og Jens Kristian Seier

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten, Marianne Levinsen Landskab

Ingeniør: HaCaFrø, DEM & Esbensen, Sloth-Møller

Entreprenør: BM Byggeindustri