Ribe Jernstøberi
Ribe
2017

By­ens in­du­stri­el­le hjer­te

Det største, sammenhængende byudviklingsprojekt i Ribes historie

Siden 1848 har jernstøberiet som en af Ribes vigtigste virksomheder været centralt placeret i byen. Fabrikken er ikke længere en del af bylivet og der opstår en helt unik mulighed for udvikling af et nyt og spændende bykvarter i direkte tilknytning til det middelalderlige Ribe og lige ud til det fredede marsklandskab i Nationalpark Vadehavet. Et partnerskab med Esbjerg Kommune, Ribe Jernindustri og Realdania udskrev derfor en  parallelkonkurrence om udviklingen af jernstøberigrunden.

Vandkunstens forslag blev udvalgt som vinder. Ambitionen med planen er at indfange historiske elementer knyttet til Jernstøberiet. Strukturelt er planen disponeret som et aftryk af den uformelle måde som fabrikken er vokset frem på gennem årene. De gamle haller står med skæve vinkler og det betyder, at den nye bystrukturs gader og stræder indlejrer sig i denne historie i en helt ny kontekst. Samtidig har vi valgt karréen som grundlag for strukturen – karréen der historisk set har været den bærende bebyggelsesform i Ribe.

Hele planen er udviklet med forslag til hvordan den kan afvikles i etaper og hvordan byggefelter kan udstykkes.

Hilsner til den industrielle kulturarv

'Bebyggelsesstrukturen, som henter sine retninger og forskydninger fra fabriksbygningerne, er en vellykket og stilfærdig reference til den industrielle kulturarv. Bebyggelsesstrukturen – forstået som karréstørrelsen, forsætningerne, gade og pladsdimensioner – refererer, uden at det virker anstrengt, til den historiske bys dimensioner og rumtyper.' Fra dommerbetænkningen

Klassiske byrum på den gamle fabriksgrund

Samlet set tilbyder planen alle de velkendte og klassiske byrum i form af gader, stræder, små og store pladser, porte og åbninger og varierede rumligheder. Fra den centrale plads er der en fin udsigt til domkirken, og der skabes gennem hovedstrøget i bydelen en signifikant visuel kobling mellem den gamle og den nye bydel. En samlede fortælling, der er med til at sikre den mangfoldighed og variation, der er elsket i den gamle by.

Ribehuset - detalje fra Bodhuset, en ny bygningstype

Diagrammer viser lag i planen

// Byrumshierakiet med sammenhængen med den gamle by, byrum, landskabsrum og gårdrum // De ydre rammer for byggefelter // De stiplede linjer viser, hvordan byplanen er inspireret af de gamle industrihallers placering

Gårdrum med plads til parkering og ophold

Ribehuset - detalje fra Længehuset, en ny bygningstype

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Ribe Jernstøberi

Kategori:Planlægning

Bygherre: Esbjerg Kommune, Ribe Jernindustri og Realdania

Beliggenhed: Ribe

Bruttoareal: 78.560

År: 2017

Status: Lokalplan afsluttet

Opgaven

Program: By - Boliger, kultur og erhverv

Aktivitet: Transformation af industri til by

Opgavetype: 1. præmie i indbudt parallelopdrag

Kontakt: Jan Albrechtsen, jal@vandkunst.dk

Projektgruppe: Pernille Schyum Poulsen, Maria Ramild Crammond, Alexander Vedel Ottensten, Emil Bruun Meyer, Helene Skotte Wied, Jan Albrechtsen

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Schønherr

Ingeniør: DEM & Esbensen

Konsulent: Urban Creators