Prøvehus i Nuuk
Nuuk
2015 - 2020

Prø­ve­hus i Nuuk

Kan man bo med flere klimazoner?

Prøvehusets transparente vindskærm fungerer som en passivt opvarmet mellemzone som supplement til den isolerede og opvarmede boligdel opført i træ. Udover at foreslå nye rumlige kvaliteter og hjemlighed tilpasset et ekstremt klima undersøger projektet, om det er muligt at have flere klimazoner i en bolig i et arktisk klima. Året rundt byder mellemzonen på højloftede værksteder og væksthuse, hvor stjernehimlen og nordlys kan trænge igennem. Om vinteren vil man primært opholde sig i den fuldt opvarmede kerne, der i sommerens evige lys desuden giver mulighed for at få hvile i mørke huler.

Vandkunsten har med Prøvehuset i Nuuj udviklet en bygningstype til arktiske forhold, der med de forskudte planer og punktfunderede stolper elegant tilpasser sig fjeldet. Huset er tænkt som et indspark i udviklingen af mere regionale byggeprincipper, hvor ambitionen er at skabe boligløsninger, der i højere grad går i dialog med de ekstreme forhold i Arktis, og som sætter raffinerede klima-og byggetekniske løsninger i velfungerende, karakterfulde rumligheder.

Med DTU som bygherre og støttet af A.P. Møller Fonden, er prøvehuset i Nuuk en videreudvikling af et visionsprojekt, som Tegnestuen Vandkunsten og tegnestuerne Qarsoq og Clement & Carlsen (Nuuk) i 2012 udstillede i den danske pavillon på Arkitekturbiennalen i Venedig under temaet Possible Greenland.

Indspark til en ny byggeskik

Visionen der afprøves i Prøvehus Nuuk er at udforme boliger således, at man kan udnytte solindstrålingen i ydersæsonerne og i den lange grønlandske sommer til at skabe store lyse passivt opvarmede opholdsrum, mens den udvendige klimaskærm om vinteren beskytter mod udeklimaets kulde og vindpåvirkninger.

Vandkunsten har brugt udviklingen af boliger til ekstreme miljøer som det arktiske til at give mere klare svar på fundamentale spørgsmål om, hvad det vil sige at bygge og bo godt

Mellemzonen giver mulighed for aktiviteter, der ligger mellem inde og ude

De to klimazoner muliggør en anden måde at bruge sit hus på. Den helårsopvarmede zone reduceres, mens mellemzonen giver mulighed for andre former for aktiviteter, der ligger mellem inde og ude. Godt indeklima er et vigtigt mål.

Prøvehuset har en rammekonstruktion af massivtræ og facade af polykarbonat.

Den ydre facade udføres med transluscente plader forventes at bidrage til den passivt klimatiserede mellemzone, og således forlænge brugbarheden af mellemzonen i forårs- og efterårssæsonen.

Den ydre facade udføres med transluscente plader forventes at bidrage til den passivt klimatiserede mellemzone, og således forlænge brugbarheden af mellemzonen i forårs- og efterårssæsonen.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Prøvehus i Nuuk

Kategori:Boliger, Forskning & udvikling, Træ

Bygherre: DTU og støttet af den AP Møllerske Fond

Beliggenhed: Nuuk

Bruttoareal: 100

År: 2015 - 2020

Status: Opført

Antal enheder: 1

Opgaven

Program: Bolig

Aktivitet: Nybyggeri

Byggesystem: Trækonstruktion med klimaskærm i polykarbonat

Kontakt: Søren Nielsen, sn@vandkunst.dk

Projektgruppe: Christian Stahlfest Holck Skov, Troels Trier Mørk, Thomas Nybo Rasmussen, Rasmus Voss Nyborg, Olmo Ahlmann

Rådgiverteam

Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten