Krudtløbsvej 14
DK-1439 København K

(+45) 32 54 21 11
vandkunsten@vandkunst.dk
CVR: 25507886
Bank: Danske Bank

Rasmus Voss Nyborg

Bygningskonstruktør MAK
rav@vandkunst.dk
(+45) 32 54 21 11

CV

2018

Ansat på Vandkunsten

2018

Uddannet Bygningskonstruktør fra KEA

2017

Studiemedhjælp på Vandkunsten

2017

Praktikant på Vandkunsten