Kulturhus og teater
Hvidovre
2018 - 2022

By­ens hus uden bag­si­de

Kulturhuset binder Hvidovres bymidte sammen

Hvidovre gennemfører i disse år en større transformation af bymidten, der rummer rådhuset og den gamle kulturinstitution Risbjerggård. Kommunen afholdt i 2018 en arkitektkonkurrence til at skyde virkeliggørelsen i gang af den store helhedsplan. Vandkunsten vandt konkurrencen om et nyt kulturhus og teater.

Med sin placering i bymidten, har Kulturhuset til formål at samle, styrke og intensivere de kvaliteter, som Hvidovre allerede har – foreningslivet og de kommunale kulturtilbud – at skabe grobund for mere byliv. Ambitionen er, at der skabes synergi med de øvrige offentlige institutioner: Biblioteket, Medborgersalen, Rådhuset på tværs af Hvidovrevej, og at udearealer skaber inviterende koblinger mellem bygningerne.

Hus uden bagside

"Det er en bærende præmis i forslaget, at kulturhuset åbner sig mod borgerne og byen på forskellig måde og mod alle verdenshjørner. Vores forslag er opdelt i mindre enheder for at passe ind i sammenhængen uden at dominere, – et anlæg uden bagsider i en skala, der er tilpasset både rådhus og villaområde"
Flemming Ibsen, Arkitekt MAA og partner hos Vandkunsten

Organiseret i fem volumner

Orangeriet er husets hjerte

De fem enheder knyttes sammen af Orangeriet, der rummer husets hovedindgang og bliver det daglige omdrejningspunkt.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Kulturhus og teater

Kategori:Kultur & institutioner, Renovering

Bygherre: Hvidovre Kommune

Beliggenhed: Hvidovre

Bruttoareal: 2.700

År: 2018 - 2022

Anlægssum: DKK 70 mio

Opgaven

Program: Kulturhus og teater

Aktivitet: Totalrådgivning, nybyggeri og renovering

Opgavetype: 1. præmie i arkitektkonkurrence

Kontakt: Flemming Ibsen, fi@vandkunst.dk

Projektgruppe: Michael Delin

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten

Ingeniør: Orbicon

Konsulent: AIX Arkitekter AB