Krudtløbsvej 14
DK-1439 København K

(+45) 32 54 21 11
vandkunsten@vandkunst.dk
CVR: 25507886
Bank: Arbejdernes Landsbank

Hildur Hansen

Arkitekt MAA, MDB
hh@vandkunst.dk
(+45) 22 14 96 60

Hildur har 27 års generel anciennitet som projekterende arkitekt og adskillige år som
projekteringsleder. Hun har en omfattende erfaring med institutionsbyggeri og boligbyggeri og et stort kendskab til alle byggeriets faser og brugerinddragelse. Hun forstår og respekterer de beboerdemokratiske beslutningsprocesser i et alment byggeri og har et indgående kendskab til de særlige bevillingsmæssige forhold via Landsbyggefonden og Kommunen, som knytter sig til renovering i den almene sektor.
Hildur har fokus på arkitektonisk kvalitet, tid og projektøkonomi og deltager aktivt i alle faser – fra idé til detalje.

CV

2016

Uddannet Byggeøkonom, MDB

2010-

Ansat hos Vandkunsten

2007-2010

Ansat hos Nova 5

2004-2007

Ansat hos Fogh & Følner Arkitektfirma

1992-2004

Ansat hos BBP Arkitekter

1987-1992

Ansat hos Arkitekterne i Admiralgade
v. Simon Christiansen

1987

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole