Nordic Built Component Reuse

2014 - 2015

Gen­an­vend­te byg­ge­ma­te­ri­a­ler

Økonomiske, energimæssige og kulturelle ressourcer går i dag tabt når byggekomponenter ender som affald ved renovering. Derfor igangsatte Vandkunsten i 2014 et intenst udviklingsprojekt sammen med genbrugsvirksomheden Genbyg og en række nordiske parter. Projektet Nordic Built Component Reuse er støttet under Nordic Built.

Ved en række 1:1 prototyper, udforskede vi i projektet en ny praksis for anvendelse af genbrug fra nedtagne bygningskomponenter.

Med den brede forståelse af ressourcer og af Livscyklusforståelsen har vi med projektet føjet nye parametre til repertoiret for bæredygtigt byggeri, som primært i dag fokuserer på at nedbringe energiforbruget til drift.

Ny kommissioner for produkter og systemer bekræfter konceptets kommercielle potentiale, LCAer bekræfter formodningen om miljømæssige fordele ved genanvendelse, og den brede interesse i de byggede prototyper, samt open-source formidling vil forhåbentlig inspirere byggeindustrien og påvirke brugere til at implementere tanker og systemer fra projektet.

>> Hent rapporten her (pdf)

>> Kontakt / Søren Nielsen

ISBN/ 978-87-999731-0-1

Livscyklusanalyser sammenligner nye og gamle produkter

I flowcharts registrerede vi tid og energiforbrug ved omdannelsen. Disse data blev anvendt til LCAer for udvalgte prototyper. For at kunne relatere LCA for komponenterne af genanvendte byggematerialer, lavede vi i projektet LCA for ’nye’ og traditionelle produkter.

Prototyper i 1:1

Over 20 fuldskala prototyper testede koncepter for design for adskillelse og omdannelsesmetoder.

Genbrugsstation

Vores dygtige kandidatstuderende fra Kunstakademiets Arkitektskole designede en genbrugsstation ud fra Nordic Builts koncepter. Illustration ved Lena Fedders, Amalie Brandt Opstrup and Line Tebering.

 

.

Beton er stadig et problem

De sammenlignelige LCA’er viser klart, at der er miljømæssige fordele ved at genanvende byggematerialer uden at downcycle. Beton er dog stadig vanskelig og her var resultatet nedslående – dyrt i ressourcer og ikke tilfredsstillende.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Nordic Built Component Reuse

Kategori:Forskning & udvikling, Renovering

År: 2014 - 2015

Antal enheder: 20 fuldskala prototyper. 5 sammenlignelige LCAer

Opgaven

Program: Udviklingsprojekt

Aktivitet: Prototyper, LCA-analyser,

Opgavetype: Fondsstøttet

Byggesystem: Design for adskillelse

Kontakt: Søren Nielsen, sn@vandkunst.dk

Projektgruppe: Anne-Mette Manelius Greisen, Astrid Vang Kaspersen, Jan Schipull Kauschen, Katrine West Kristensen, Søren Nielsen

Rådgiverteam

Konsulent: Genbyg.dk, Asplan Viak AS, Hjellness Consult AS, Malmö Tekniska Högskola