Udvikling af Holstebro Midtby
Holstebro
2019 - 2049

En grøn ud­vik­lings­stra­te­gi for en kul­tur­køb­stad

En 21.000m2 stor grund bliver ledig centralt i Holstebro, når hospitalet flytter til nye faciliteter. Derfor har Holstebro kommune og Færch Fonden sammen etableret udviklingsselskabet Holstebro Udvikling og lanceret et planlægningskonkurrence om fremtidens Holstebro.

Team Vandkunsten vandt konkurrencen med et strategisk forslag til at styrke Holstebros kultur, natur og boligudbud.

Det overordnede fysiske greb er at binde Holstebro bedre sammen. Holstebro har et sprudlende kulturliv, bynære landskabelige kvaliteter og et aktivt handelsliv. Disse kvaliteter skal bevares og blive endnu mere synligt i
hverdagen.

Ringvejen har delt Holstebro i to, bymidten og oplandet. Vandkunstens hovedgreb er at nedbryde den barriere vejen har skabt. Nye forbindelser etableres på tværs af byen, naturen genintroduceres i byen, ligesom der skabes et forstærket handelsliv og mere synligt kulturliv.

Omfartsvejen er en ringmur

Midtbyen og den omkringliggende by er i dag adskilt af en omfartsvej rundt om byen, der minder om en effektiv ringmur. Derfor har Team Vandkunsten udviklet måder at gennembryde denne ’mur’, med landskabet, og ved at forstærke kulturelle træk i byen.

Kvickly flyttes

Et stort supermarked syd for bymidten foreslås flyttet til Enghaven, hvor der allerede er opført en biograf. Dels for at samle indkøbsmulighederne, dels for at frigøre et større område til mere rekreative formål

Grønne kiler opløser 'ringmuren'

Boligø

Storå fritlægges og de grønne kanter udnyttes til rekreative formål. Der etableres en ø med en tæt, lav boligbebyggelse

Nyt liv på sygehusgrunden

Der etableres midlertidige aktiviteter på sygehusgrunden som en del af byens afsked med en vigtig institution. Der etableres et fortættet boligområde som forbinder eksisterende områder.

Sygehusgrunden - boliger og park fletter fingre

Lystparken har hidtil været adskilt fra sygehusgrunden. I udviklingen af nye boligområder, trækkes park-strøg dybt ind på grunden som grønne kiler.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Udvikling af Holstebro Midtby

Kategori:Planlægning

Bygherre: Holstebro Udvikling

Beliggenhed: Holstebro

Bruttoareal: 21.000

År: 2019 - 2049

Status: Under udvikling

Opgaven

Program: Byudvikling med kultur, natur og boliger

Aktivitet: Byplanlægning og transformation

Opgavetype: 1. præmie i parallelopdrag

Kontakt: Jan Albrechtsen, jal@vandkunst.dk

Projektgruppe: Jan Albrechtsen, Maria Ramild Crammond, Pauline Faaborg, Nanna Marie Vindeløv-Rasmussen, Olivia Thomsen, Emma Rishøj Holm, Astrid Kaspersen, Pernille Schyum Poulsen

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Skaarup Landskab og Torben Schønherr

Ingeniør: ÅF

Konsulent: ICP