Børneinstitution på Bytoften
Hvidovre
2017 - 2021

Bør­ne­ha­ve i den gam­le lands­by­sko­le

Fleksibilitet er en investering i fremtiden

Bygningen på Bytoften 29 ligger en bygning med stor betydning for Hvidovres historie.  Det var oprindeligt en landsbyskole som kommunen nu ønsker ombygget til børneinstitution og udvidet med en ny bygning. Derfor udskrev Hvidovre kommune en arkitektkonkurrence.

Vandkunsten vandt konkurrencen med en respektfuld tilgang til stedet og de eksisterende bygninger. Vi læste kærligt grunden som lidt af en rodebutik mellem landsby og bymiljø, på godt og ondt. En ellers nedrivningsdømt bygning rummede betragtelige kvaliteter,  så vi har bevaret kælderen og fodaftrykket af bygningen. Også bygningens mursten blev bevaret i forslaget, for at give karakter og spare ressourcer.

Den oprindelige skolebygning har fungeret som rådhus, politistation og nu flygtningeboliger og depot. Også fremtidens byggeri skal designes til at rumme skiftende formål. Fleksibilitet er en investering, vi ikke kan sige nej til – en investering i fremtiden. Lokalområdets er præget af såkaldt almindelig arkitektur og derfor er projektets udformning helt enkelt og afdæmpet  – et længehus med saddeltag – snublende tæt på grundens andet eksisterende og nu nedrivningsdømte hus – og oven i købet med samme placering!

Nyt og gammelt i familie

Nybygningen er i sin hovedform nærmest barnligt enkel og i klart slægtskab med skolen, men dermed også udstyret med en generel anvendelighed, der udgør en fremtidssikring udover det nuværende program.

Central legecirkel

Omdrejningspunktet for legepladsen er den store legecirkel, der ligger som en vandret flade i det skrånende terræn i den eksisterende bygnings symmetriakse. Stramheden i dette anslag lader resten af legepladsen være en frit flydende sanserig verden

Udogmatisk bæredygtig

Programmets praktiske og udogmatiske tilgang til bæredygtighed omsæt tes i vort forslag til en daglig oplevelse for børn og voksne – fra facader­nes tegl til bevidstheden om eget ressourceforbrug. Bygninger og uderum understøtter den ”rigtige” adfærd ved at gøre den let og involvere brugerne i den. Sund fornuft snarere end et bygget manifest.

Dobbelt anvendelse

Udenfor børnehusets åbningstider åbnes huset for andre brugere. Fra ho­vedindgangen er der enkel adgang til underetagens fællesrum og værk­steder med tilknyttet køkken og toilet

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Børneinstitution på Bytoften

Kategori:Kultur & institutioner, Renovering

Bygherre: Hvidovre Kommune

Beliggenhed: Hvidovre

Bruttoareal: 1.700

År: 2017 - 2021

Status: Under projektering

Anlægssum: DKK 37,5 mio

Opgaven

Program: Børneinstitution til 180 børn og 40 voksne

Opgavetype: 1. præmier i projektkonkurrence

Kontakt: Kim Dalgaard, kd@vandkunst.dk

Projektgruppe: Kim Dalgaard, Troels Trier Mørk, Line Tebering, Michael Delin, Hildur Hansen, Olmo Ahlmann, Maja Rosenkvist, Flemming Ibsen

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten

Ingeniør: Wissenberg