Skråningen
Lejre
2015 - 2021

Mo­der­ne bo­lig­fæl­les­skab har tæt kon­takt til na­tu­ren

Bygherren kom til Vandkunsten med en vision om at skabe Eco-Villages, et koncept for bofællesskaber over hele Danmark, hvor både selve byggeriet og livet i det byggede har respekt for miljøet, og er baseret på et særligt koncept for fællesskabet.

Træ var det naturlige valg af byggemateriale til bofællesskabet i Lejre som er udført som økonomiske boksmoduler. En husdybde på bare 7,5m, gør boligerne meget lyse.

Boligerne er designet med et rumligt basismodul og varierende ekstramoduler, der tilgodeser forskellige behov ligesom de skaber rumlig variation.

Fra den lille mikro-bolig udformet til ungdomshybel, til en enlig med barn eller til en senior – og til den største bolig på 125m² med mulighed for mange børneværelser.

Skråningen I er opført i 2019 mens Skråningen II blev afsluttet i 2021

Tæt naboskab og jord under neglene

12% af det byggede areal i Eco-Village er fælles, både i form af et stort fælleshus og flere mindre fælles faciliteter, placeret i tilknytning til boligerne rundt om i bebyggelsen. De kan f. eks. huse musikrum, teenageværelser eller værksteder og redskabsrum i forbindelse med større uderum.

Bebyggelsesplan for Skråningen I i Lejre

De mange boligstørrelser er udnyttet som arkitektonisk værktøj til at skabe en indbygget variation i landsbyen og i beboersammensætningen. Her er en ny generation af bynære boliger – Svanemærkede, bæredygtige, til at betale og med overordnet vægt på fællesskabet.

En husdybde på bare 7,5m gør boligerne meget lyse.

Boligerne har direkte adgang til den vidstrakte landskab, der er bebyggelsens rygrad

Fælleshus

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Skråningen

Kategori:Bofællesskaber, Boliger, Planlægning, Træ

Bygherre: Eco-Village og CASA

Beliggenhed: Lejre

År: 2015 - 2021

Status: Opført

Opgaven

Program: Boliger og fællesfaciliteter

Aktivitet: Konceptudvikling og bebyggelsesplaner

Opgavetype: Opdrag

Byggesystem: Træbaserede boksmoduler

Kontakt: Jan Albrechtsen, jal@vandkunst.dk

Projektgruppe: Pernille Schyum Poulsen, Thomas Nybo Rasmussen, Camilla Libonati, Rikke Møller Andersen, Casper Phillip Ebbesen, Emil Bruun Meyer, Pauline Faaborg, Nick Dyhr, Jan Albrechtsen

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten

Entreprenør: Scandibyg (totalentreprise)