Vannkunsten Nord
Bispevika, Oslo
2012 - 2020

Over­gan­ge mel­lem skær­gård og stor­by

Med Operaen som nabo

Siden 2000 er udviklingen af Oslo sket som ’Fjordbyen’ og en række kvarterer er skudt op langs fjorden siden da. Operaen blev opført som noget af det første. I 2012 vandt Vandkunsten konkurrencen om et nyt boligkvarter i Bispevika lige syd for Operakvarteret. Projektet har nu fundet sin ejer og er under opførelse

Den nye boligbebyggelse ligger centralt i Oslo. Modsat de meget tætte og høje bebyggelser omkring, vil denne få karaktertræk fra skærgården, som formidler overgange – fra det åbne hav til det helt rolige indre farvand ned til den lille klippe man kan indtage med følelsen af at ingen har været der før.

 

Skifer hele vejen rundt

De første huse står med facader i lokal skifer og vinduer i træ og alu.

Det mærkes at man bor ved vandet

Der er etableret tæt kontakt til vandet.
Det indre bassin sikrer god gennemstrømning og vandkvalitet, og giver mulighed for at sejle i kajak eller paddelboard direkte igennem bebyggelsen fra fjorden og til sin vandbolig.

Lyse punkthuse med kig til vandet

Sitet er unikt, placeret direkte ud til Oslofjorden og Operaen, med helt fantastiske udsigter og rekreative værdier, og samtidig helt tæt på byens centrum. Hele Operakvarteret bag grunden er i rivende udvikling og udbygges med stor dynamik og en meget intensiv tæthed.

Storbyoase

”Vores forslag er ret dansk. For at kunne holde bebyggelsen lav, bygger vi virkelig tæt og har stor fokus på rummene mellem husene. Beboerne kan mærke at de bor helt tæt ved vandet.”

– Jan Albrechtsen, arkitekt MAA, partner

Privat og offentligt flyder sammen

Mange af husene relaterer både til den offentlige promenade og et indre, mere roligt vandareal, der bliver en væsentlig del af boligernes halvprivate friareal.

Vandet kommer tæt på

Strukturen er punkthuse i varierende størrelse og højde. De vendes og drejes, så der både opstår rumlige spændinger mellem bygningerne og forskellige muligheder for at mødes.

 

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Vannkunsten Nord

Kategori:Boliger

Bygherre: Oslo Sentrum Utvikling A/S

Beliggenhed: Bispevika, Oslo

Bruttoareal: 35.000

År: 2012 - 2020

Status: Fase 1 opført

Antal enheder: 300

Opgaven

Program: Boliger

Aktivitet: Arkitektrådgivning, arkitektur, landskab, byrum, masterplan

Opgavetype: 1. præmie i konkurrence

Byggesystem: Stål, beton og træ, skifer

Kontakt: Elena Astrid Rojas, ear@vandkunst.dk

Projektgruppe: Elena Astrid Rojas, Emma Hansson, Anders Damsgaard-Sørensen, Niels Pedersen, Lars Rex Christensen, Pernille Schyum Poulsen, Jan Albrechtsen, Thomas von der Maase, Susanne Schelde

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten