BBB Kvistgård
Kvistgård, Helsingør
2004 - 2008

Bed­re Bil­li­ge Bo­li­ger

Bedre Billige Boliger

Nogle af de mest bæredygtige byggerier tegnestuen opfører, er baseret på en høj grad af præfabrikation på fabrik, hvilket minimerer ressourcespild. Med nye produktionsformer kommer muligheden for nye udtryk. Det gælder også for de store rumstore moduler. Modulernes maksimale dimensioner er udformet ud fra den videre logistik – hvor brede elementer kan blive, kan afgøres transporteres på lastbiler eller løftes af forskellige krantyper.

Den nyere udvikling med stadig mere bæredygtige, præfabrikerede og økonomiske boliger startede med boligkonceptet BBB – Bedre Billigere Boliger.

Udtrykket “Bedre Billige Boliger” blev udviklet af bygherren gennem en række arkitektkonkurrencer med det formål at skabe et boligtilbud med en betydeligt lavere husleje uden at give afkald på arkitektoniske kvaliteter.

BBB-byggerierne har fokus på nyindustrialisering og robuste materialer for at opnå billige boliger af høj arkitektonisk kvalitet. I BBB Kvistgård, tegnet af Vandkunsten gav vi de 171 boliger et markant, næsten Legoklods-agtigt enkel variation af bygningsvolumenernes placering og udtrykket var flade tage og ens modulstørrelser. Den første fase boligerne opført af plane elementer mens den næste var i rumstore moduler.

Klare organisatoriske overgange mellem skalaer og med kvaliteterne fra tæt-lav bebyggelsen: Intimitet, rumlige kvaliteter og variation. Udført i et industrielt produkt uden at give afkald på  livskvaliteter eller arkitektonisk udtryk.

Med få variationer i sammensætningen af grundmodulerne opnås meget stor variation i udtrykket, og bokvaliteter der kombinerer både rækkehusets og parcelhusets kvaliteter, tætheden og nærheden til udeophold på terræn.

Kontrast mellem landskab og kasser

Projektet arbejder med at etablere fundamentale sociale og landskabelig værdier uafhængigt af kvadratmeterprisen.

Planlægning i tre skalaer

Masterplanen arbejder med en klar overgang mellem det byggede og naturen hvor bygningsklynger placeres som skarpe geometriske former i et blødt landskab.

 

Materialitet

Facaderne er af sortmalet træ. Ved samlingerne af elementerne er der monteret horisontale brædder der understreger konstruktionen med præfabrikerede elementer.

Det stablede konstruktionsprincip er på facaderne markeret i overgangen mellem elementer

Paneler med værkstedsmonterede, lodrette brædder mødes af et vandret bånd, monteret på stedet. Den vandrette beklædning markerer også, hvordan bygningen kan skilles ad igen.

Variationer

Portene og nedskæringerne i volumenerne sikrer lys, transparens og kig ud til det omkringliggende landskab, i en ellers tæt bebyggelsesstruktur.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: BBB Kvistgård

Kategori:Boliger

Bygherre: DFE A/S

Beliggenhed: Kvistgård, Helsingør

Bruttoareal: 13.000

År: 2004 - 2008

Status: Opført

Antal enheder: 171 boliger

Opgaven

Program: Boliger

Aktivitet: Nybyggeri

Opgavetype: 1. præmie i konkurrence

Byggesystem: Præfabrikerede rumstore moduler og facader af sort træbeklædning

Kontakt: Jan Albrechtsen, jal@vandkunst.dk

Projektgruppe: Pernille Schyum Poulsen, Jens Thomas Arnfred, Thomas Nybo Rasmussen

Og: Svend Algren, Jens Linnet, Jens Kristian Seier og Lasse Nyholm Jensen

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten

Ingeniør: AICON a/s