Arenakvarteret
Ørestad
2011 - 2014

En men­ne­ske­lig ska­la i Øre­stad

Et kvarter med plads til kæmpeevents og hverdagsliv

Boligkvarterer med tæt-lav byggeri ligger op ad skøjtehal, skole og Royal Arena. I Arenakvarteret introduceres en ny skala – en slags mellemskala – en skala der kan tilføje nye dimensioner og nye rumligheder til hele Ørestad.

By & Havn gennemførte i samarbejde med Realdania og Københavns Kommune et parallelopdrag i foråret 2011 om udformningen af et helt nyt bykvarter i Ørestad. Vandkunstens forslag blev udvalgt som det bedste, og har dannet grundlag for byudviklingen i Arenakvarteret.

Arenakvarteret er et nyt bykvarter i Ørestad, med ca 270.000 etagemeter byggeri med mindre boligkvarterer sammen med bl.a. Royal Arena, en ny skøjtehal, en folkeskole og andre offentlige institutioner.

 

Blandede funktioner og variation i skala

Masterplanen peger på en ny grøn forbindelse til Kalvebod Fælled som strukturende element, hvortil de nye idrætsfaciliteter og institutioner knyttes. Disse bliver samtidig omdrejningsled for hvert sit mindre boligkvarter, der med en for Ørestad ny, tæt/lav – og menneskelig - skala.

Koncept pixelplan

Den konceptuelle planskitse illustrerer koncentrationen af både tætlave boligkvarterer og de store volumener i Arenakvarteret, der står som kontrast til de store karréer i Ørestad Syd.

Mellem skøjtehal og arena

En klar bykant mod landskabet

Kalvebod Fælled kiler sig hele vejen igennem Arenakvarteret som en byfælled. De samme plantearter findes derfor i byfælleden og består blandt andet af enggræs med vilde stauder og græsser.

Regnvandshåndtering

Lokal håndtering af regnvand er en integreret del af landskabsdesignet for byfælleden

Ankomst til Royal Arena set fra Kanalpladsen

Kanalpladsen er den lokale plads og mødested, man møder fra Ørestad Boulevard. Her fra er der adgang til Royal Arena, en skøjtehal – og til byfælleden. Efter konkurrencen har Vandkunsten fået opgaven at designe byrum og plads og det er noget af det første, der er opført i kvarteret.

Byfælleden

Den overordnede grønne struktur i bydelen består af ’byfælleden’, der som et grønt flodleje strækker sig fra Kalvebod Fælled mod vest til metrostationen mod øst. Et ’flodleje’ der introducerer fælledens biodiversitet i den nye bydel – kantet af bymæssige rumligheder og offentlige institutioner.

By og byfælled mødes

Bydelen er opdelt i fem kvarterer, der har fået navn fra de tilstødende omgivelser – Skovkvarteret, Kanalkvarteret, Fælledkvarteret etc.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Arenakvarteret

Kategori:Planlægning

Bygherre: By & Havn

Beliggenhed: Ørestad

Bruttoareal: Etagemeter: 270.000

År: 2011 - 2014

Status: Udført

Opgaven

Program: Byudvikling

Aktivitet: Masterplan, lokalplan, projektforslag og myndighedsprojekt landskab

Opgavetype: 1. præmie i parallelopdrag

Kontakt: Jan Albrechtsen, jal@vandkunst.dk

Projektgruppe: Pernille Schyum Poulsen, Thomas Nybo Rasmussen, Camilla Libonati, Christian Stahlfest Holck Skov, Jan Albrechtsen

Og: Kristian Seier, Lærke Møldrup og Sirkku Singer

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten

Ingeniør: Rambøll