Renovering af gårdhusene
Albertslund Syd
2014 - 2022

Bæ­re­dyg­tig trans­for­ma­tion

At forandre for at bevare

Gårdhusene i Albertslund Syd hører til generationen af tæt-lav storskalabebyggelser, der skød op i forstæderne i 1960’erne. Et industrialiseret og ensartet byggeri i en teknisk kvalitet, som desværre har været nødvendigt at forbedre over talrige renoveringsforløb. Som led i en projektkonkurrence banede Vandkunsten vejen for en ny renoveringspraksis ved at tilføre både bæredygtighed og autonomi til gårdhusene.

Vandkunstens vinderforslag sigtede mod at ’forandre for at bevare’. Her er altså primært tale om ændringer i den landskabelige bearbejdning og gøre byrummene tilgængelige for nye aktiviteter. Leverancen indeholder et kæmpe forslagsmateriale, der lader det være op til boligselskab og lejere at plukke og koordinere de endelige løsninger.

 Renoveringen af de mere end 1.000 boliger løber frem mod 2020.

Brugerne er med hele vejen

”Jeg tror ikke der findes et sted i verden, hvor lejere har lige så stor medbestemmelse som i denne bebyggelse. Det taler selvfølgelig lige ned i vores hjerter og ligger perfekt i tråd med tegnestuens mantra om demokratisk arkitektur.”

– Klaus Richter Gydesen, Arkitekt

Gårdrum med mere luft

Efter renoveringen får den enkelte gårdhavebolig mere luft og mere direkte adgang til de fælles grønninger

Alt kommer til afstemning

Til gengæld for en moderat husleje har alment boligbyggeri historisk set været kendetegnet ved en topstyret administration og en høj grad af ensartethed. Sådan er det ikke længere. I gårdhusene skabes ny plads til individuelle løsninger i de enkelte boliger og kollektiv beslutningstagen, når der skal tages stilling til byggeudvalgets forslag.

Før

Efter - Prøvehus

1001 gårdhuse

Planen viser de 1001 gårdhuse som bliver renoveret som en af Danmarks største renoveringssager og tegnestuens største byggesag.

Prøvehuse afprøver principper og materialer

Med 1001 huse, der skal gennemrenoveres, har vi først afprøvet løsninger i en række prøvehuse. Vi ser gårdhusenes renovering som en potentiel mulighed for at markere intet mindre end et vendepunkt i større almene renoveringer og i dansk byggeskik generelt, fordi vi her har chancen for at bygge og ombygge med en affaldsproduktion til følge, der er markant mindre end traditionelt.

Tilvalg bestilles på nettet

Lejernes tilvalgskatalog er lagt på nettet og fungerer som en webshop. Her kan man efter et besøg i prøveboligerne, i ro og mag sidde foran skærmen og udvælge de tilvalg, man ønsker i sin egen bolig.

Der er både gratis tilvalg og tilkøbsmuligheder, der betales af den enkelte beboer over huslejen.

Nyt liv til gamle materialer

Det har fra starten været en ambition, at transformationen af gårdhusene skal sætte nye standarder for bæredygtig renovering. Genanvendelse af udskiftede materialer er en stor del af strategien, hvilket blandt andet omdanner udtjente hegnslameller til nye højbede.

Grønne forbindelse og fællesskaber

Områderne mellem husrækkerne gennemgår også renovering. Disse grønninger var tidligere en flisesti og en græsplæne. Variation i landskab og beplantning danner nu kontrast til de mange ens gårdhavehuse

X-boxen

Ét af tilvalgskatalogets populære tilvalg af den såkaldte x-box, en tilbygning af genanvendt konstruktionstræ, der kan placeres enten på adgangs- eller gårdsiden. X-boxe kommer i flere varianter og kan eksempelvis blive til haveskur, vindfang eller pergola efter tegninger af Vandkunsten, så beboerne enten selv kan bygge dem eller betale for at få arbejdet udført.

Prøveboliger tester teknik og indretning

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Renovering af gårdhusene

Kategori:Boliger, Renovering

Bygherre: Boligselskabet BO-VEST, Albertslund Boligselskab SYD

Beliggenhed: Albertslund Syd

Bruttoareal: 94.254

År: 2014 - 2022

Status: Under udførelse

Antal enheder: 1001

Anlægssum: 1,5 mia kr

Opgaven

Program: Storskalarenovering af boliger

Aktivitet: Arkitektrådgivning

Opgavetype: 1. præmie i projektkonkurrence om helhedsplan for bymæssig transformation

Kontakt: Søren Nielsen, sn@vandkunst.dk

Projektgruppe: Tanja Nors Tardrup, Rasmus Olsen, Thomas Nybo Rasmussen, Julie Gjettermann Bergelin, Klaus Richter Gydesen, Rasmus Voss Nyborg, Tobias Jørgensen

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Ingeniør: Wissenberg a/s (totalrådgiver)

Konsulent: Sociolog Lise Gamst, Urbano, Transolar, Imgaine Envelope, Daniel Wedel fra Soul Food, Simon Austin og Mark Vacher.