A Landscape In Between
Aalborg
2012 - 2030

Et over­be­vi­sen­de løft af Aal­borg Øst

Strategien der strikker byen bedre sammen

Aalborg Øst er én af Aalborgs mest dynamiske forstæder. Bydelen er inde i en positiv udvikling med milliardinvesteringer i blandt andet et nyt universitetshospital, buslinje samt udbygning af både universitetet og den lokale industrihavn. Området er anlagt efter modernistiske principper i 60’erne, der gør bydelen trafikalt effektiv. Desværre på bekostning af bebyggelserne i området, der er skarpt opdelte både fysisk og socialt.

Sammen med Aalborg Kommune udskrev Realdania en konkurrence om en strategiplan for Aalborg Øst, der skulle styrkes med tættere byggeri og et nyt, samlende mødested for de ellers isolerede områder. Vandkunsten vandt med det omfattende løsningsforslag ’Landscape in Between’.

’Landscape in Between’ danner fælles grundlag og inspiration for de fremtidige samarbejdsprojekter, der skal drive transformationen af Aalborg Øst. Der er tale om en omfattende kortlægning af områdets udfordringer samt et forslag om at udnytte landskabets kvaliteter og eksisterende bygningstypologier.

Vinder årets bedste byplan

Vandkunsten har fortsat sin involvering i bydelen med både strategiske opgaver og fysiske byggeprojekter. Blandt andet Kickstart Forstaden og Tornhøjbroen, der er blevet vigtige elementer i den styrkede forbindelse til resten af byen.

For den samlede indsats, modtog Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune i 2019 årets byplanpris for 'et overbevisende løft af et udsat boligområde.

Astrupstien - institutionsbåndet

Aalborg Øst spænder på alle måder bredt og skal bæres frem af en solid og helhedsorienteret vision. Vandkunstens arbejde har både omfattet strategiplan, strukturplan, lokalplan, brugerinddragelse samt projektering. Efterfølgende har vi også været totalrådgivere på etableringen af en tunnel, der er et markant forbindelsespunkt i planen.

Lag-på-lag

“Vores oplæg er ikke et Nike logo – men det er faktisk styrken. Vi læste stedet og forholdte os ydmyge overfor området, beboerne, kommunen og de investorer, der rent faktisk skal drive transformationen. Vores egen styrke ligger i forståelsen af forstaden, det nære liv, de trygge gader osv. Det blev så til en lag-på-lag-løsning, der er lydhør overfor stedets udfordringer og potentialer i stedet for at diktere en komplet forvandling.”

– Morten Kjer Jeppesen
Arkitekt MAA

Bazar ved Kildeparken

Helhedsplan og supercykelsti Astrupstien er på mange måder hovednerven i forsøget på at samle bydelen. Det fremtidige forløb strækker sig hele vejen fra Øster Uttrup i nord, ned gennem Aalborg Øst og videre til universitetet i syd. I helhedsplanen har vi udpeget en række fysiske elementer, der kan forstærkes eller tilføres langs stien for at understøtte den ønskede udvikling og fremtidige investeringer

Vinder af byplanprisen 2019

Kickstartprojektet: tunnellen er et hængsel langs Astrupstien

Første fysiske kickstartprojekt omfatter en opgradering af cykel- og fodgængertunnelen under Humlebakken og de tilstødende byrum. Målet er at skabe et hængsel langs Astrupstien, der binder det centrale Tornhøj sammen på tværs af Humlebakken. Vi har efterfølgende fået opgaven at tegne tunnellen og den stod færdigbygget i 2018.

Landskabet binder det hele sammen

Landskabet er den vigtigste ressource for identitet og udvikling af Aalborg Øst og vi har udarbejdet de 8 principper for en bæredygtig udvikling af området. Derfor omdøbte vi også konkurrencens titel fra ‘City in Between’ til ‘Landscape in Between’.

Nye forbindelser og møder

Astrupstiforbindelsen er en vigtig brik i at skabe sammenhæng mellem universitetsområdet i syd og boligområdet i nord. Det er tanken at Astrupstien skal blive bydelens nye rygrad. Vi har fået til opgave at gennemføre dette delprojekt i masterplanen.

Grundprincipper frem for detailstyring

De første realiseringsprojekter er vigtige i forhold til at tegne den videre udvikling i Aalborg Øst. Her er tale om komplekse omdannelsesprojekter med en bred skare af grundejere og interessenter. Derfor giver det ikke mening, at vi forsøger at nedkoge en detaljeret masterplan. I stedet handler det om at igangsætte en positiv udvikling og få de mange interessenter til at se værdien i et generelt kvalitetsløft. Derudover søger forslaget at samle grundejere og interessenter i en fælles opbakning til en række grundprincipper, der kan guide udviklingen i årene fremover på tværs af interesser og skiftende rammevilkår.

Herover ses en delplan for Tornhøjgaarcenteret

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: A Landscape In Between

Kategori:Planlægning

Bygherre: Aalborg Kommune og Realdania

Beliggenhed: Aalborg

Bruttoareal: 35.000

År: 2012 - 2030

Status: Under udvikling

Opgaven

Program: Masterplan og efterfølgende opgaver

Aktivitet: Helhedsplan, brugerinddragelse, efterfølgende totalrådgivning og projektledelse

Opgavetype: 1. præmie i projektkonkurrence

Kontakt: Pernille Schyum Poulsen, psp@vandkunst.dk

Projektgruppe: Jan Albrechtsen, Kirstine Fagerlund Hvidegaard, Morten Kjer Jeppesen, Maria Ramild Crammond, Thomas Nybo Rasmussen, Pernille Schyum Poulsen

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten

Ingeniør: Esbensen, Sloth Møller, Tyréns