Gennembruddet i Brande
Brande
2023 - 2025

Vi syr Bran­de sam­men

Fra Købstad til Mødestad

Hvordan kan ’Købstad’ blive til ’Mødestad’. Et gennembrud i by­strukturen, skal skabe en sammenhængende bymidte på tværs af hverdags-, handels- og kulturliv. Vi er gået nænsomt til værks og med afsæt i de eksisterende kvaliteter skabt et spændende rumligt forløb, som skaber mulighed for nye aktiviteter og møder.

Vi har ladet os inspirere af Brandes tekstile historie og den ild som har navngivet Brande og som i dag står stærkt i de mange ildsjæle.

Med den nye forbindelse – ’Sammensyningen’ som vi har valgt at kalde den – får de eksisterende steder og de nye byrum mulighed for at understøtte hinanden.

Med det nye gennembrud skabes et nyt identitetsgivende knudepunkt, der som et fyrtårn skal stå som symbol for Brandes nye identitet som Mødestad.

Sammensyningen

I den nye ”Sammensyningen” vil vi styrke, samle og udfolde alle de eksisterende aktiviteter, fællesskaber og potentialer, som midtbyen rummer, og sætte dem sammen på nye måder – supplere og forstærke med nye byrum, nicher og mødesteder. Udfordringer med trafik, terrænspring og vandløb skal vendes om og ses som et potentiale – og istedet bruges konstruktivt til at skabe en spændende og mere levende by, med et varieret sammensat forløb af forskellige rumlige oplevelser.

Sammensyningen skal markere sig som noget nyt og særligt i byen. Det bør ske ved en bevidst strategi i valget af beplantning/træer, belægninger, lysgivere og rumlige greb, som skal styrke forbindelsens identitet og sammenhængen fra Remisen i nord til Artium i syd. Undervejs skal der, i hvert by- og landskabsrum, lægges nye, rumskabende elementer ind på ruten, der som perler på en snor tilbyder fint bearbejdede oplevelser og overgange undervejs.

Byens Trappe

En særlig del af Sammensyningen er Byens Trappe, som forbinder Gennembruddet og Byens Park. Terrænet er dramatisk og det skaber en helt særlig situation, der giver mulighed for en helt unik trappe - skræddersyet til stedet. Trappen er udformet med afsæt i det eksisterende terræn og de to store eksisterende træer som vi mener bør bevares. Trappen slynger sig mellem stammerne og træernes kroner danner tag over trappeløbet. Hæver man blikket, kigger man ud på Byens park.

Nye byrum

Den nye byforbindelse skaber ikke kun nye vejrligs beskyttede muligheder i det nye Byhus og Byens Madhus . Torvet får bedre opholdsmuligheder og på solsiden af Byhuset, Byens Madhus og Trappen, skabes helt nye sydvendte uderum med udsigt over åen og parken nedenfor.

På sydsiden af Byens Madhus skabes en solfyldt plads, hvor baggårdens kvaliteter males frem og der opstår et nyt særligt byrum: Byens plads, som rummer et overdækket uderum, hvor der kan være fælles spisning, loppemarked mv. Centralt på pladsen udnyttes terrænet og der skabes en amfiscene til med siddepladser i kanten. Trappeforløbet afbrydes undervejs af mindre plateauer, med plads til roligt ophold med udsigt.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Gennembruddet i Brande

Kategori:Landskab, Planlægning

Bygherre: Ikast-Brande Kommune med støtte fra med støtte fra Realdania og Brande City

Beliggenhed: Brande

Bruttoareal: 8.800 m2

År: 2023 - 2025

Status: 1. præmie i indbudt parallelopdrag. Igangværende

Opgaven

Program: Byplanlægning og landskab

Aktivitet: Transformation, byrum og landskandskab

Opgavetype: Inviteret konkurrence

Kontakt: Thomas Nybo Rasmussen, tnr@vandkunst.dk

Projektgruppe: Anna Maya Handberg, Clara Tarp Larson, Asbjørn Staunstrup Lund, Thomas Nybo Rasmussen, Kim Dalgaard, Lasse Brix Arge Malmberg, Christian Stahlfest Holck Skov, Pernille Schyum Poulsen

Rådgiverteam

Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten

Landskab: Tegnestuen Vandkunsten