Sankt Hans Hospital
Roskilde
2022

Trans­for­ma­tion af hi­sto­ri­ske ho­spi­tals­byg­nin­ger

Sønderhus og Østerhus

Bygningerne Sønderhus og Østerhus på Sankt Hans har tidligere udgjort en livsramme for psykiatriske patienter. Stedets dybe og særlige historie, betyder at vi ikke kan betragte omdannelsen af bygningerne som en almindelig renoveringsopgave. Kreative sysler som f.eks. tegning og maling udgjorde en fremtrædende del af behandlingsformen igennem 1900-tallet. Vores transformations-strategi forsøger at rumme et fintfølende og kreativt islæt der diskret refererer til historien.

Østerhus og Sønderhus

Både Østerhus og Sønderhus er inspireret af Bindesbølls Kurhus til Sankt Hans Hospital opført i 1860. Østerhus (markeret med blå) er opført i 1872, tegnet af arkitekt N. S. Nebelong, som en del af de udvidelser af hospitalet, der kom i begyndelsen af 1870erne. Bygningen er opført i tre etager med blank mur i gule tegl. Sønderhus (markeret med rød) er opført i 1907, tegnet af arkitekt H. Meyer, og var oprindeligt forbeholdt kvindelige patienter. Sønderhus er opført i tre etager med blank mur i gule tegl.

Østerhus - parterre etage

Østerhus - parterre etage

Fællesrummet i Østerhus er indrettet med beboercafé, fælleskøkken og langborde.
Her øges døråbningen i bredden svarende til vinduesåbninger på etagene over og pladedøren udskiftes til to-fløjet terrassedør. Terrænet bearbejdes for at styrke adgangsforholdene.

Sønderhus - parterre etage

I Sønderhus er der allerede eksempler på hvordan facaden er blevet bearbejdet og tilpasset husets brug over tid og nu tilføjes endnu et kapitel til historien. Ved at bearbejde facaden har vi styrket relationen mellem beboere og det omgivende parklandskab.

Parterre etagen indrettes med fællesrum som fællesvaskeri, hobbyrum og med mulighed for at kommende beboere selv kan indtage og indrette sig. Via de sammenlagte fællesrum kan parterreetagen tilgås direkte fra omgivende friarealer.

Terrænet bearbejdes lokalt og afgrænses af ’boligtårne’ i både udstrækning og dybde. Ved de eksisterende vindueshuller nedtages brystning/sokkel for at muliggøre direkte adgang fra fællesrum til friarealer.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Sankt Hans Hospital

Kategori:Boliger, Landskab, Renovering

Bygherre: Boligselskabet Sjælland

Beliggenhed: Roskilde

Bruttoareal: 6400

År: 2022

Status: Igangværende

Antal enheder: 77 boliger

Opgaven

Program: Almene boliger

Aktivitet: ombygning, renovering

Opgavetype: Skitse projekt, myndigheds projekt, hovedeprojekt og tilsyn

Kontakt: Kim Dalgaard, kd@vandkunst.dk

Projektgruppe: Casper Phillip Ebbesen, Troels Trier Mørk, Kim Dalgaard, Thomas Nybo Rasmussen

Rådgiverteam

Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten

Landskab: Tegnestuen Vandkunsten

Ingeniør: Wissenberg A/S

Entreprenør: Einar Kornerup A/S