Tinggården
Herfølge
1971 - 1978

Eks­pe­ri­men­tet der lyk­ke­des

Starten på det tæt-lave

Fra sin placering på et markareal i Herfølge, har Tinggården, siden tilblivelsen i 1978, dannet skole for det tætte og lave boligbyggeri i Danmark. Tinggården er historien om et alment boligeksperiment, der via arkitekturen genindsatte beboerdemokratiet i det nære miljø, og som i den grad lykkedes med sin mission.

I 1971 udskrev SBi – Statens Byggeforskningsinsitut en konkurrence om alternative boligformer. Konkurrencen var en oplagt mulighed for at vise vores ideal om fleksibel arkitektur i øjenhøjde og dermed tage et radikalt opgør med samtidens teknokratiske højhusbyggeri, og det vi på dette tidspunkt så som forstædernes parcelhusørkener.

Vi vandt konkurrencen med et forslag, der vægtede fællesskabet og sigtede efter at give beboerne oprigtig indflydelse. Både på arkitekturen og på den måde man lever og indretter sig i bebyggelsen. Konkurrencen banede vejen for boligeksperimentet Tinggården og blev samtidigt starten på arkitektvirksomheden Vandkunsten.

Tinggården står færdig i 1978. Byggeriet består af 78 boliger fordelt i seks familiegrupper hver med sit eget fælleshus, der kan bruges til fællesspisning og andre aktiviteter. Derudover opføres et større fælles beboerhus for alle Tinggårdens beboere. Tinggården udvides med anden etape i 1983-84, der fordobler antallet af boliger i bebyggelsen.

Vandkunstens DNA

”På mange måder var Tinggården også starten på Tegnestuen Vandkunsten. Vi lavede et decideret manifest til konkurrencen, der indeholdte helt klare arkitektfaglige holdninger til alt fra måden vi indretter os på som samfund, hvordan fællesskaber skal fungere og videre ned i samspillet mellem byggeriet og landskabet, materialevalg og så videre.
Det rakte langt videre end projektet i sig selv, og har formet den måde, vi har arbejdet med arkitektur lige siden.”

- Michael Sten Johnsen, arkitekt MAA og medstifter af Vandkunsten

Svensk pladderromantik

Præfabrikerede, malede træfacader og sækkeskurede murede partier. Tagdækning i grå eternit. Cowboyby og Emil fra Lönneberg-arkitektur lød kritikken fra datidens arkitekter. Beboerne tog anderledes godt imod den.

Elementær fleksibilitet

På trods af sit afvekslende ydre, består bebyggelsen af en forenklet, elementbaseret byggeteknik og et system af rumlige komponenter, der giver stor fleksibilitet i forhold til valg af boligtyper, og måden de sammensættes på. De mellemliggende tillægsrum giver desuden mulighed for at skabe variation over tid.

 

 

Omfattende brugerproces

Med afsæt i det oprindelige konkurrenceforslag forgår en længerevarende og demokratisk videreudvikling af Tinggården i tæt samarbejde med en engageret gruppe af kommende beboere

Små hjem men masser af plads

Boligerne er forholdsvis små med et gennemsnitareal på 78 kvadratmeter. Men ved hjælp af fællesarealer og beboerhuse, der her udgør omkring 10% modsat de vanlige 3% i alment byggeri, oplever selv børnefamilierne, at pladsbehovet opfyldes.

Det private rum blev et flydende begreb

Med sine åbne plan- og facadekompositioner der inviterer beboerne til aktiv deltagelse i fællesskabet, er Tinggården blevet et forbillede for tæt-lavt byggeri i Danmark.

Da køkken-alrum var radikale

Danmarks måske første køkken-alrum fødtes i Tinggården. En uset og radikal løsning i sen-70erne. Knap så radikal i dag.

Bebyggelsen byder i øvrigt på 5 forskellige boligtyper samlet i klynger med hvert sit fælleshus. De robuste, enkle boliger og de fleksible vægge gør det muligt at ændre indretningen løbende, så én husstand for eksempel kan overtage et rum fra naboen.

 

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Tinggården

Kategori:Boliger

Bygherre: Tæt-lav Herfølge

Beliggenhed: Herfølge

År: 1971 - 1978

Status: Opført

Antal enheder: 78 boliger, 1 alhus, 6 familiegrupper med hver sit fælleshus

Opgaven

Program: Almene boliger og fælleshuse

Aktivitet: Arkitektur og landskab, brugerinddragelse

Opgavetype: 1. præmie i idékonkurrence

Byggesystem: Præfabrikerede betonelementer, tegl, træfacader

Kontakt: Jan Albrechtsen, jal@vandkunst.dk

Projektgruppe: Jens Thomas Arnfred, Michael Sten Johnsen, Jan Albrechtsen

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten

Ingeniør: Viggo Michaelsen A/S

Entreprenør: Larsen & Nielsen A/S