Lydisolering af Tapperiet kulturhus
Køge
2013 - 2015

Ny over­frak­ke dæm­per ly­den fra un­ge­kul­tur­hu­set

Kulturhuset fik overfrakke på

Tapperiet i Køge er et populært offentligt spillested for unge. Det blev etableret i en gammel industribygning på den øde og industrielle Søndre Havn uden nære naboer. Det tidligere industriområde er imidlertid et nyt byudviklingsområde ved Køge Kyst, i en masterplan som Vandkunsten har udformet. Med nye boliger kommer naboerne tæt på og der er nye støjkrav, der skal overholdes af det lille kulturhus. Derfor fik Vandkunsten opgaven at lydisolere huset

Vi har bevaret det gamle hus og bygget en ny og større bygning oven på den gamle, en tyk, grøn ’overfrakke’ til Tapperiet. Ved at bruge ubehandlet massivtræ har vi sparet udgifter til malerentreprisen og det danner en varm kontrast til de øvrige industrielle materialer som beton og stål.

Tapperiet er indstillet til RENOVERprisen 2017

Jord og græs dæmper lyden

Som del af lyddæmpningen består taget af jord- og sedummåtter, med enggræs og sedum, som med tiden tilpasser sig det planlagte grønne udeområde som grænser op til Tapperiet.

CO2neutral i massivtræ

Den nye bygning er en stor let skal og opført i præfabrikerede massivtræselementer.

Koncert i foyen

 

Hallen er opført med delt financiering af Køge Kyst, Køge Kommune og Realdania.

Brugerne fortæller, at de er meget glade for den nye foyer og de muligheder, som hallen giver Tapperiet. – følg spillestedet via hashtagget #tapperiet og @tapperietikoege på Instagram.

Næsten dobbelt så meget plads

Tilbygningen (lys grå) giver nye sideskibe til Tapperiet. Her kan der etableres ekstra musikscener i forbindelse med festivals ligesom der her er dagslys og adgang til øvelokaler

 

Tilbygningen er delt financieret af Køge Kyst, Køge Kommune og Realdania.

Akustisk overfrakke

Frem for en indvendig isolering af bygningen, har tegnestuen etableret en grøn ’overfrakke’ til Tapperiet på ca.1000 m². Denne overdækning fungerer som akustisk dæmpning og introducerer nye faciliteter til spillestedet, som nu har fået en foyer, miniscene, garderober, depoter, samt en række ’fleksible rum’ i form af rå containere, koblet til bygningskroppen.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Lydisolering af Tapperiet kulturhus

Kategori:Kultur & institutioner, Renovering, Træ

Bygherre: Køge Kommune og Køge Kyst P/S

Beliggenhed: Køge

Bruttoareal: 1.100

År: 2013 - 2015

Status: Opført

Anlægssum: 10,7 mio. kr

Opgaven

Program: Akustisk overbygning, som danner foyer, øverum, depoter

Aktivitet: Tilbygning, energirenovering/ombygning

Opgavetype: Totalrådgivning

Byggesystem: Præfabrikerede elementer af massivt træ, bærende konstruktion med limtræsdragere

Kontakt: Kim Dalgaard, kd@vandkunst.dk

Projektgruppe: Jan Albrechtsen, Kim Dalgaard

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Ingeniør: Moe A/S