Det Moderne Tanghus
Læsø
2012 - 2013

Tang­hus på Læsø anno 2013

Et bemærkelsesværdigt materiale

På øen Læsø findes en gammel byggetradition for at bruge tang – eller ålegræs – på tagene. Tage, der holder i flere hundrede år. I 2010 købte Realdania Byg det 150 år gamle, fredede tanghus “Kalines Hus”og gennemførte en nænsom restaurering. Nær ved lå et moderne sommerhus, tegnet af arkitekt Hanne Kjærholm. Realdania Byg købte naturgrunden imellem de to forskellige huse. I 2012 vandt Vandkunsten konkurrencen om at tegne et sommerhus, der fortolker de gamle traditionelle tanghuse – og tilpasser sig naturgrunden med et moderne fritidshus.

Det Moderne Tanghus blev et eksperimentelt byggeri. Huset giver et bud på, hvordan man kan bruge ålegræs som byggemateriale på en moderne måde, der respekterer den lokale byggetradition. Her udforskes materialets formsprog og huset er opført i tæt samarbejde med lokale kapaciteter.

”Det Moderne Tanghus på Læsø er ikke blot en fortælling om den fornyede anvendelse af et bemærkelsesværdigt materiale på et særegent sted med en højst usædvanlig bygningshistorie. Det er også en krystalkugle, der indfanger og belyser mange af de væsentligste problemstillinger, som byggeriet står overfor i dag.”

- Søren Nielsen, arkitekt MAA, partner hos Vandkunsten

Holder på CO₂

Tang er et naturligt, lokalt, ikke-giftigt og CO₂-neutralt materiale. Derfor kan materialet, i en tid med fokus på klima og miljøhensyn, anskues som et meget ‘moderne’ materiale, på trods af at det er blevet brugt til at tænge tage med siden 1600-tallet. Livscyklusanalysen viser, at Det Moderne Tanghus binder CO₂ i en størrelsesorden, der svarer til CO₂-udslippet ved ti års brug. Dette er en væsentlig reduktion af den samlede klimabelastning i forhold til de fleste traditionelle bygninger. Spørgsmålet er, hvad der sker, hvis bygningen nedrives, og materialerne afbrændes - så slippes hele CO₂-depotet jo ud i atmosfæren? Ja, men i så fald erstatter de CO₂-bindende materialer andet brændsel og har således stadig en gunstig virkning på klimaet.

Traditionel form til utraditionelle materialer

I eksperimentelle byggerier, som i klassisk videnskabelige forskning, skal man ikke eksperimentere med for mange ting på en gang. For så risikerer man ikke at kunne afgøre præcist, hvorfor noget gik godt, og andet gik galt. Det Moderne Tanghus er et eksperiment med materialer og byggeteknik – ikke et socialt eksperiment. De fleste skal kunne føle sig hjemme i huset, og derfor er huset udformet forholdsvist traditionelt med et stort centralt opholdsrum med loftshøjde til kip og værelser i begge gavle. De to toiletter er placeret mellem opholdsrummet og værelserne, og sovekapaciteten er forøget ved at placere hemse oven på værelserne. Bygningen er et længehus med saddeltag, og følger således den lokale byggetradition, både hvad angår størrelsen og den øst-vestlige orientering. Det har været intentionen, at bygningen ikke skal skille sig ud gennem sin form eller sin indretning, men primært gennem sine materialer og sin detaljering.

Isolerer som mineraluld

Ålegræs isolerer og dens isoleringsevne svarer næsten til mineraluld. Det udnytter vi ved at placere ålegræsset mellem konstruktionerne i gulv, facade og tag. Vi udnytter også ålegræssets evne til at tætne bygningen ved at anvende materialet som facadebeklædning.

Fornyelse med teknologi

De traditionelle tangtage på Læsø består af op mod 25 tons tang, der blev losset i filtrede dynger på taget. Det er en meget tidskrævende arbejdsproces at tænge et tangtag. I Det Moderne Tanghus er der helt andre omstændigheder på spil, men man kan sammenligne nogle af de mekanismer, der skaber den særlige byggeteknik og dermed den særlige identitet. I dag møder ålegræsset en nutid med dyr arbejdskraft, så tidsforbrug, arbejdskraft og materialeressourcer skal begrænses mest muligt. Til gengæld står der en højtudviklet teknologi og et rationelt produktionsapparat til rådighed.

Høvlet lærke- og fyrretræ giver varme

Hvor der ikke er tang, er der træ. Træbrædder af lærk, fyr og gran udgør konstruktioner, gulve, vægbeklædninger og køkkenbordplader. Træet er den neutrale baggrund for de usædvanlige beklædninger af ålegræs.

Designet til at skille ad

For at sikre, at materialerne i Det Moderne Tanghus havner i kraftværkets forbrændingsovn så sent som muligt, er bygningen konstrueret så den er let at skille ad, og følger det såkaldte ‘Design for Disassembly’ princip.

Effektiv byggeproces med præfabrikation

Trods bygningens beskedne størrelse har anvendelsen af præfabrikation været med til at nedbringe prisen. På den måde var der råd til nogle af de mere kostbare elementer i byggeriet - for eksempel de polstrede lofter og de energibesparende installationer. Når man anvender præfabrikation som byggemetode, opnår man i reglen en lavere pris end ved traditionel håndværksproduktion på stedet: Jo større mængder og jo større ensartethed i elementerne, desto billigere og mere effektivt kan man bygge.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Det Moderne Tanghus

Kategori:Boliger, Forskning & udvikling, Træ

Bygherre: Realdania Byg

Beliggenhed: Læsø

Bruttoareal: 90

År: 2012 - 2013

Status: Udført

Antal enheder: Et sommerhus

Anlægssum: 2 mio kr

Opgaven

Program: Nul-energi Sommerhus

Aktivitet: Arkitektur, komponentudvikling, mockups, materialetest, procesudvikling, LCA

Opgavetype: 1. præmie i indbudt konkurrence

Byggesystem: Træ med ålegræs på facader, tag, isolering og som polstring af indendørs paneler.

Kontakt: Søren Nielsen, sn@vandkunst.dk

Projektgruppe: Katrine West Kristensen, Nel Jan Schipull, Anne-Mette Manelius Greisen, Søren Nielsen

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten

Ingeniør: Moe

Entreprenør: Greenhouse