Skibet og Broen Seniorbofællesskab + værdiprogram
Køge Kyst
2017 - 2020

Ski­bet og bo­fæl­les­ska­bet Bro­en

Blandet boligbyggeri i Køge

Skibet er et blandet boligbyggeri med udlejningsboliger og et seniorbofællesskab.

Projektet forankrer sig i visionen om at skabe ramme for et boligbyggeri, som skal fremme en sociokulturel og social bæredygtig udvikling af det fremtidige område ved Søndre Badestrand i Køge. Projektet giver social værdi og variation i befolkningssammensætning i Køge Kyst-området ved at tilføre flere forskellige befolkningsgrupper og give beboerne mulighed for og incitament til at blive boende over en lang årrække. Denne vision konkretiseres gennem et byggeri af høj arkitektonisk kvalitet og detaljering, hvor både miljømæssige, økonomiske og socialansvarlige aspekter er indarbejdet ud fra et langsigtet perspektiv, og eksempelvis ved at opnå DGNB Guld certificering.

Status på byggepladsen marts 2019

Luftfotos fra entreprenøren Enemærke & Petersen. Det er byggeriet til højre

Fællesskabet Broen

Zoner for naboskabet

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Skibet og Broen Seniorbofællesskab + værdiprogram

Kategori:Boliger, Boligfællesskab

Bygherre: Pension Danmark og Realdania (værdiprogram til fællesskab)

Beliggenhed: Køge Kyst

Bruttoareal: 6970

År: 2017 - 2020

Status: Under constriuction

Opgaven

Program: Boliger

Aktivitet: Nybyggeri

Opgavetype: 1. præmie i tilbudskonkurrence

Byggesystem: Betonelementer

Projektgruppe: Susanne Schelde

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten

Entreprenør: Enemærke & Petersen