Ovalen i Roholmsparken + værdiprogram
Albertslund
2018

Ram­mer til livskva­li­tet

Livskvaliteten vokser og ældre føler sig mindre ensomme, når de bor i bofællesskab

Derfor har Realdania taget initiativ ’Rum og fællesskaber for ældre’. Vandkunsten har tegnet de første streger til de første seniorbofællesskab som opføres i et partnerskab mellem Albertslund Kommune, KAB, Boligselskabet AKB, Albertslund og foreningen Realdania. Som grundlag for bofællesskabet, har vi udviklet et værdiprogram, som giver bud på, hvad hverdagens fællesskaber kan samle sig om. Værdiprogrammet tager udgangspunkt i en række interviews, som blandt andet peger på, at mange mænd har brug for konkrete aktiviteter at mødes om, at kunne trække sig fra fællesskabet og at kunne være sammen med andre på egne præmisser. Derfor skabes der rum til i fællesskab at udvikle konkrete faciliteter, som kunne være fx værksted, motionsrum og billard.

Mænd vil mødes om aktiviteter og på egne præmisser

Et vigtigt fokus i arbejdet med at udvikle det nye bofællesskab har været at sikre, at det bliver nytænkende i sin måde at skabe rammerne for et levende hverdagsfællesskab mellem beboerne. Der har traditionelt været en hovedvægt af kvinder i mange boligfællesskaber. Derfor er det et mål i udformningen af bofællesskabet, at det appellerer lige så meget til mænd som til kvinder.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Ovalen i Roholmsparken + værdiprogram

Kategori:Boliger, Boligfællesskab

Bygherre: Albertslund Kommune, KAB, Boligselskabet AKB, Albertslund og foreningen Realdania (værdiprogram)

Beliggenhed: Albertslund

År: 2018

Status: Under udvikling

Antal enheder: 50

Opgaven

Program: Boligfællesskab, boliger og fællesrum

Aktivitet: Værdiprogram og nybyggeri

Opgavetype: Opdrag

Kontakt: Jan Albrechtsen, jal@vandkunst.dk

Projektgruppe: Rikke Møller Andersen, Jan Albrechtsen

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten

Konsulent: Andel (værdiprogram)