Musicon Genbrugsstationer
Bagtæppet og Basgangen, Musicon, Roskilde
2019 - 2020

Cir­ku­læ­re res­sour­ce­plad­ser

Ressourcepladser på Bagtæppet og Basgangen i bydelen Musicon i Roskilde

Roskildebydelen Musicon udvikles, hvor der tidligere var en stor fabrik og genbrug af haller, materialer er en prioritet for Roskilde Kommune. Derfor får en række genbrugsstationer ekstra meget kærlighed som pilotprojekt i området. Vandkunsten har tegnet foreløbigt de første to af en række stationer.

Opgaven omfatter rådgivning i forbindelse med opførelse af affaldsskure beliggende Bagtæppet og Basgangen i bydelen Musicon i Roskilde.

Affaldsskurene er opført i primært genbrugsmaterialer og i projektet har været: et arkitektonisk og byggeteknisk udviklingsspor i arbejdet med genbrugsmaterialer samt et miljø- og arbejdsmijømæssigt udviklingsspor i den praktisk operationelle håndtering af risiko for arbejde med forurenede materialer samt dokumentationskrav over for miljø- og bygningsmyndigheder.

Bygningerne på ressourcepladserne er opført som trækonstruktioner af tømmer med ensidigt skrånende tag. De opføres primært med genbrugsmaterialer fra nedrevne bygninger på Musicon.

Facader udføres i stålplader, ovenlyskupler i glasfiber, vinylfliser, perforeret stål, kabelbakker vingetegl og træ. Skydeporte er genbrugte skydeporte i stål. Tagbeklædning udføres i stålplader/ovenlyskupler.

Vandkunsten fik allerede i 2017 opgaven at lave en ressource-mapping inden nedrivning.

"det virker ret meningsfuldt at demonstrere, at affald netop er en ressource. Hvis vi kan fortælle det til brugerne allerede ved byggeriet, er der en chance for, at det virker motiverende,"
Gunilla Stine Rasmussen, projektleder i Roskilde Kommunes Musicon-sekretariat.

Ressourcemapping af byggematerialer

Forud for projekteringen af de to skure er der udført et ressourcemapping af Vandkunsten, der anviser hvilke bygningsdele, der er egnede til genbrug i de kommende skure. Arbejdet er udført i samarbejde med miljøingeniør, der har verificeret materialernes brugbarhed ift. miljø og arbejdsmiljø, samt med entreprenøren, der har bidraget med muligheder for demontering og genbrug.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Musicon Genbrugsstationer

Kategori:Forskning & udvikling, Træ

Bygherre: Roskilde Kommune

Beliggenhed: Bagtæppet og Basgangen, Musicon, Roskilde

Bruttoareal: ca. 150

År: 2019 - 2020

Status: Opført

Antal enheder: 2 affaldsskure

Anlægssum: 1 mio. kr

Opgaven

Program: Affaldsskure

Aktivitet: Nybygning

Opgavetype: Totalenterprise

Byggesystem: Trækonstruktioner af genbrugt tømmer og beklædning ad diverse genbrugte materialer fra nedrevne bygninger på Musicon.

Kontakt: Katrine West Kristensen, kwk@vandkunst.dk

Projektgruppe: Line Tebering, Søren Nielsen

Rådgiverteam

Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten

Ingeniør: Per Hageman og Golder

Entreprenør: Egen Vinding og Datter