Boliger i Torpedohallen
Holmen i København
2001 - 2003

Nye bo­li­ger i den gam­le tor­pedo­hal

Urbane boliger i den kæmpe industrihal

MTB hallen blev bygget i 1954 til vedligeholdelse af forsvarets skibe, først og fremmest motortorpedobåde. Den er opført i datidens begejstring for store konstruktioner i jernbeton og stål med et hovedrum på 32x160x15 m.

Da forsvaret forlod Holmen i 1990erne blev området genstand for byudvikling. Byggematadoren Kurt Thorsen så muligheder for at bygge boliger i den tomme gigantiske betonstruktur og han kom til Vandkunsten for at løse opgaven. Vi bevarede de rå konstruktioner og tegnede boliger med en stor fælles gade til åben himmel, tæt på byen og direkte ned til vandet.

Den gamle hal var et hus af stor orden – et enkelt, stramt skelet med patina. De 67 nye boliger lægger sig ind i denne struktur og skaber samtidig lidt uorden og bringer forskellige skalaer og materialer i spil.

Vi søgte en modstilling, der kan fortælle hallens historie, og samtidig skabe arkitektoniske spændinger og oplevelse af to temperamenter: Denne grove, ordentligt marcherende krigshal, og det lette spejlende, mere legende bolighus.

Orden og uorden

Med arkitektoniske greb fremhæves bygningens kontraster. Ved at trække facadelinjen i det nye hus tilbage, vises det afgørende møde med de arrede gamle betonsøjler, gitterdragerne og taget. Det giver søjlerne en helt anden betydning end i den gamle torpedohal, som var helt flad på ydersiden - tavs om konstruktionen.

En kanalgade starter i vandniveauet fra voldområdets sø og føres op igennem bygningen. Boligerne er opført i hver side og forbindes på tværs af gangbroer.

I det nye koncept understreger betonsøjlerne den gamle hal og bærer taget  det hele. I de frilagte gamle gitterspær hænger gangbroer og balkoner, mens søjlerne bærer altaner. De nye boliger klarer konstruktivt sig selv. De er opført i betonelementer.

160 meter bolighal

En offentlig passage fører igennem bygningen og krydser det offentlige indre gaderum. I hallen er den gamle beton- og stålkonstruktion bevaret. Boligerne er placeret indenfor strukturen mens tagspærrene står uden tag og danner ramme om bebyggelsen. Konstruktivt bærer boligerne sig selv og er opført af betonelementer.

Levende bygade

En tidlig perspektivskitse viser en levende bygade –  En tæt bebyggelse under den store hal-struktur og ‘helt ude’ på det ellers landlige Holmen.

Fællesgade på anden sal

Privat parkering til den 67 lejligheder ligger i bunden af strukturen væk fra vandet. Rækkehuse er placeret på anden sal mens en fællesgade forbinder rækkehusene heroppe med vandet i voldens vandspejl.

Industrielt gaderum

Alle boliger har adgang fra midterrummets »gade«, som alle beboere dermed står i forhold til og er fælles om – som i den klassiske gade. Der er bare lige det, at gaden i den ene ende af huset ligger på 2. sal – over parkeringen, og i den anden ende er en kanal – en gave fra den gamle hal til de nye beboere. Den offentlige sti langs havnen i København krydser direkte gennem hallen og gør den og dens gaderum til en del af byen.

Lejlighedernes størrelse varierer fra 75 m2 – 275 m2. Alle lejligheder har store glasarealer og dermed høj grad af lyshed og udsigt. Der er et meget stort opholdsrum, hvor køkkenet altid står. Interiøret er præget af lyse flader og lethed.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Boliger i Torpedohallen

Kategori:Boliger, Renovering

Bygherre: NCC construction A/S og 2L Development A/S

Beliggenhed: Holmen i København

Bruttoareal: 9.200

År: 2001 - 2003

Status: Opført

Antal enheder: 67 lejligheder mellem 75 og 275 m2

Anlægssum: -

Opgaven

Program: Boliger

Aktivitet: Nybyggeri, landskab

Opgavetype: Opdrag

Byggesystem: Beton

Kontakt: Jan Albrechtsen, jal@vandkunst.dk

Projektgruppe: Jan Albrechtsen, Thomas Nybo Rasmussen

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten

Ingeniør: Niras

Entreprenør: MT Højgaard

Konsulent: -