Lethal til street sport
Gentofte
2013 - 2015

Stre­et sport året rundt

Idrætshal til streetkultur

Der er i Danmark et stort behov for haller der kan rumme andre idrætsaktiviteter end vi kender fra de traditionelle idrætshaller. Samtidig mangler kommunerne penge til at bygge og drive idrætshallerne. Derfor valgte Lokale- og Anlægsfonden (LoA) i 2012 Vandkunsten og to andre tegnestuer til at udvikle anden generation af et økonomisk alternativ til de konventionelle idrætshaller.

Lethallen har sit navn i forhold til sit udstyr – ved at afstå fra en række normale krav til udformningen af halbyggerier – og blandt andet udelade isolering og installationer i en hal, kan der derfor spares hele 80% af prisen og hallen kan opføres til 5.000 kr per kvadratmeter.

Den første af Vandkunstens lethaller er opført i Gentofte i en version tilpasset streetkulturens idrætsaktiviteter; skateboard, BMX og rulleskøjter.

Forberedt på tilpasninger

Lethallen er jo egentlig et meget stort skur som kunne have mange forskellige dimensioner – det er en del af konceptet, at den kan tilpasses andre behov hos kommuner, der gerne vil have en lethal. Derfor har vi brugt krudt på at udvikle en parametrisk BIM-model, så den kan imødekomme andre versioner og tilpasninger af Lethals-konceptet.

- Niels Pedersen, Bygningskonstruktør MAL

Brugerne sparer driften

Ud over de tekniske krav, forudsættes det, at lethallen i sin enkle udformning og indretning i høj grad skal kunne drives af brugerne selv, og dermed også på driftssiden udgøre et reelt alternativ til den traditionelle idrætshal.

Skaterne trives med perfekt jævne hårde overflader der går igen inde som ude.

Ude og inde flyder sammen

Blandt kravene til en Lethal, skal der være rigeligt med dagslys og mulighed for at koble indearealer til udendørs arealer ved oplukkelige vægpartier

Lethal i træ er CO2-neutral

Lethallen er CO2-neutral med massivtræ som det bærende materiale og med facader af transparent polykarbonat. Det ubehandlede træ er råt og har samtidig et indbydende og varmt udtryk døgnet rundt.

Træhus giver varme og holder prisen

Den enkle haltyper opføres til en femtedel af det normale. Trods den meget lave pris, har det kunne lade sig gøre at opføre en smuk og indbydende bygning ved at bruge massivtræ.

På to hjul rundt om lethallen

Nord for hallen er der god plads til BMXere i det jordbaserede landskab af jordvolde og forhindringer i evig forandring

Svarer til idrætshal - uden vådrum

Kravene til en lethal er, at det indendørs areal svarer mindst til en traditionel idrætshal, at der er arkitektonisk kvalitet i udformningen, at der ikke er ’vådrum’ – hverken toiletter, bad eller omklædningsrum, ingen varmeisolering.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Lethal til street sport

Kategori:Forskning & udvikling, Kultur & institutioner

Bygherre: Gentofte kommune

Beliggenhed: Gentofte

Bruttoareal: 1000

År: 2013 - 2015

Status: Udført

Antal enheder: i første omgang en lethal i gentofte, men er ikke tegnet stedspecifik

Anlægssum: 5 mio kr

Opgaven

Program: Idrætsfacilitet til streetsport

Aktivitet: Nybygning

Byggesystem: CO2-neutral lethal med konstruktion og tag af massivtræ og med facader af transparent polykarbonat. Facade i ubehandlet gran

Kontakt: Søren Nielsen, sn@vandkunst.dk

Projektgruppe: Søren Nielsen, Niels Pedersen, Kim Dalgaard, Mirjam Hallin

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Ingeniør: Moe

Konsulent: leverandør: Lilleheden