Boliger i Konstabelskolen
København
2014 - 2015

Bæ­re­dyg­tig renove­ring af den gam­le funkis­byg­ning

Billige boliger i den gamle funkisbygning

Den tidligere konstabelskole fra 1939 på Margretheholm er en af Danmarks tidlige funkisbygninger – opført med søjler og bjælker af jernbeton, som man kaldte det dengang. Røde mursten fyldte betonrammerne ud indvendigt og udgjorde facaden.

Med et relativt lille budget fik vi i 2014 til opgave at indrette billige ungdomsboliger i den gamle Konstabelskole. Bygningen er placeret midt i det nye bykvarter på Margretheholm, som vi også har planlagt. Bygningen er bevaringsværdig men stod i årevis forladt og i teknisk dårlig stand.

Hos Vandkunsten mener vi, at renoveringskunst bidrager væsentligt til bæredygtigt byggeri og forædler de kulturelle ressourcer i vores byggekultur – ved omhyggeligt at bevare og omdanne robuste og smukke bygninger, spares ressourcer og energi i livscyklusregnskabet.

Da Konstabelskolen er en af de eneste oprindelige bygninger på Margretheholm, var det vigtigt for os at få bevaret så meget som muligt af den oprindelige bygnings materialitet. Derfor er ydervæggene inde i lejlighederne helt rå og bygningen er isoleret udvendigt. For samtidigt at understrege den gamle murstensfacade, har vi friholdt udvalgte områder af den oprindelige facade. I den efterisolerede facade har vi sat overstørrelse vinduer i. På den måde forbliver den oprindelige teglmur omkring vinduesåbningerne synlig og boligerne får maksimalt dagslys, når muren her ikke er alt for tyk.

Læs mereLæs mindre

Årets bedste renoveringsprojekt

”Sanseligt pirrende og fandenivoldsk med en kunstnerisk kvalitet som et maleri af Asger Jorn. Konstabelskolen er et nytænkende bidrag til bæredygtig renovering.”

- Nomineringsudvalget, RENOVER prisen 2016.

Før

Konstabelskolen fra 1939 er et fint eksempel på den såkaldte Funkis-stil. Bygningen er beklædt med tegl mens den bærende konstruktion er armeret betonsøjler og bjælker. Den stod tom i årtier inden Vandkunsten fik til opgave at transformere bygningen til boliger.

Historien i farver og materialer

Vores renoveringsstrategi indebar en klar markering af nyt og eksisterende, hvorfor de meget graffitihærgede indvendige overflader skulle bevares i langt højere grad end det blev muligt. Vi er dog meget tilfredse med kontrasten og synligheden mellem gammelt og nyt.

Bygningen nyindrettedes fuldstændigt til ungdomsboliger mens bygningens militære historie afspejles i farvevalget. Farver i mosaikken på søjlerne er anvendt på de nye gulve støbt i det industrielle materiale PUR.

Efter

Konstabelskolen er et glimrende eksempel på, at en bevaringsværdig bygning kan indrettes med nye funktioner med store brugsmæssige kvaliteter og med respekt for bygningens historie og arkitektur”
– Anne Skovbro, filantropidirektør i Realdania, i forbindelse med uddeling af RENOVERprisen 2016.

Ny overfrakke til Funkisbygningen

Bygningen er efterisoleret udvendigt, hvor der skulle etableres boliger. Det oprindelige murværk er eksponeret ved opgangsområder. Her er der isoleret indvendigt. Efterisoleringen bidrager således til det æstetiske udtryk og aflæsningen af bygningens disponering og historie.

Historisk bygning i nyt bykvarter

For Margretheholm, hvor tegnestuen har bygget en masse nye boliger, er det en stor kvalitet at der står en historisk bygning, der vidner om områdets militære fortid. Projektet viser på sin vis en klassisk Vandkunsten-tilgang – vi forelsker os konstant i det eksisterende, det levede og slidte, og vægter minimale indgreb og materialer der skaber rammer om gode boliger og samtidig fortæller historien om stedet og om bygningen.

Vinduerne i kæmpestørrelse

Lejlighederne får maksimalt dagslys, når murtykkelsen er lille omkring vindueshullerne. Der er udsyn og samtidig kig igennem den gamle bygnings lag. Vi har etableret store nicher og karnapper i muren og sat nye vinduer i overstørrelse hvorved den oprindelige teglmur forbliver synlig.

Historie i et nyt kvarter

Konstabelskolen er en af de få gamle bygninger på Margretheholm, hvor vi har tegnet boliger til et helt nyt kvarter.

Facaden i to lag

Under energirenoveringen er bygningens mest karakteristiske partier bevaret til trods for at der efterisoleres udvendigt. Dette er blandt andet opnået ved at zonedele bygningen, således at kun de dele der indeholder boligfunktioner opvarmes fuldt ud.

Rå konstruktion

Bygningen nyindrettes fuldstændigt, og da kun konstruktionen står tilbage, udnyttes bygningens tilstand og materialitet til at understrege konstruktionen ved at lade beton og pudsede vægge bevare deres rå struktur.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Boliger i Konstabelskolen

Kategori:Boliger, Renovering

Bygherre: PKA

Beliggenhed: København

Bruttoareal: 3.400

År: 2014 - 2015

Status: Udført

Antal enheder: 84 lejligheder

Anlægssum: 38 mio kr

Opgaven

Program: Ungdomsboliger

Aktivitet: Energirenovering, transformation

Opgavetype: Opdrag

Byggesystem: Eksisterende søjle-/bjælkesystem i beton med teglfacader, efterisoleret og pudset.

Kontakt: Søren Nielsen, sn@vandkunst.dk

Projektgruppe: Kristian Westh, Thomas Nybo Rasmussen, Julie Gjettermann Bergelin, Søren Nielsen, Andreas Skytte Hvid

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Ingeniør: Erik Pedersen A/S

Entreprenør: Sjælsø Margretheholm A/S (Totalentreprise)

Konsulent: Christoffer Pilgaard (Ekstern konsulent under skitseprojekt)