Fremtidssikring af Hjortegården
Herlev
2013 - 2018

Renove­ring med bo­ligso­ci­a­le bag­tan­ker

Optur i det grønne

Hjortegården er en boligforening i Herlev med næsten 1.000 boliger opført i 1976 som lejlighedsblokke og rækkehuse. Beboerne var blevet utrygge ved at færdes om aftenen og i opgangene og udover de sociale udfordringer, fremstod bebyggelsen også fysisk nedslidt. Derfor udskrev boligforeningen i 2013 en konkurrence for renovering.

Vandkunsten vandt konkurrencen med et forslag om at give Hjortegården en grøn og social identitet igennem en stærk integration af bygning og landskab.

Der er en gennemgående social bagtanke i renoveringstilgangen, for oplevelsen af gode renoveringsløsninger og rigtige prioriteringer kan styrke beboerens fornemmelse af at høre til i Hjortegården. På bygningsniveau omfatter renoveringen udskiftning af tage, efterisolering af gavle, totalrenovering af badeværelser og udskiftning af altanværn.

Lysdesign og dagslysrenovering er med til at gøre området mere indbydende og trygt at færdes i. Renoveringsindsatsen dækker over en række gennemprøvede sociale strategier, som erfaringsmæssigt er effektive i forhold til at etablere en stærkere og mere positiv tilknytning til bebyggelsen

Første skridt: Plads til fællesskab

På landskabsniveau opdateres udearealerne tæt på boligerne. En ny legeplads og fælles nyttehaver er etableret inden mange års renoveringer gik i gang. I de fælles haver, kan beboerne samles om at dyrke grøntsager og blomster.

Unikke altaner og beplantning giver differentiering

Differentiering var et vigtigt element i kokurrenceforslaget – når ingen har både ens altan og ens beplantning, kan boligen udpeges og identificeres.

Sociale bagtanker

Det øgede sociale tilhørsforhold opnås gennem: Differentiering, autonomi, samt modernisering og genbrug.

Differentiering

– Så boligen kan udpeges og identificeres, da ingen har både ens altan og ens beplantning.

Autonomi

Beboere har anlagt nyttehaver på de grønne friarealer og herved intensiveret brugen af arealerne og få reduceret det vedligeholdelseskrævende areal.

Isolering bag plantespalier

Et stort plantespalier af trælister dækker hele gavlen, der er efterisoleret. Her plantes klatreplanter, der med tiden dækker hele gavlen.

3/ Modernisering og genbrug

Der mangler en kontrast mellem stedets historie og nutiden.  Det forsøges styrket via henholdsvis genbrug af bebyggelsens egne elementer og ved at udføre nye bygningsdele med højest mulig industriel finish.

Ekstra dagslys som mulighed

Dagslysrenovering af opgange var en option i konkurrenceprojektet. De nye opgange er farvesat forskelligt, så beboerne har sin ‘egen’ opgang.

Fra kønsløse stier, til variation og rum til at møde naboen

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Fremtidssikring af Hjortegården

Kategori:Boliger, Renovering

Bygherre: Boligforeningen 3B

Beliggenhed: Herlev

Bruttoareal: 70.600

År: 2013 - 2018

Status: I gang

Antal enheder: 904 boliger, heraf 558 boliger i etagehuse, 334 boliger i rækkehusene samt 12 boliger i døgninstitution

Anlægssum: 450 mio DKK

Opgaven

Program: Boliger

Aktivitet: Renovering af tag, gavle og altaner, renovering af badeværelser, retablering og opgradering af nære udearealer

Opgavetype: 1. præmie i Indbudt konkurrence

Kontakt: Søren Nielsen, sn@vandkunst.dk

Projektgruppe: Hildur Hansen, Liv Ridder Storgaard, Thomas Nybo Rasmussen, Sigurd Vinde Akselsen, Martin Erik Andersen

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten og Møllen Arkitekter

Landskab: Vandkunsten

Ingeniør: Wissenberg

Konsulent: Kuben Management (beboerprocesser)