Hamar Kulturhus
Hamar, Norge
2008 - 2014

Ur­ban hjem­lig­hed

Et folkeligt prestigebyggeri

Folkeligheden og finkulturen lever side om side i Hamars nye kulturhus. Vandkunsten har tegnet byggeriet, der i folkemunde kaldes Hamars kulturelle storstue – eller på dansk: dagligstue.

Tilbage i 2002 udskrev den norske kommune en mindre konkurrence om kulturhuset, som Vandkunsten vandt. Der gik dog 12 år, før det endelige resultat stod færdigt i 2014, og Hamar Kulturhus kunne byde borgerne indenfor. Det multifunktionelle kulturhus indeholder både bibliotek, øvelokaler, biograf, udstillingsfaciliteter, scener, ungdomshus og meget andet.

Inden for møder brugerne en demokratisk arkitektur af rå og ærlige materialer som ramme om de uformelle mødesteder. For at fuldende historien, er det 15.000 m2 store kulturhus bygget sammen med byens karakteristiske Folkets Hus.

Det uperfekte

”Noget særligt ved dette byggeri er, at vi er kommet igennem med en masse ting, man ofte ikke får lov til. For eksempel er der stort set ingen malerentrepriser i huset. Normalt vil man gipse og spartle de fleste flader, så det hele kan males hvidt. I stedet har vi bibeholdt et industrielt udtryk blandt andet med rå beton og synlige installationer.
Som tegnestue har vi altid holdt af det uperfekte. Det der gør afstanden mellem arkitektur og bruger mærkbart mindre. Og det har selvfølgelig været ekstra vigtigt i et bredt favnende kulturbyggeri som dette.”

–Flemming Ibsen, Arkitekt MAA, partner hos Vandkunsten

Transparent og tilgængelig

Det langstrakte svævende anlæg er blevet en tydelig markør i byrummet. Helt ekstraordinært ligger huset på tværs af bydelens kvartalsstruktur og skaber på denne måde en tiltrængt ’bagvæg’ for torvet. Glasfacaden er transparent og indbydende og understreger den tilgængelighed, der karakteriserer hele huset.

Rå materialer og synlige installationer

Udvendigt består huset af forpatineret, mørk zink og glas, og materialevalgene i Kulturhusets indre forstærker det industrielle udtryk: ubehandlet beton, gylden krydsfiner, de specialproducerede hovedtrapper i pladejern og alle de synlige installationer.

Robust og parat til forandring

Her er ikke tale om kulturelt prestigebyggeri i traditionel forstand, men i stedet om en bygning, der er skabt på et robust fundament – klar til at blive taget i brug og med mulighed for løbende udvikling.

Et permanent kunstprojekt

I forlængelse af husets opførelse, er en del af de eksponerede vægge og flader udsmykket af Nils Erik Gjerdevik med kunst direkte på vægge, gulv og lofter. En gruppe, der også repræsenterer Vandkunsten, har udvalgt de forskellige kunstnere til arbejdet. Kunstneren Nils Erik Gjerdevik har malet direkte på betonvæggene i kulturhuset.

Bymæssig rekonstruktion

Bygningsanlægget spænder over to karréer i Hamars karakteristiske kvartalsstruktur. De præcise karréer har dog været hårdt ramt af efterkrigstidens arkitektoniske eksperimenter, hvilket huset gør sit til at rette op på, ved at gendanne den ene side af byens symmetriske stortorv.

Transparens giver klare forbindelser

Nøgleordet for bygningen er transparens: at begivenheder i kulturhuset bliver til synlige begivenheder i byen, at lånere i biblioteket får en fornemmelse af husets andre tilbud og muligheder, og at dagens biografgængere kan blive morgendagens teatergængere.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Hamar Kulturhus

Kategori:Kultur & institutioner

Bygherre: Hamar Kommune

Beliggenhed: Hamar, Norge

Bruttoareal: 15.000

År: 2008 - 2014

Status: Afleveret

Anlægssum: 600 mio kr

Opgaven

Program: Kulturhus, teater, biografer, bibliotek, café etc

Opgavetype: Vundet konkurrence

Byggesystem: Beton

Kontakt: Michael Delin, md@vandkunst.dk

Projektgruppe: Michael Delin, Gilles Charrier, Bjørn Krogh Andersen, Olmo Ahlmann, Hildur Hansen, Jens Thomas Arnfred, Thomas Nybo Rasmussen, Ida-Fatima Hansen, Flemming Ibsen

Og: Jørgen Bech Taxholm, Daniel Christensen, Ida Rylander og Jens Peter Kragh

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten Architects

Ingeniør: Norconsult, IBR Elprosjekt, Aalerud, ÅF-consult, Brekke&Strand Akustik, NovoScen

Entreprenør: Martin M Bakken

Konsulent: Lysdesign: Jesper Kongshaug