Storkens Kvarter, ejendomskontor og materialegård
Storkens Kvarter, Albertslund Syd
2014 - 2016

Ro­bust med mini­malt be­hov for ved­li­ge­hold

Storken

I Storken kvarter ønskede bygherren fra det almene boligbyggeri Albertslund Syd at samle sine medarbejdere, administration og maskiner til områdets vedligehold. Vandkunsten fik opgaven og vi foreslog et robust og smukt hus med træ ude og inde og helt uden malede overflader. På den måde kan  medarbejderne bruge deres tid hos beboerne i de over 1000 almene gårdhuse.

Administrationsbygningen:

Den interne fordeling sker ad en fordelingsgang langs facaden i øst. Bygningen disponeres i tre funktionskategorier med hver sin indgang med vindfang:
1. Beboerrettede funktioner nærmest Storkens Kvarter
2. Velfærdsfaciliteter for personalet
3. lokaler til bestyrelsen.

Depotfaciliteter placeres i en zone langs fordelingsgangen – dels i form af en langstrakt skabsvæg / reol, og dels i form af mindre depotrum i tilknytning til indgangsnicher til de større rum. Alle funktioner har adgang til en fælles overdækket terrasse mod gårdspladsen.

Værkstedsbygningen:

Bygningen disponeres i tre hovedafsnit med hver sit opvarmningsbehov:
1. værksted, byttecentral (opvarmet til opholdstemperatur)
2. garage, vaskehal, lager (opvarmet til frostfrit)
3. olie/kemi (overdækket)

 

Bygningerne er opført som træskeletkonstruktioner med lette beklædninger i modulære enheder, der egner sig til præfabrikation. Bygningerne overholder lavenergiklasse 2015.

Gårdspladsen udgør det samlende rum for alle funktioner.

Al adgang til garage- og værkstedsbygning sker fra gårdspladsen. Containere placeres langs grundens vestside. Gårdspladsen belægges med kørefliser af beton. Gående og cyklende har adgang til administrationsbygningen fra den østlige sti imellem Storkens Kvarter og Mågens Kvarter, hvor der også indrettes cykelparkering.

Kontorfacade øst

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Storkens Kvarter, ejendomskontor og materialegård

Kategori:Erhverv

Bygherre: Albertslund Boligselskab afd. Syd

Beliggenhed: Storkens Kvarter, Albertslund Syd

Bruttoareal: 745 m2 opvarmet areal, 219 m2 uopvarmet areal, 2440 m2 udearealer

År: 2014 - 2016

Status: Opført

Antal enheder: Materialegård, reception, kontorer, frokoststue, toiletter, lagerrum, server-/printerrum, garderobe, køkken, omklædning/bad, bestyrelsesmødelokale med tekøkken og lagerrum.

Anlægssum: 20 mio. kr.

Opgaven

Program: Nye servicebygninger og materialegård til AB Syd i Storkens Kvarter

Aktivitet: Nybyggeri

Opgavetype: Opdrag

Kontakt: Søren Nielsen, sn@vandkunst.dk

Projektgruppe: Katrine West Kristensen, Liv Ridder Storgaard, Casper Phillip Ebbesen, Thomas Nybo Rasmussen

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten

Ingeniør: Wissenberg (Totalrådgiver)

Entreprenør: SB Entreprise A/S, Henning Carlsen VVS A/S (VVS) og ENCO A/S (EL)